Rapporteringsverktyg för kemikalier | Chemical Manager | EcoOnline
Chemical-Reporting-hero
Rapportering vid kemikaliehantering

Nytt sätt att dela data och rapportera

Få ut användbar information om dina kemikalier för att säkerställa lagefterlevnad. Från ett och samma ställe i en användarvänlig mjukvara.

IKEA-logo
”Mjukvaran hjälper oss att på ett enkelt och effektivt sätt uppfylla våra lagkrav att hantera de kemikalier vi använder, ha säkerhetsdatabladen lättillgängliga för alla, bedöma riskerna kopplade till varje kemikalie och lagra informationen i minst tio år efter att vi har slutat använda kemikalierna.” 

Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA
More-chemicals-more-paperwork

Mer kemikalier. Mer administration?

Kemikalier och pappersarbete / administration går hand i hand. Oavsett om du hanterar inventering eller genomför riskbedömningar, förväntas du se till att allt är uppdaterat och korrekt. Detta är mycket tidskrävande.

Med modulen Reports & Analytics kan du enkelt sammanställa och skräddarsy rapporter över dina kemiska produkter och kemiska risker / riskkällor. Du sparar tid och blir mer effektiv.

Manage-chemical-reports-with-a-click-of-a-button

Hantera rapporter med ett klick

Fördjupa dig i den information som genereras för varje avdelning inom din verksamhet och använd den för att skapa en säkrare arbetsplats genom att arbeta med förebyggande åtgärder.

Bygg dina egna detaljerade och visuella rapporter med relevant information. Verktyget gör det enklare för din verksamhet att säkerställa lagefterlevnad inom kemikaliehanteringen kopplat till rapportering.

Ta bättre beslut med uppdaterad och aktuell data

Modulen Reports & Analytics kan användas för att identifiera och få en översikt över produkter och ämnen i din verksamhet som omfattas av särskilda lagar, regler eller utfasningslistor. Du kan också enkelt sammanställa information om risker, leverantörer och produktinformation.

Allt det här gör att du skyddar dina anställda genom att du kan arbeta mer förebyggande och minska risker i kemikaliehanteringen.

Chemical-Reporting-better-decisions-with-up-to-date-information
  • Flexibel rapporteringsfunktion där du kan skapa rapporter från t ex säkerhetsdatablad) eller produktegenskap (t ex faropiktogram).
  • Dela skapade rapporter med andra användare.
  • Få en god överblick över viktig produktinformation som t ex risker och faror.
  • Visualisera specifik information från produkter och kemikalier på ett åskådligt sätt.
  • Välj de grafer, nyckeltal och genvägar som är viktiga i ditt arbete och lägg till dem i en ny dashboard / översikter.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3

Få kontroll över din rapportering

customisation-dashboards
Skräddarsydd lösning

Anpassa rapporter, listor och dashboards utifrån din verksamhet.

scalability
Flexibel och skalbar

Använd informationen för att arbeta med substitution och andra förebyggande åtgärder.

compliance
Lagefterlevnad

Det är enkelt att se om vilka lagkrav som dina produkter omfattas av.

shareable
Delningsbar

Dela enkelt rapporter och information med anställda och intressenter.

visualisation
Visualisering

Med flera tillgängliga typer av grafer / grafik är det lätt att visualisera vilka prioritering som behöver göras.

real-time
Realtid

Få datan i realtid, vilket gör att du har större kontroll över ditt kemikalielager.

_SE Kemikalieförteckning på ämnesnivå
FÖR DIN MILJÖRAPPORT

Kemikalieförteckning på ämnesnivå

Varje år lämnar 6 000 verksamheter inom olika branscher in en miljörapport.  Därför har vi på EcoOnline tagit fram rapporten ”Kemikalieförteckning på ämnesnivå” . Rapporten hämtar upp information automatiskt från ditt kemikaliesystem såsom:

  • Klassificering av produkterna enligt CLP-förordningen.
  • Den årliga förbrukningen du har matat in om produkterna.
  • Ingående ämnen i produkterna och deras klassificering.
  • Koncentration av de ingående ämnena.

Rapporterna från Chemical Manager kan du enkelt exportera till exempelvis Excel och lägga till som en bilaga vid inrapportering.

Siemens-logo

”Informationen presenteras på ett sådant sätt att problemområden lätt kan identifieras. Detta har gjort det möjligt för oss att arbeta med problemområden proaktivt snarare än att vänta på att en incident eller olycka ska inträffa.”

Michael Armitage, EHS Manager, Siemens
Rapporteringsverktyg som stöd i kemikaliearbetet

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om dina frågor kring rapportering för att säkerställa lagefterlevnad.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Health & Safety
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...

| Health & Safety
Agenda 2030

Idag är det alltför många på vår jord som lever under väsentligt sämre villkor än andra, vårt klimat är hotat och vi...