Våra kunder | EcoOnline
Våra kunder

Verksamma i över 90 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen. Det finns även rapporter som matchar svensk lagstiftning och allt är på svenska.

Att bygga relationer med våra kunder är extremt viktigt för oss. Våra dynamiska och användarvänliga IT-lösningar hjälper kunderna att förbättra sina dagliga HMS-processer, samtidigt som de sparar tid, pengar och bygger en varaktig säkerhetskultur inom sina organisationer.

Avfall

"Standardisering var den viktigaste drivkraften för denna förändring."

Matthew Blake

Technical and Compliance Director | Future Industrial Services

Byggbranschen

Det är en enkel lösning där man får veta när säkerhetsdatablad måste riskbedömas, bytas ut, etc. Det är lätt att utvärdera substitution och skriva ut etiketter.

Ida Langseth

Daglaborant | Rockwool

Byggbranschen

"Det finns ett direkt samband mellan antalet upptäckta risker och minskningen av antalet olyckor."

Declan McLogan

Chef för SHEQ | MCALEER & RUSHE

Brandskydd

"Chubbs arbete är baserat på fjärrteam  med servicetekniker. Vi behövde ett effektivt system som gör att informationen kring säkerhet och riskbedömningar kan flöda tillbaka till huvudkontoret där vi kan analysera det dagliga arbete som har utförts."

Kinan Aboujamra

EHS Manager, Chubb Fire and Security

Grossist- och detaljhandel

"Det finns en stor förståelse idag för att man måste hantera kemikalier korrekt. Vi kan erbjuda säkerhetsdatablad smidigt och enkelt via EcoOnlines modul för återförsäljare Reseller"

Martin Andersson

Sales Manager Sweden | Förch

Grossist- och detaljhandel

Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment.

Ann Pedro

Kvalitetsansvarig | Würth Svenska AB

Grossist- och detaljhandel

"EcoOnline är enkelt att använda. Allt finns nu i en portal, vilket är en stor fördel eftersom vi kan se all vår information på ett och samma ställe. Plattformen är också lätt att använda för våra kunder, vilket gör det mycket mer effektivt att distribuera information till dem."

Ketil Hansen

Sälj- och produktchef | Valvoline Oil A/S

Bygg- & fastighetsbranschen

"Med EcoOnline har vi vänt en reaktiv konversation om tillbud och incidenter till en proaktiv konversation"

Sean Luchmun

SHEQ-manager | United Living

El- och vattenförsörjning

När vi bytte till EcoOnline system fick vi en nystart och gick igenom hela verksamheten och städade bort alla onödiga kemikalier.

Johan Rune

Miljöingenjör | Sandviken Energi

Flygbolag

Det innebär i praktiken att framstegen i en krissituation kan övervakas, kontrolleras och dokumenteras och det tar medvetenheten om situationen till en högre nivå. 

Olov Stridell

Flygsäkerhets - & krishanteringschef | Amapola

Flygplatser

"Vi ville ha tillgång till realtidsdata som kunde delas direkt på gruppnivå och lokal nivå för att se till att vi kan minska riskerna och skapa säkra arbetsmiljöer för våra medarbetare." 

Graham Cowing

Vice President of Group Safety Standards | Menzies Aviation

Kommun

"I en kommun finns många yrken representerade, från lärare till städare. Därför tror vi att vår erfarenhet är något som alla företag som hanterar kemikalier kan dra nytta av.”

Livsmedels- och dryckesindustrin

Vi har ett brett sortiment av kemikalier till vårt förfogande och mitt jobb är att ge råd om säker hantering av kemikalier. EcoOnline-systemet har en omfattande databas och en fullt anpassningsbar riskbedömningsmodul.

Oliver Kearney

EHS Manager | Kerry

Möbeltillverkning

Med hjälp av EcoOnline har vi bättre kontroll över våra säkerhetsdatablad och vilken typ av kemikalier vi har. Detta gör riskbedömningar och substitutioner mycket enklare, vilket har hjälpt oss att förbättra säkerheten på Ekornes.

Svein Kampenes

Quality & HSE Manager | Ekornes

Skog

“Vi ser en större medvetenhet kring kemikaliehantering hos personalen genom bl a färre inköp av kemikalier”. 

Maja Bjuringer

Processutvecklare | Svenska Skogsplantor

Tandvård/Tandläkare

" EcoOnline levde upp till våra förväntningar vad gäller användarvänlighet, bra support samt att de erbjuder instruktionsvideor som underlättar implementeringen."

Alexander Rosén,

Tandhygienist & Miljösamordnare

Återvinning, elbilsbatterier

Kemikaliesäkerhet i fokus

Kurs på plats: Ta ditt nästa steg inom kemikaliehantering

Kemiska riskbedömningar

Digital kemikalielista

QR-kod för tillgänglighet

Börja din resa med att boka ett kort möte med oss

Skapa en tryggare arbetsplats med hjälp av EcoOnlines mjukvarulösning för ditt arbetsmiljöarbete, kemikalie- och krishanteringssystem. 

Behöver du göra en översyn och förbättra processer och hantering av dokument? Vi tipsar dig gärna hur det kan se ut i ett användarvänligt system.

Kontakta oss
SE_3-900x900

Adam Erikson

Affärsutvecklare, EcoOnline AB