Säkerhetsdatablad via webben | Återförsäljarmodul Reseller | EcoOnline
Reseller_Hero
MODUL FÖR DIG SOM ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV PRODUKTER

Uppfyll de kemiska lagkraven med mjukvaran Reseller

Modulen Reseller låter dig hålla dina kunder informerade om de kemiska riskerna som är förknippade med en produkt. Programvaran kan användas för att visa efterlevnad för tillsynsmyndigheter och inspektörer. Den kan distribuera säkerhetsdatablad och efterleva lagkrav – automatiskt.

  • Efterlev lagkrav och föreskrifter
  • Tillgängligt 24/7
  • Uppdaterad dokumentation i realtid
  • Tidsinställ publicering och avpublicering
  • Stärk din trovärdighet som återförsäljare: förse dina kunder med säkerhetsdatablad enkelt
IKEA-logo
“Programvaran hjälper oss att på ett enkelt och effektivt sätt uppfylla våra lagkrav: vi loggar de kemikalier vi använder, ha säkerhetsdatabladen lättillgängliga för alla, bedöma riskerna kopplade till varje kemikalie och lagra informationen i minst tio år efter att vi har slutat använda en kemikalie.” 

Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA
Breaching-chemical-legislation

Bryter du mot kemikalielagstiftningen?

Lagar och direktiv ställer många krav på leverantörer och återförsäljare av kemiska produkter.

Exempelvis måste säkerhetsdatablad för produkter sparas i 10 år efter att produkten tagits ur användning.

I reklam och marknadsmaterial för farliga ämnen eller blandningar måste faropiktogram eller klassificeringar synas, för att uppfylla lagkrav. Att efterleva lagkrav är ofta krävande - speciellt om jobbet görs manuellt.  

Chemical-legislation-enforcements

Säkerställ att du uppfyller lagkrav och direktiv

Enligt EU:s kemikaliemyndighet ECHA uppfyller inte 78% av inspekterade produkter de krav och efterlevnad som ställs. Det är ett mönster som även ses i Norden, där en nyligen genomförd norsk undersökning visar att 70 % av onlinebutiker inte uppfyller lagkraven.

Ett annat exempel: I Sverige (2022) har Kemikalieinspektionen undersökt leksaker på nätet: billigare badleksaker, mjuka plastleksaker och elektriska leksaker där det framkommit att de innehöll höga halter farliga ämnen. 40 % av de undersökta leksakerna innehöll hälsofarliga ämnen och nu har de flesta av företagen som sålt produkterna slutat att distribuera dem.

Modulen Reseller gör det enklare för dig som återförsäljare

Med modulen Reseller hålls dina kunder informerade om produkternas kemiska risker.
Mjukvaran kan användas till att visa upp efterlevnaden till myndigheter och inspektörer.
Som återförsäljare uppfyller du din roll i leverantörskedjan.

Reseller-from-EcoOnline
  • Länka säkerhetsdatablad (eller information från dem) till din webbplats eller en produktkatalog i ditt affärssystem.
  • Automatisk uppdatering av nya och uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB/SDS safety data sheet).
  • Att administrera säkerhetsdatablad tar tid och resurser. Reseller underlättar detta arbete genom integrationen till vår databas.
  • Stärk din trovärdighet och ditt varumärke genom att erbjuda korrekt information till dina kunder genom uppdaterade säkerhetsdatablad.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3
Modulen för dig som återförsäljare

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Med modulen Reseller kommer du enkelt igång och kan få en översikt av dina kemikalier, samtidigt som dina kunder/återförsäljare får tillgång till viktig information. 

Vi visar dig gärna hur du enkelt kommer igång!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din...

| Health & Safety
Diisocyanater: ett av flera allergiframkallande ämnen

Det finns många allergiframkallande ämnen och grupper av ämnen. Ett exempel på en ämnesgrupp du behöver hålla koll på...

| Health & Safety
ESG-rapportering

Fler krav när det gäller innehåll i årsredovisningarna, inte minst när det gäller hållbarhet är nu på ingång. I den här...