Förbättra kunskapsnivån inom företaget snabbare

Förbättra kunskapsnivån inom företaget snabbare

Published 28 juni, 2023

2 minute read

På våra webbinarier har vi regelbundet små micro-undersökningar och av 100 deltagare* som fått följande fråga ”Vilken av de sex skyldigheterna tycker du är den största utmaningen kring kemikaliehantering” svarade hälften att det är de kemiska riskbedömningarna.

En annan stor utmaning är att ersätta farliga kemikalier dvs substitution.

Sedan följer dessa skyldigheter, i fallande skala: uppdaterad information om kemikalier, att ha säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter, lättillgänglig information, spara informationen på rätt sätt.

New call-to-action


De som deltar på våra webbinarier är ofta ansvariga för hållbarhets- och/eller kemikaliefrågor alternativt har de fått ansvaret att upprätta en kemikalieförteckning för sin verksamhet.
Alla typer av verksamheter är också med, från tandläkarkliniker, verkstäder, hotell, kommunala bolag till tillverkningsindustri.

Genom våra webbinarier ges möjligheten att ställa frågor och här ser vi ett stort engagemang och en vilja att göra rätt men vi ser och förstår att finns utmaningar kring att ”få till det i arbetsvardagen” och även att det finns en del skrönor kring arbetsmiljölagstiftningen.

Ett exempel på en skröna är att: ”Man behöver bara uppdatera säkerhetsdatablad vart tredje år”. Detta är felaktigt och det finns flera anledningar till detta och här kan du läsa på mer om säkerhetsdatablad.

Kunskapsgap kan bero på flera faktorer

Vi kan också se ett kunskapsgap som beror på flera olika orsaker. Här är några exempel som vi har identifierat:
•    att medarbetare är nya i sin roll, 
•    att man inte har arbetsmiljö och kemikaliehantering som sina primära arbetsuppgifter, 
•    att ämnet i sig är komplext och det är svårt att få en överblick,
•    att det är svårt att hålla sig uppdaterad på grund av nya lagkrav och föreskrifter.

Kunskapsgapet återspeglar också förmågan att i nästa steg kunna informera ut informationen i den egna organisationen. 

Undersökningen ”Hur säkra är Sveriges arbetsplatser?” visar att nästan 40 procent inte får en utbildning inom kemikaliehantering, eller är osäkra på om de har fått det.

Fakta På min arbetsplats får vi utbildning i hur vi ska hantera kemikalier

 

Öka kunskapen kring kemikaliesäkerhet


Oavsett om du är ansvarig eller inte för att utbilda i arbetsmiljöfrågor och då specifikt hur farliga kemikalier ska hanteras på ditt företag, är det arbetsgivarens ansvar. 

Tips på att få ut information / personalutbildning som gör att personalen känner sig involverad:

  • Fråga hur de vill bli informerade om exempelvis hur de ska hantera kemikalier (vissa ämnen är svårare att förstå om förkunskapen inte finns).
  • Informera via flera kanaler: personligt (avdelningsmöten) och digitalt.
  • Dela upp informationen, ha hellre t ex ett 20 minuters möte om vad ett säkerhetsdatablad är istället för att gå igenom allt vad kemikaliehantering innebär under två timmar.
  • Gör enklare filmer av komplex information, som komplement till skriftligt material.
  • Följ upp genom e-learning / digitala online-kurser med quiz och frågor för att se om kunskapen har nått fram.
  • Gör informationen om arbetsmiljö och kemikaliehantering lättillgänglig för alla inom verksamheten digitalt.
  • Se till att ha ett systemstöd som loggar utbildningsinsatserna ni gör. Det underlättar att följa kunskapsnivån och även att ni kan visa era utbildningsinsatser vid en arbetsmiljörevision av Arbetsmiljöverket.

*Undersökning under Webbinarium om 6 skyldigheter inom kemikaliehantering och dokumentation, 9 maj 2023. 100 deltagare.

Vanliga frågor

Hur ska jag gå tillväga för att få ut information till alla på arbetsplatsen?
Tänk utbildning och inte endast information! Det finns flera alternativ: börja med att sätta en plan tillsammans med ledningsgrupp. Nästa steg kan vara att informera chefer och ha informationsmöten med teamleaders/mellanchefer, säkerställ att informationen inte fastnar på vägen. Ta också vara på engagemanget hos medarbetare.

Och kom i håg! Vi människor tar till oss information på olika sätt, läs gärna mer om det här

Kan jag få hjälp med att sätta ihop ett introduktionspaket för nyanställda av er?
Självklart, vi har flera basutbildningar som är generella, t ex ergonomi för kontorsarbete, belastningsbesvär i nacke och axlar och inte minst inom kemikaliesäkerhet. Hör av dig till oss så kan vi visa vilket kursutbud vi har, boka enkelt ett samtal här >>

Förenkla och förbättra dina anställdas kunskaper om säkerhet


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...