Observation kring risker | EcoOnline
Observation - Hero
Mjukvara för observationer

Observationer för att identifiera risker

Öka medarbetarnas engagemang genom att identifiera och främja viktiga säkerhetsbeteenden och positiv rapportering.

  • Identifiera riskområden snabbt och åtgärda genom förändringar som faktiskt gör skillnad.
  • Förbättra säkerhetsvanor och säkerhetsbeteende hos personalen.
GKN-Wheels-&-Structures-logo
“Feedback från anställda är att lösningen är smidig och möjliggör enkel rapportering. Ihop med att rapporteringar görs har vi lyckats identifiera områden med högrisk mycket snabbare.
En skillnad på 50% i jämförelse med samma period under 2019.  Vi implementerar denna lösning över andra områden av GKN Wheels & Structures.” 

Andy Jones, HSE Coordinator & System Administrator, GKN Wheels & Structures.
Observation_Problem

Fortfarande papper och penna?

Det är lätt att bli bekväm och välja papper och penna. Men hur effektivt är det i nästa steg? Egentligen. Få in mer kvalitativ data och snabb respons till medarbetarna är viktiga aspekter som täcks med ett digitalt systemstöd.

Observation_Solution

Få engagerade medarbetare, främja en säkerhetskultur

Smidiga sätt att rapportera, observera och återkoppla gör det enklare att ta nästa steg inom arbetsmiljöarbetet. 

Skapa en varaktig förändring

Att skapa beteendeförändringar på arbetsplatsen kan vara svårt, även om slutmålet ska vara bättre och säkrare arbetsplatser. Traditionella observationer och riskrapportering kanske inte är lättillgänglig eller praktisk för de anställda, så hur skapar man varaktig beteendeförändring?

Med EcoOnlines observationsmodul är det enkelt att identifiera riskområden och genomföra kontrollåtgärder. Öka medarbetarnas engagemang genom att identifiera och främja viktiga säkerhetsbeteenden och positiv rapportering.

Observation - Solution (2)
  • Registrera observationer offline och synkronisera när wi-fi eller uppkoppling finns tillgänglig.
  • Spåra framsteg och jämför med de mål och nyckeltal som är bestämda för observationer.
  • Förbättra säkerhetsvanor och säkerhetsbeteende hos personalen och minska risknivåer genom olika utbildningsinsatser, som enkelt kan följas upp.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

Review
Översyn

Chefer kan bekräfta och granska de observationer som är utförda.

action tracking
ÅTGÄRDER

Ange hög, medium och låg prioritet för nödvändiga åtgärder.

Attachment
BIFOGADE FILER

Bifoga fotografier, videos och korrekta platsangivelser till era rapporter.

Siemens-logo
“Informationen presenteras på ett sådant sätt att problemområden lätt kan identifieras. Detta har gjort det möjligt för oss att arbeta förebyggande snarare än att vänta på att en händelse/incident ska inträffa.”

Michael Armitage, EHS Manager, Siemens
ta nästa steg inom skyddsronder

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Health & Safety
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....