Digital utbildningsplattform för HMS | Learning Manager [lea]
Learning & Training
UPPFYLL KRAVEN, MINSKA RISKERNA OCH MINSKA OLYCKORNA

Det moderna sättet att utbilda dina anställda för att öka säkerheten

Är det utbildningsinnehåll som du levererar verkligen engagerande? Är ert system så förenklat som det bör vara?  
 
Ta steget och skapa e-learning och personalutbildningar för att bygga upp en kompetent arbetsstyrka, förebygga skador, se till att uppfylla lagkrav och skapa en säkerhetskultur som gynnar verksamheten även finansiellt.

Används världen av 90+ branscher över hela världen...

NHS
Canon_logo_vector
Intel-logo-2020-New-900x0
Siemens Logo
Johnson-and-Johnson-1024-trans

Ge engagerande utbildningar i hälsa, miljö och säkerhet.

Börja se resultaten i hela värdekedjan...

Workers Helmet Protection
Förebygg skador

Ta bort hinder kring utbildning och lärande för alla som du försöker skydda.

Line Graph Increasing
Öka medarbetarnas produktivitet

Engagerande innehåll som levereras vid rätt tidpunkt för rätt roller på rätt plats. Utbildningsinsatser som gör direkt nytta!

Compliance Clipboard
Upprätthåll efterlevnad

Enkelt att spåra genomförda utbildningar för att identifiera och åtgärda brister. Du uppfyller förordningar och krav kopplat till arbetsmiljö.

Är ditt utbildningsprogram anpassat till de dynamiska behoven i din organisation?

 "Antalet registrerbara incidenter/tillbud är vanligtvis tre gånger högre för entreprenörer jämfört med fast anställd personal." 

 
Det är komplext att följa reglerna för utbildning av personal. Men att inte göra insatser utgör en risk för människors hälsa och säkerhet samt för egendom och tillgångar. Entreprenörer utgör ytterligare säkerhetsrisker jämfört med heltidsanställda eftersom de kanske inte känner till verksamhetens rutiner. 

Här visar också statistiken hur utmanande det är att skapa en säker arbetsplats!
Över 40 000 anmälda arbetsolyckor anmäldes 2021! Trenden är att arbetsolyckor ökar i Sverige. Tragiskt nog minskar inte heller dödsolyckorna i Sverige. Arbetsrelaterad cancer ökar också och ligger nu på minst 600 personer per år.
 

För att undvika att bidra till dessa siffror, ta ett steg tillbaka och se om dessa påståenden stämmer in på din verksamhet:

 1. Problem med att upprätthålla en konsekvent standard genom hela leveranskedjan, där bristande utbildning kan ge en ökad risk för tillbud och olyckor.

 2. Svårigheter att spåra/registrera efterlevnad, som gör att det brister i de krav kopplat till utbildning jag har som arbetsgivare.

 3. Mycket komplicerade och delvis administrativa processer, som tar tid från arbetet med förbättringsåtgärder. 

 4. Introduktion och onboarding är tungrott (bl a manuella processer) för att anställda ska kunna få kursbevis och certifikat. 

 5. Utmaning att få medarbetarna engagerade och förstå innebörden av säkerhet: de tar för många "genvägar" att förenkla arbetet. 

 6. Att ligga steget före nya eller uppdaterade regler gör det svårt att uppdatera och genomföra utbildningar, vilket leder till brister i efterlevnaden.
EcoOnline Munio User status-2

Hitta, bygg och kontrollera din utbildning för HMS med en lättanvänd plattform

Uppgradera dina utbildningar för en bättre arbetsmiljö redan idag! Upptäck nyttan med ett modernt LMS-system/e-learning, där det finns ett omfattande kursutbud inom arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering. Sätt fokus på en höjd säkerhet där du får utbildningar med kursbevis/kursintyg enligt olika branschstandarder.

En användarvänlig utbildningsupplevelse som är tillgänglig för när den behövs kan förbättra medarbetarnas produktivitet.  Det gäller även för externa parter, entreprenörer och servicepersonal. Alla kan följa bästa praxis och regler för att följa säkerhetsföreskrifter!

EcoOnline Munio Courses-2

 

Ett lättanvänt system tar bort besvärliga utbildningsrutiner och processer som påverkar slutresultatet. Både din egen personal och entreprenörer kan snabbare komma igång, vilket minskar förseningar i arbetet. 

Med alla viktiga data tillgängliga på ett och samma ställe blir det lättare att upprätthålla efterlevnaden. Centralisering och automatisering av viktig data minskar avsevärt risken för missade steg och missad information. Därmed minskar riskerna för bristande efterlevnad, personskador, utredningar, ökade försäkringspremier och ett skadat rykte för företaget.

Förenkla din hantering av utbildningar

När du använder en modern och enkel utbildningslösning som förbättrar säkerhetsmedvetandet och minskar risken för organisationen, kommer du att dra nytta av inbyggda bästa praxis för att uppfylla utbildningsmål och KPI:er kopplat till arbetsmiljö.

Learning Manager kan få omedelbar effekt tack vare att den är enkel att använda för både administratörer och deltagare. Den rollbaserade utbildningen är utformad för att öka förståelsen och engagemanget kring en säker arbetsplats, medan åtkomsthanteringen är kopplad till utbildning i hela värdekedjan (för t ex olika arbetsmoment).

 • Two workers looking at an ipad indoors
  "På Sappi Kirkniemis fabrik har vi under flera år använt EcoOnlines utbildningslösningar på vårt intranät och plattform. De har alltid fungerat bra och deltagarna ger ofta positiv feedback på implementeringar och användbarhet. Vi kommer att fortsätta att hålla ögonen öppna för det som EcoOnline erbjuder och kommer att dra nytta av de applikationer som de har producerat som en del av den mångsidiga online-inlärningsmiljö som vi erbjuder våra egna medarbetare."
  Sappi_Logo

  Jari Haijanen, Manager Environment and Safety

  SAPPI EUROPE KIRKNIEMI MILL

 • Image - blog - 5 ways technology can drive safety maturity and culture
  "Kundtjänsten är mycket vänlig, snabb och kundorienterad. Vi fick utmärkt hjälp med att installera systemet och utbilda användarna. Alla frågor vi har besvaras mycket snabbt och hjälpsamt."
  AA---Quote-Logo-IKEA-150x100

  Maria Weckman, Safety & Security Leader

  IKEA

Över 400 000 anställda hos entreprenörer har genomgått utbildning via EcoOnline

Learning Manager är en utbildnings- och inlärningslösning som fokuserar på att förenkla verksamheten för utbildning av hela värdekedjan. Vårt system hjälper dig att hålla personalen säker och verksamheten igång genom att minska antalet steg vid "porten".

🛠️ STEG FÖR STEG

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Learning_EcoOnline
1
2
Step2_Learning_EcoOnline
2
3
Step3_Learning_EcoOnline
3
Minska den administrativa tiden för utbildningar redan idag

Hantera utbildningar digitalt

Boka ett möte med en av våra konsulter ta reda på hur du kan dra nytta av Learning Manager för dina personalutbildningar och utbildningar för entreprenörer.

Få enklare fokus på en säkrare och tryggare arbetsmiljö genom kunskap med hjälp av ett användarvänligt och modernt system!

Få svar på dina frågor kring digitala personalutbildningar

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra artiklar

| Health & Safety
Utbilda internt om säkerhetsdatablad

När det gäller att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är det viktigt att ge dina anställda tillgång till...

| Health & Safety
Förbättra kunskapsnivån inom företaget snabbare

På våra webbinarier har vi regelbundet små micro-undersökningar och av 100 deltagare* som fått följande fråga ”Vilken...

| Health & Safety
Boosta kunskapen genom e-learning

I det här artikel tittar vi på hur dina medarbetare kan utvecklas och hur du kan utbilda nya kollegor på ett bättre,...