Exponeringar - modulen för att registrera exponeringar | EcoOnline
Exposure Reporting - Hero
registrera & analysera exponering av kemikalier

Modulen för att registrera exponeringar

Insikter i hur personal utsätts för kemikalier och hälsofaror är ett första steg för att fasa ut farliga kemiska substanser och för en sundare arbetsmiljö och hälsa.

  • Få värdefulla insikter om graden av exponering för olika hälsofaror i verksamheten. 
  • Ett verktyg som sparar tid och administration. Exempelvis kan du schemalägga återkommande exponeringar.
  • Få en översikt och ta ut rapporter över de anställdas exponering för hälsofarliga ämnen och kemikalier.
  • Spara information enligt lagkrav.
Mowi-logo
“EcoOnline har gett oss en mycket bättre överblick över vår användning av kemikalier och riskerna med det. Vi har nu alltid uppdaterade säkerhetsdatablad och vi kan ta fram bra rapporter vad gäller inventering, risk, exponering med mera.” 

Mowi ASA
Exposure_Reporting_Problem(2)
En orsak till hälsofara

Exponering för kemikalier och risker på jobbet

Arbetare runt om i världen står inför en hälsokris på grund av exponering för kemikalier och faror på arbetsplatsen. Det finns flera komplikationer: kroniska sjukdomar eller t o m dödsfall.

Det finns  flera krav från myndigheter för att minska exponering av farliga och hälsofarliga kemikalier.

Exempelvis i Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska arbetsmiljö-risker (AFS 2011:19) finns det krav att information om arbetstagares exponering för cancerogena och mutagena ämnen ska sparas i 40 år. 

EU:s direktiv (2004/37/EG) kring cancerframkallande och mutagena ämnen och produkter innefattar numera även reproduktionstoxiska ämnen och produkter. Denna ändring innebär en justering av direktivets titel till 2022/431/EU. Senast 5 april 2024 ska direktivet införas på nationell nivå.

Exposure_Reporting_Solution(2)

Inte bara ett lagkrav

Det går att förebygga och få bort risker, inklusive hälsofarliga kemikalier i arbetsmiljön.

Registrera och analysera hur och när medarbetare utsätts för toxiska ämnen eller andra risker är ett första steg.

Se till att din arbetsplats blir sundare och tryggare genom att använda den här modulen.

Exposure Reporting - Solution (2)


  • HMS-ansvariga kan få värdefulla insikter om graden av exponering för olika hälsofaror i verksamheten. Det ger bra diskussions- och beslutsunderlag för ledningsgrupper i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i substitutionsarbetet.
  • Verksamhetschefer får viktig information om kemisk exponering som gör att prioritering av insatser och kontrollåtgärder underlättas. Modulen Exponering är ett effektivt verktyg med möjlighet till schemaläggning, som sparar tid.
  • Medarbetare kan på ett enkelt sätt få en fullständig översyn av den egna exponeringen i realtid och registrerar smidigt själv sin exponering genom ett kort webbformulär eller via mobilen.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

Single Use
SMIDIG REGISTRERING OCH DOKUMENTATION

Rapportera in exponeringar snabbt och smidigt via mobilappen eller webbformulär. Enkelt sätt att dokumentera medarbetare som exponerats för hälsofarliga kemikalier.

up-to-date
SCHEMALÄGG ÅTERKOMMANDE EXPONERINGAR

Enkelt att automatiskt schemalägga förväntade exponeringstillfällen för att säkerställa att dessa registreras på ett korrekt sätt.

Email-1
E-POSTNOTIFIERINGAR

Välj att få notifieringar via e-post med möjlighet att bekräfta eller radera en exponeringsregistrering direkt från din inkorg/e-post.

builder
FLEXIBELT VERKTYG FÖR ATT SKAPA EGNA MALLAR

Flexibelt och användarvänligt sätt att skapa egna formulär med egna kategorier, förutom de standardformulär som redan finns.

IKEA-logo
“EcoOnline har fått oss att arbeta på ett mycket bättre sätt med kemikalier och vi uppskattar verkligen stödet då kemikalier inte är vår kärnverksamhet.” 

Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA
får kontroll över dina exponeringar av kemikalier

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Kontakta oss och få en introduktion till hur vi kan hjälpa dig att digitalisera och förbättra din process kring personalens exponering av faror och hälsofarliga kemikalier. 

Vi tar gärna ett samtal och visar hur ett digitalt systemstöd kan underlätta för dig.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din...

| Health & Safety
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Health & Safety
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...