Säkerhetsdatablad via webben | Återförsäljarmodul Reseller | EcoOnline
Reseller_Hero
MODUL FÖR DIG SOM ÄR ÅTERFÖRSÄLJARE AV PRODUKTER

Uppfyll de kemiska lagkraven med mjukvaran Reseller

Modulen Reseller låter dig hålla dina kunder informerade om de kemiska riskerna som är förknippade med en produkt. Programvaran kan användas för att visa efterlevnad för tillsynsmyndigheter och inspektörer. Mjukvaran kan distribuera säkerhetsdatablad och efterleva lagkrav – automatiskt.

  • Efterlev lagkrav och föreskrifter
  • Tillgängligt 24/7
  • Uppdaterad dokumentation i realtid
  • Tidsinställ publicering och avpublicering
  • Stärk din trovärdighet som återförsäljare: förse dina kunder med säkerhetsdatablad enkelt
IKEA-logo
“Programvaran hjälper oss att på ett enkelt och effektivt sätt uppfylla våra lagkrav: vi loggar de kemikalier vi använder, ha säkerhetsdatabladen lättillgängliga för alla, bedöma riskerna kopplade till varje kemikalie och lagra informationen i minst tio år efter att vi har slutat använda en kemikalie.” 

Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA
Breaching-chemical-legislation

Bryter du mot kemikalielagstiftningen?

Lagar och direktiv ställer många krav på leverantörer och återförsäljare av kemiska produkter.

Exempelvis måste säkerhetsdatablad för produkter sparas i 10 år efter att produkten tagits ur användning.

I reklam och marknadsmaterial för farliga ämnen eller blandningar måste faropiktogram eller klassificeringar synas, för att uppfylla lagkrav. Att efterleva lagkrav är ofta krävande - speciellt om jobbet görs manuellt.  

Chemical-legislation-enforcements

Säkerställ att du uppfyller lagkrav och direktiv

Enligt EU:s kemikaliemyndighet ECHA uppfyller inte 78% av inspekterade produkter de krav och efterlevnad som ställs. Det är ett mönster som även ses i Norden, där en nyligen genomförd norsk undersökning visar att 70 % av onlinebutiker inte uppfyller lagkraven.

Ett annat exempel: I Sverige (2022) har Kemikalieinspektionen undersökt leksaker på nätet: billigare badleksaker, mjuka plastleksaker och elektriska leksaker där det framkommit att de innehöll höga halter farliga ämnen. 40 % av de undersökta leksakerna innehöll hälsofarliga ämnen och nu har de flesta av företagen som sålt produkterna slutat att distribuera dem.

Modulen Reseller gör det enklare för dig som återförsäljare

Med modulen Reseller hålls dina kunder informerade om produkternas kemiska risker.
Mjukvaran kan användas till att visa upp efterlevnaden till myndigheter och inspektörer.
Som återförsäljare uppfyller du din roll i leverantörskedjan.

Reseller-from-EcoOnline
  • Länka säkerhetsdatablad (eller information från dem) till din webbplats eller en produktkatalog i ditt affärssystem.
  • Automatisk uppdatering av nya och uppdaterade säkerhetsdatablad (SDB/SDS safety data sheet).
  • Att administrera säkerhetsdatablad tar tid och resurser. Reseller underlättar detta arbete genom integrationen till vår databas.
  • Stärk din trovärdighet och ditt varumärke genom att erbjuda korrekt information till dina kunder genom uppdaterade säkerhetsdatablad.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3
Modulen för dig som återförsäljare

Uppfyll lagkrav och bli mer effektiv med EcoOnlines mjukvara

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Med modulen Reseller kommer du enkelt igång och kan få en översikt av dina kemikalier, samtidigt som dina kunder/återförsäljare får tillgång till viktig information. 

Vi visar dig gärna hur du enkelt kommer igång!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Ta del av våra senaste artiklar

| Health & Safety
3 tips om säkerhets-kultur och säkerhetsmognad

Ett proaktivt säkerhetstänkande på arbetsplatsen är resultatet av en hög nivå av hälso- och säkerhetsmognad. Hur kan du...

| Health & Safety
Arbetsmiljöinspektion: fem förberedande steg

Arbetsmiljöinspektioner är ett verktyg för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är god, trygg och...

| Health & Safety
Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer...