Riskbedömning av kemikalier | Mjukvara Chemical Manager [che]
Reseller_Hero
Mjukvara för kemiska riskbedömningar

Ge anställda möjlighet till att bidra för att minska kemiska risker

Riskbedömning av kemikalier och andra kemiska riskällor är viktigt för att identifiera vilka risker som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas för att arbetet ska ske på ett säkert sätt.  Du kan hjälpa dina anställda och medarbetare att förstå och kunna bidra till att minska de risker kopplat till kemikaliehantering och kemikalieförvaring. 

Unilabs-AB-logo
“Innan Unilabs började använda EcoOnlines system krävdes det mycket arbete för att hålla säkerhetsdatabladen regelbundet uppdaterade till de senaste versionerna. Det var en stor utmaning för oss att göra riskbedömningar av kemikalierna.” 

Jeanette Norberg, Chemical Engineer, Unilabs AB
Improper-chemical-handling

Felaktig kemikaliehantering kan leda till livslånga skador

När information och åtgärder för att skydda anställda inte kommuniceras effektivt kan det göra att en kemikalie eller ett ämne blir farligt.

Taking-complexity-out-of-compliance

Det komplexa blir enkelt

Att säkerställa att korrekt information distribueras till alla anställda kan kännas som ett heltidsarbete. Men när du använder ett användarvänligt systemstöd kan du göra uppdateringar och enkelt dela informationen. 

Vi vet också av erfarenhet att genomföra kemiska riskbedömningar är utmanande för många företag och organisationer. Samtidigt som det är ett lagkrav.

Mjukvara för kemiska riskbedömningar

Kemikaliesäkerhet gäller alla inom verksamheten, alla kan bidra!

Hantera riskerna med att använda kemikalier när dina anställda kan skapa relevanta riskbedömningar som uppfyller kraven. Få dessutom bort onödigt pappersarbete genom ett digitalt systemstöd, där fält redan är förinfyllda.

Bestäm de nödvändiga åtgärder du behöver vidta för kontrollera och minimera riskerna som följer med hantering och lagring av farliga ämnen. Med enkel dokumenthantering kan dina anställda komma åt viktig information endast ett klick bort.

COSHH-chemical-safety-responsibility
  • Alla utförda riskbedömningar går att se i en översikt och den enskilda riskbedömningen går att se i sammanfattande riskbedömningsdokument. Se enkelt och tydligt vilka risker som finns med de produkter som riskbedömts och vilka skyddsåtgärder som krävs.
  • Arkivera enkelt inaktuell information.
  • Enkel nedladdningsfunktion av PDF.
  • Genom att upprätta en direktlänk till din verksamhets kemikalieförteckning kan du säkerställa att samtliga medarbetare har tillgång till att se utförda riskbedömningar. Även en signeringsfunktion för att signera riskbedömningarna finns.
  • Riskbedömningsmallarna i systemet kan användas som de är eller anpassas efter ditt verksamhetsbehov. Funktionalitet finns för att riskbedöma flera kemiska produkter tillsammans, exempelvis produkter med liknande egenskaper eller arbetsmoment som innefattar flera produkter.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3

Låt anställda få tillgång till riskbedömningar enkelt

risk-management
RISKHANTERING

Förenkla riskhanteringen med färdiga och flexibla riskbedömningsmallar som kan anpassas efter din verksamhets behov. Gör det enkelt för anställda att bidra.

risk-mapping
FLEXIBLA RISKBEDÖMNINGAR

Riskbedöm en eller flera kemiska produkter eller platser samtidigt. Du kan även riskbedöma särskilda processer och arbetsmoment.

builder
MALLBYGGARE

Steg-för-steg-process för att skapa riskbedömningar. Skapa egna riskbedömningsmallar eller kopiera någon av EcoOnlines färdiga riskbedömningsmallar och ändra dessa efter din verksamhets behov.

Saint-Gobain-PAM-logo

"Ett fantastiskt verktyg som ger oss koll på alla våra riskbedömningar."  

 

Matthew H, Regional EHS Partner, Saint-Gobain PAM

 

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv

Kom igång med riskbedömning av dina kemikalier idag

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Vi vet att riskbedöma kemikalier och kemiska riskkällor ofta är en utmaning. Här kan vi hjälpa dig med nya insikter och kunskap. 

Boka ett samtal med oss redan idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Health & Safety
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Health & Safety
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.