Riskbedömning på arbetsplatsen | EcoOnline
Point-of-Work-Assessment_Hero
Mjukvara för riskbedömning - arbetsplats & arbetsmoment

Digital hantering av riskbedömning på arbetsplatsen

Bedöm jobbrisker snabbt och i realtid. Börja använda ett flexibelt system som uppfyller alla dina behov. En arbetsplatsriskbedömning ska utföras och avslutas innan jobbet startar.

  • Använd bästa praxis mallar eller skapa egna skräddarsydda mallar.
  • Utvärdera situationen för nya faror och risker snabbt och enkelt: se till att uppfylla lagkrav.
DFS-logo
“Lösningen ger oss en större insikt av riskområden i vår verksamhet både nationellt och internationellt och kommer att göra det möjligt för oss att proaktivt prioritera högre riskområden. Systemet är idealiskt eftersom dess enkla gränssnitt och dashboards uppmuntrar engagemang och ett ägandeskap, samtidigt som det erbjuder stor flexibilitet.”

Paul Johnson, Head of Group Health and Safety, DFS
POW-risk-assessment-holding-you-back

Är det administrativt tungt att utföra jobbriskbedömningar?

Känns ditt nuvarande system tungrott eller behöver du använda flera system? Behöver du skriva ut för att få en skriftlig signering av arbetsledaren?

Easier-way-evaluate-risks

Det finns ett enklare sätt att hantera riskbedömningar

Med EcoOnlines mjukvara för riskbedömning på arbetsplatsen / arbetsmoment gör du snabbt och enkelt en bedömning på plats och kan kontinuerligt utvärdera riskerna på arbetsplatsen.

Fullständig översikt av riskerna i organisationen

Få till en ny metod för att utforska, utreda, identifiera och analysera dina händelsedata utifrån de problem du ställs inför.

En Point of Work Risk Assessment (POWRA) är en arbetsplatsriskbedömning som utförs av arbetsledare innan arbetet påbörjas. Den används för att identifiera risker, situationer, processer och aktiviteter som kan vara särskilt skadliga för människor.

Få en total översikt över dessa risker i din verksamhet!

Point-of-Work-Assessment_Complete-overview-risks
  • Utvärdera situationen för nya faror snabbt och enkelt.
  • Bifoga bilder och annan stödjande dokumentation tillsammans med bedömningen.
  • Fullt konfigurerbara risk- och kontrollåtgärder.
  • Få tydliga översikter med grafer, som underlättar analys och beslutsfattande.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

mobile
mobil

Fullständiga utvärderingar på plats görs enkelt med mobilen.

add-documentation
STÖDJANDE DOKUMENTATION

Bifoga bilder, video och andra filer med bedömningen.

link-to-software
ANSLUTNING

Länka till vår mjukvara för riskbedömning.

electronic-sign-off
ELEKTRONISK SIGNERING

Godkänn arbete digitalt innan det utförs.

risk-severity
MATRIS FÖR RISKNIVÅER

Anpassade matriser som ger en snabb översikt över risken.

analytics
ANALYS & dashboards

Dashboards ger översikt över alla riskerna i verksamheten.

Siemens-logo
“Informationen presenteras på ett sådant sätt att problemområden lätt kan identifieras. Detta har gjort det möjligt för oss arbeta mer förebyggande snarare än att vänta på att en händelse/incident ska inträffa.”

Michael Armitage, EHS Manager, Siemens
mjukvara för att riskbedöma arbetplatsen & arbetsmoment

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Effektiv hantering av POWRA är något som önskas av många verksamheter. Få fler insikter kring arbetsplatsbedömningar genom bättre analyser - det här berättar vi gärna mer om men främst vill vi hur veta mer om dina utmaningar. 

Boka ett samtal redan idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Health & Safety
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....