LMS Access Management | EcoOnline
Training-and-learning-hero
FÖRBÄTTRA SÄKERHETen genom effektiv hantering av behörighet

Effektivisera administrationen: kurser om säkerhet och åtkomst

Få en tydlig överblick över personalens kvalifikationer och kunskaper, när du upptäcker fördelen med en säkerställd process för åtkomstförfrågningar och automatiserade verifieringsprocesser.

SimFas-logo
"Kundtjänsten är mycket vänlig, snabb och kundorienterad. Vi fick utmärkt hjälp med att installera systemet och utbilda användarna. Alla frågor vi har besvaras mycket snabbt och hjälpsamt." 


Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA

 

Inflexible-SDS-authoring

Har ni för många manuella processer för åtkomstkontroll?

Du vet att du måste se till att alla medarbetare och entreprenörer som kommer till din arbetsplats har rätt information om säkerhet och säker arbetsmiljö. Men osammanhängande och manuella hanteringar gör att det är svårt att ha koll. 

En utmaning är att låta entreprenörer komma igång med sitt arbete efter genomförd säkerhetsutbildning.

Value-usage-based-price

Dags att spara tid på att förbättra processen

Effektiva och automatiserade processer för passer- och behörighetskontroll frigör tid och ser till att alla interna och externa medarbetare är fullt förberedda på att börja arbeta på ett säkert sätt. 

Det bästa av allt är att det bidrar till att minska förseningar! 

Enkelt att se till att alla på plats har rätt säkerhetsutbildning

Förenkla inrättandet och hanteringen av zoner för att höja både säkerheten och effektiviteten genom att skräddarsy dem efter din verksamhets specifika behov.

Möjligheten att ställa anpassningsbara krav och automatiserade verifieringsprocesser innebär att mindre tid läggs på administrativa uppgifter. Detta kan också kopplas till en tydligare bild om vilka kvalifikationer som gäller var någonstans och vad som det behövs förbättras.

Easily-ensure-everyone-onsite-has-proper-safety-training
  • Minska tidskrävande administrativa processer för att personalen snabbare ska få rätt behörighet.
  • Kontrollera entreprenörers och arbetstagares åtkomst per anläggning och zon för att säkerställa att endast behöriga tillåts på avsedd plats.
  • Effektivisera hanteringen av utbildningar och kurser i hela organisationen för få en enhetlig nivå på kunskap och datainsamling.
  • Främja säkrare arbetsmetoder. 
🛠️ STEG FÖR STEG

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Learning_EcoOnline
1
2
Step2_Learning_EcoOnline
2
3
Step3_Learning_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

support
Tillgång till industri- och säkerhetskunskap

Omfattande generiskt modulbaserade HMS/EHS-kurser och kurser om säkerhet, för alla medarbetare. Både interna och externa arbetstagare. Lokala anpassade säkerhetsmoduler kan också laddas upp för att täcka företagsspecifika risker.

many-functionalities
Begäran om åtkomst och behörighet

Alla kurser kan genomföras innan ankomst, vilket ger korrekt tillgång och behörighet. Spar tid och ökar effektiviteteten.

cloud-based
Integration

Access är förberedd för integration med passerkontrollsystem och kortläsare.

FÖRENKLA DITT SYSTEM FÖR HANTERING AV SÄKERHETSUTBILDNING

Rätt behörighet kopplat till rätt kunskap

Våra användare har sett en 95-procentig minskning av antalet outbildade entreprenörer och arbetare som dyker upp på plats.

Med vår lösning Access kan du dra nytta av liknande resultat. 

Se hur du kan spara tid och förbättra säkerheten när du digitaliserar din utbildningshantering.

Vi visar dig gärna hur du lätt kan komma igång redan idag!

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra artiklar

| Health & Safety
Utbilda internt om säkerhetsdatablad

När det gäller att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är det viktigt att ge dina anställda tillgång till...

| Health & Safety
Förbättra kunskapsnivån inom företaget snabbare

På våra webbinarier har vi regelbundet små micro-undersökningar och av 100 deltagare* som fått följande fråga ”Vilken...

| Health & Safety
Boosta kunskapen genom e-learning

I det här artikel tittar vi på hur dina medarbetare kan utvecklas och hur du kan utbilda nya kollegor på ett bättre,...