Våra kunder | EcoOnline
Våra kunder

Verksamma i över 90 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen. Det finns även rapporter som matchar svensk lagstiftning och allt är på svenska.

Att bygga relationer med våra kunder är extremt viktigt för oss. Våra dynamiska och användarvänliga IT-lösningar hjälper kunderna att förbättra sina dagliga HMS-processer, samtidigt som de sparar tid, pengar och bygger en varaktig säkerhetskultur inom sina organisationer.

Kommun

"I en kommun finns många yrken representerade, från lärare till städare. Därför tror vi att vår erfarenhet är något som alla företag som hanterar kemikalier kan dra nytta av.”

Skog

“Vi ser en större medvetenhet kring kemikaliehantering hos personalen genom bl a färre inköp av kemikalier”. 

Maja Bjuringer

Processutvecklare på Svenska Skogsplantor

Livsmedels- och dryckesindustrin

Vi har ett brett sortiment av kemikalier till vårt förfogande och mitt jobb är att ge råd om säker hantering av kemikalier. EcoOnline-systemet har en omfattande databas och en fullt anpassningsbar riskbedömningsmodul.

Oliver Kearney

EHS Manager | Kerry

Byggbranschen

Det är en enkel lösning där man får veta när säkerhetsdatablad måste riskbedömas, bytas ut, etc. Det är lätt att utvärdera substitution och skriva ut etiketter.

Ida Langseth

Daglaborant | Rockwool

Byggbranschen

"Det finns ett direkt samband mellan antalet upptäckta risker och minskningen av antalet olyckor."

Declan McLogan

Chef för SHEQ | MCALEER & RUSHE

Bygg- & fastighetsbranschen

"Med EcoOnline har vi vänt en reaktiv konversation om tillbud och incidenter till en proaktiv konversation"

Sean Luchmun

SHEQ-manager | United Living

El- och vattenförsörjning

När vi bytte till EcoOnline system fick vi en nystart och gick igenom hela verksamheten och städade bort alla onödiga kemikalier.

Johan Rune

Miljöingenjör | Sandviken Energi

Flygbranschen

Det innebär i praktiken att framstegen i en krissituation kan övervakas, kontrolleras och dokumenteras och det tar medvetenheten om situationen till en högre nivå. 

Olov Stridell

Flygsäkerhets - & krishanteringschef | Amapola

Tandvård/Tandläkare

" EcoOnline levde upp till våra förväntningar vad gäller användarvänlighet, bra support samt att de erbjuder instruktionsvideor som underlättar implementeringen."

Alexander Rosén,

Tandhygienist & Miljösamordnare

Grossist- och detaljhandel

Vi kan enkelt se hela vår kemikalieförteckning och kan överskådligt ”ta tempen” på vårt kemikaliesortiment.

Ann Pedro

Kvalitetsansvarig | Würth Svenska AB

Börja din resa med att boka ett kort möte med oss

Skapa en tryggare arbetsplats med hjälp av EcoOnlines HMS- och kemikaliehanteringssystem. 

Kontakta oss
SE_3-900x900

Adam Erikson

Affärsutvecklare, EcoOnline AB