Utbildningar | Workshops | EcoOnline
UTBYT ERFARENHETER OCH FÅ NY KUNSKAP

UTBILDNINGAR & WORKSHOPS

Vill du utbyta erfarenheter inom arbetsmiljö och kemikaliehantering med personer från andra verksamheter? Vill du få ny kunskap och inspiration för hur din verksamhets arbete kring arbetsmiljö kan förbättras?

Detta får du genom att delta på våra populära workshops och utbildningar som hålls av EcoOnlines specialister inom kemikaliehantering, miljö, hälsa och säkerhet. Om du redan nu har tankar kring en egen företagsutbildning, läs mer här vad vi kan erbjuda.

Ta ett nytt steg mot en säkrare arbetsmiljö genom att anmäla dig redan idag! Välkommen!

Kom igång med Chemical Manager

Under denna digitala utbildning på tre timmar får du hjälp att komma igång med systemet Chemical Manager tillsammans med våra experter.

SDS (Header) SWE

Digital utbildning & workshop - 3 timmar

Datum: 18 juni

Anmäl dig här

Riskbedöm i Chemical Manager

Arbetsmiljöregler ställer krav på att arbetsgivare har de kemiska riskerna under kontroll. Under denna  workshop kommer du få en fördjupad kunskap om riskbedömning. Du får kunskap om systemet Chemical Manager utifrån din verksamhet.

2020-08-20 14_09_44-services sds authoring

Digital utbildning & workshop - 3 timmar

Datum: 19 juni

Anmäl dig här

Allergiframkallande kemiska produkter

Arbetar du med allergiframkallande kemiska produkter som innehåller till exempel epoxi, akrylater eller diisocyanater (härdplaster)?

Då är det här kursen för dig, i och med att det finns krav kring hanteringen av denna typ av kemikalier.

SE Image Hantera allergiframkallande kemikalier

Digital utbildning & workshop - 3 timmar

Datum: På förfrågan

Läs mer om upplägget här

Grundkurs i arbetsmiljö

Arbetsmiljön är vår gemensamma angelägenhet och för detta behöver vi kunskap. För att alla ska komma hem efter en dag på jobbet utan skador och med ork till en bra fritid.
 
I vår grundkurs får du en genomgång av vad arbetsmiljö är, vilken lagstiftning som ligger till grund för detta arbete och hur det kan appliceras i din verksamhet. 

Vi går igenom grunderna i arbetsmiljölagen (AML) och föreskriften systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1.

Vi pratar också om de olika rollerna som arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare har samt vilka typiska uppgifter som är kopplat till respektive roll.
 
Föreläsning där vi reder ut begrepp, varvat med gruppdiskussioner.

Inga förkunskaper behövs.
 
Plats: Team eller på plats
Tidsåtgång: 3 timmar 
Datum: På förfrågan, kontakta oss gärna via den här e-postadressen: training.se@ecoonline.com

work-in-confined-space-800x585

Digital workshop & utbildning - 3 h

På förfrågan