Krishanteringssystem | EcoOnline [cri]
Crisis-Management_Hero
Modern & användarvänlig mjukvara för incident- och krishantering

Med en digital krishantering är beredskapen bara ett klick bort

EcoOnlines Crisis Management är en modern och användarvänlig krishanteringsplattform som passar alla typer av företag och branscher. Verktyget hjälper dig att göra din krisplan tillgänglig och hanterbar för alla som behöver den. Höj din krisberedskap:

  • Du kan vara säker på att ditt företag följer rutiner och regler för intern kontroll, krisberedskap och större olyckor.
  •  Mjukvaran dokumenterar alla övningar och händelser.
Atlantic-Airways-logo
“Snabba, tillförlitliga meddelanden och varningar, informationshantering i realtid via röstmeddelanden och flerkanalskommunikation är riktigt bra funktioner i EcoOnline Crisis Management Software.

Enkelheten att utföra hela eller delar av övningar ökar vår beredskap inför en potentiell krissituation.
De inbyggda checklistorna med direkt feedback på en överskådlig dashboard möjliggör hantering av resurser och samarbete mellan alla involverade parter. 

Det innebär i praktiken att framstegen i en krissituation kan övervakas, kontrolleras och dokumenteras och det tar medvetenheten om situationen till en högre nivå. ” 

OLOV STRIDELL, FLYGSÄKERHETS- OCH KRISHANTERINGSCHEF, AMAPOLA FLYG AB - SVERIGE
emergency-plan-tough-to-find

Hur är egentligen tillgängligheten till din nuvarande krisplan

Finns dina evakueringsplaner och kontaktlistor lätt till hands? Kan du enkelt larma och samordna ditt kristeam? Är dina checklistor uppdaterade? Frågorna är många men med rätt systemstöd är det inte svårt att upprätta en hög krisberedskap.

capability-handle-crisis-improved

Rädda liv och säkra värden genom omedelbar mobilisering

Hantera kritiska situationer med fördefinierade scenarion och deras uppgifter i en användarvänlig lösning. Mobilisera skydd och informera ledningen omedelbart. Håll alla uppdaterade löpande med statusmöten och konferenstelefoner.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

emergency-alerts
Alarmering

Meddela och mobilisera grupper och personal via SMS, röst, e-post och app. Alla svar registreras.

crisis-management
KRISHANTERING

Översikt, insikt och hantering – allt i ett system. Stöder samverkan mellan funktioner och nivåer.

status-meetings
STATUSMÖTEN

Dela gemensam information och skapa en gemensam lägesbild för vad som görs och vad som planeras.

management-relatives
HANTERING AV ANHÖRIGA

Registrera anhöriga och drabbade. Kommunicera och skicka aktuell information till alla berörda.

emergency-plan
LOGG

Få tillgång till automatiskt uppdaterad logg (tidpunkter och kontakter sparas) samt att du kan lägga in uppgifter manuellt.

evaluation
ÖVNING & UTVÄRDERING

En modul där du kan öva på olika scenarior och i den kan du utvärda. Du kan enkelt ta fram rapporter för ökad förståelse och insikt över förbättringar.

Fife-College-logo
“Det har verkligen varit upplyftande att ha att göra med med ett företag som har kunden i centrum för hur de driver sin verksamhet.”

Alistair Leadbetter, Health & Safety Manager, Fife College

Vanliga frågor och svar

Vad är en krisplan?

Syftet med en krisplan är att begränsa konsekvenserna av en oönskad incident.

En krisplan är en enkel och tydlig plan som beskriver de åtgärder som måste genomföras i olika krissituationer.

För att företaget bäst ska kunna hantera en oönskad händelse/incident, olycka eller datorattack bör en krisplan utarbetas. Åtgärder bör vidtas för varje händelse som identifieras.

Vad ska en krisplan innehålla?

En krisplan bör vara lättillgänglig och lätt att förstå. Det bör innehålla lite om syftet med planen och tillämpningsområdet. Där principerna och begreppen definieras och vem som ingår i krisorganisationen, inklusive roller och ansvar.
En bra krisplan har definierat hur inkallning av krisorganisationen ska ske, tydligt definierade larm- och kontakt/mobiliseringslistor.

En bra krisplan bör utformas så att företaget kan hantera alla situationer baserat på den övergripande krisplanens utformning utöver scenariospecifika checklistor för olika incidenter.

Krisplanen bör också säga något om uppföljning av anställda och eventuella anhöriga under och efter en oönskad händelse/incident. God kommunikation internt och externt är en framgångsfaktor i krishanteringen, inkludera därför något om kriskommunikation och vem som har kommunikationsansvaret.

Hur ofta ska man öva på sin krisberedskap?

Antalet övningar ett företag måste utföra beror på lagstadgade krav. Öva och träna så ofta det går, att lägga in korta träningstillfällen än större övningar är att föredra.

Under alla omständigheter bör alla företag öva minst 1 gång per år och då är det lämpligt att öva grunderna som anmälan, kallelse och genomförande av det första mötet.

Crisis Management

Uppfyll lagkrav och var redo när en kris inträffar

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Vår användarvänliga krishanteringssystem gör det enkelt för dig. Vi visar dig gärna hur du kan öka din krisberedskap genom ett digitalt systemstöd.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Health & Safety
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....