Mjukvar för ramverket SBTi | EcoOnline
protect the planet by meeting your science based targets
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: sbti

Mjukvara för SBTi-ramverket

Science Based Targets är metoden där du kan sätta vetenskapligt förankrade klimatmål.  Med vår mjukvara kan du göra beräkningar och se vilka faktorer kring växthusgaser som behövs för dina klimatmål.

United-Living-logo

"Flytten till plattformen har varit en framgång - systemet är intuitivt och lätt att använda, och stödet från teamet har varit bra. Jag uppskattar särskilt hur teamet försöker sätta sig in i vår situation för att förstå våra rapporteringsbehov."


Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Science based targets are in place to limit global warming melting iceberg half under water

Allt fler företag arbetar enligt SBTi

Att arbeta än mer aktivt med att sätta klimatmål är viktigare. Och göra det enligt SBTi - att man förbinder sig att göra åtgärder för att temperaturökningen ska stanna vid 1.5 grader. 

För att göra dessa beräkningar behövs data. Data som ska resultera i en rapport. Och detta är en utmaning!

Calculating your science based targets is easier with experts

Få tillgång till expertkunskap

Vi har lång erfarenhet av koldioxidredovisning, komplexa beräkningar och målsättningar, så att du kan spara tid. 

Gör det enkelt att följa dina framsteg mot både kortsiktiga och långsiktiga vetenskapligt baserade mål  genom att använda vår mjukvara.

Skapa förtroende genom att arbeta med vetenskapligt baserade mål

Låt experterna ta hand om det tunga arbetet med klimatrapporteringen. Vi underlättar din rapportering som du behöver för revisorer, investerare och kunder.    

När du arbetar för att anpassa dig till ramverket SBTi, lägger du en röst för en mer hållbar framtid och positionerar din organisation som en branschledare inom hållbarhet. 

Calculate your targets to meet the sbti goals with globe and checklist
  • Vår databas innehåller över 120 000 emissionsfaktorer, som spänner över 195 länder.
  • Få tillgång till expertis och information kring detta ramverk. 
  • Vår skalbara plattform anpassar sig till verksamhetens behov i takt med att ni utvecklar era hållbarhetsmetoder.
  • Rapporter som innehåller transparenta och noggranna resultat, som är redo för revision och enkla att följa.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_CSR
1
2
Step2_Reporting
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

Dashboard
Visualiseringar och dashboards

Välj från ett brett urval som hjälper dig att spåra utsläppskällor ända ner till ursprungskällan för att bidra till din vetenskapligt baserade målsättning.

Database
Databas över globala utsläppsfaktorer

Få tillgång till vår databas som innehåller över 120 000 emissionsfaktorer och spänner över 195 länder.

Forecasting
Prognoser

Granska metoder och alternativ för målsättning och deras effekter på din organisation med hjälp av utsläppsprognoser.

John-Sisk-&-Son-logo
"Kombinationen av expertanalytiker, support och programvara gjorde det möjligt för oss att vara verkligt effektiva och skapa ett enkelt system för inmatning och datahantering. Våra anläggningar använder programvaran varje månad för att spåra utsläppskällor i scope 1 och 2, nyckeltal och även för att skapa instrumentpaneler."

Annie Blier, Director, IAMGOLD

Vanliga frågor

Vad är vetenskapligt baserade mål?

Science Based Targets Initiative (SBTi) grundades 2015 och skapade en uppsättning Science Based Targets (SBT) för att uppmuntra företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar baserade på klimatvetenskap.

Vem står bakom SBTi?

Nätverket för initiativet för vetenskapligt baserade mål (SBTi) är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) och FN:s Global Compact.

Vad är Corporate Net-Zero Standard?

Corporate Net-Zero Standard publicerades av SBTi under 2021. Den var utformad för företag med 500 anställda eller fler att sätta mål för att anpassa sig till globala koldioxidbudgetar till 2050. 

Ramverket syftar till att hålla företagen på rätt spår inom den gräns på 1,5 graders temperaturökning som fastställts av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Hur förhåller sig växthusgasutsläppen i Scopes 1, 2 och 3 till vetenskapligt baserade mål?

För att uppfylla SBTi:s mål för scope 1 och 2 måste ni rapportera minst 95 % av era globala utsläpp av växthusgaser i inventeringen. 

Om endast en liten andel av era växthusgasutsläpp är scope 3 kan det exkluderas, men att beräkna scope 3 från första början är bästa praxis.

DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Spara tid på din ESG-rapportering!

När du minskar tiden du lägger på att samla in och beräkna data får du mer tid att fokusera på det som verkligen betyder något och utveckla din ESG-strategi. 

Ska du ta steget och arbeta enligt SBTi?

Ta kontakt med oss idag för att få nya insikter om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...

| Health & Safety
Starta med dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS

Från och med år 2024 kommer det att införas nya regler om hållbarhetsredovisning i Sverige. Dessa regler, som kallas...