Mjukvara för riskbedömning arbetsmiljö | EcoOnline [ehs][che]
Risk Assessment - Hero
Mjukvara för att riskbedöma arbetsmiljön

Riskbedöm din arbetsmiljö digitalt

EcoOnlines modul för riskbedömning låter dig arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt för att hantera kvantitativa och kvalitativa riskbedömningar.

  • Skapa, dela och redigera riskbedömning och mallar med våra konfigurerbara formulär.

  • Centralisera dina riskbedömningar (riskanalyser) och gör dem tillgängliga för alla.
DFS-logo
“Lösningen ger oss en bättre överblick över riskområden i vår verksamhet både nationellt och internationellt och gör det möjligt för oss att proaktivt hantera högriskområden.” 

Paul Johnson, Head of Group Health and Safety, DFS
Risk_Assessment_Problem(2)

Lägger du mycket tid på adminstration och koordination?

Pappret ska in någonstans i något system. Känner du igen dig? Denna hantering tar tid och gör att riskerna som rapporteras in tar längre tid att åtgärda. 

Risk_Assessment_Solution(2)

Kan du enkelt visa upp att du uppfyller lagkrav?

Ett centraliserat system ser till att alla risker kan hanteras från ett och samma ställe. Inregistreringar kan göras oavsett var någonstans: kontoret eller fabriken.

Skapa en transparens där riskbedömningar registreras, åtgärdas och kontrolleras. Vid inspektioner kan du enkelt visa upp.

En process som hjälper dig att arbete mer förebyggande kring risker

Vår mjukvara hjälper dig att enkelt hantera och utföra dina riskbedömningar på ett sätt som passar din verksamhet bäst.

 

Risk_Assessment - Solution (2)
  • Skapa, dela och redigera riskbedömning och mallar med våra konfigurerbara formulär.
  • Spåra hur dina risker utvecklas, upptäck trender och mönster och minimera risken för fortsatta riskfyllda händelser genom överskådliga dashboards.
  • Automatiserade påminnelser för granskning av riskbedömningar underlättar att hålla underlagen uppdaterade.
  • Kontrollera vem som kan skapa, visa och redigera riskbedömningar.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

Task-based
Underlag

Skapa ett eget bibliotek av riskbedömningar.

customisable templates
MALLAR

Använd bäst praxis mallar eller skapa egna: standardisering för enhetlighet.

notifications
AUTOMATISKA NOTISER

Håll alla involverade parter informerade genom hela processen.

Data Visualisation
DATAVISUALISERING

Riskerna synliggörs när datan visualiseras genom tydliga diagram och grafer.

action tracking
ÅTGÄRDER

Tilldela åtgärder till anställda efter riskbedömningarna.

ITV-logo
“(EcoOnline) tillhandahåller ett utmärkt system som kommer att stödja leveransen av vårt program för riskbedömningar globalt."

Ruth Denyer, Operational Risk Director, ITV
MJUKVARA FÖR ATT RISKBEDÖMA ARBETSMILJÖN

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Vi vill gärna ta del av dina utmaningar kring riskbedömningar och visar hur ett användarvänligt systemstöd kan ge dig möjlighet att fokusera på en säkerhetskultur. 

Boka ett samtal redan idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Arbetsmiljöinspektion: fem förberedande steg

Arbetsmiljöinspektioner är ett verktyg för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är god, trygg och...

| Health & Safety
Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer...

| Health & Safety
Stress: ett arbetsmiljöproblem

Stress är en naturlig del av livet, men när den blir för stor kan den leda till psykisk ohälsa, fysiska problem och...