KLARA kemikaliehantering | EcoOnline
KLARA

KLARA kemikaliehantering

Enklare kemikaliehantering för forskningsintensiva verksamheter.

KLARA-HERO-Main-Mockups

Varför använda KLARA?

Spetskompetens ger behov av spetsfunktioner

För vissa forskningsintensiva verksamheter är kemikaliehanteringen och kemikaliedokumentationen mer komplex och de har mer omfattande behov. Life Science, universitet och regioner är några exempel. Dessa verksamheter har ofta fler kemikalier och spetskompetenser som har behov av funktioner så som hjälp med inventering, möjlighet att söka på molekylstruktur och funktioner för dokumentering av strålkällor.

I en forskningsintensiv verksamhet är det precis som i andra verksamheter viktigt med trygghet. Med KLARA kan många olika roller få full kontroll över sitt arbetsområde vilket skapar både effektivitet och trygghet. Alla anställda kan få tillgång att se kemikalierna och riskerna för att veta vad de själva exponeras för.

Läs mer om KLARA på Karlstads universitet:

"KLARA kemikaliehanteringssystem är Karlstads universitets webbaserade system för förteckning, sammanställning och uppföljning av märkningspliktiga kemiska produkter. Systemet används för inventering, riskbedömning och informationssökning av kemiska produkter." Läs mer på universitets hemsida >>

Kom igång med KLARA idag

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats med KLARA.

Kontakta oss
Jane-900x900

Jane Poka

Senior Business Project Manager, EcoOnline