Mjukvara för CSRD hållbarhetsredovisning | EcoOnline [esg]
Top view of European city
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: CSRD

Mjukvara för rapportering enligt CSRD

Samla in, sammanställa och följ EU:s direktiv om hållbarhetsredovisning: CSRD. Med vår plattform för miljö- och hållbarhetsrapportering kan du leverera rapporter redo för granskning. Vår plattform ser till att du kan bygga en bra rapporteringsgrund. 

United-Living-logo
"Den här hållbarhetsplattformen har inbyggt stöd från experter på klimatförändringar som hjälper oss att navigera i komplexiteten och nyanserna i global koldioxidrapportering år efter år och hjälper oss också att förbereda oss för det obligatoriska koldioxidrapporteringslandskapet som väntar vid horisonten.” 

Mathew Kruse, Global Head of Social Responsibility, Groupon
Checklist board on top of green paper

ESRS-standard och CSRD-rapportering och mycket mer

Att navigera bland alla krav kring CSRD kan vara svårt, med så många olika mått och datapunkter för att uppnå ESRS-standarden.

Från CSRD:s krav på utsläppsrapportering och dubbel väsentlighetsanalys till att uppfölja din verksamhets strategi för att ligga i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål finns det flera områden att täcka. Med flera utmaningar.

magnifying glass on top of report showing compliance symbol

Utmaningen: Tredjepartsgranskning

Nu är du inte bara ansvarig för alla dessa CSRD-rapporteringskrav, utan du måste också vara beredd på att låta en tredje part granska din redovisning. Är du säker på att din data och information uppfyller CSRD:s regler för att tilldela din organisation efterlevnad?  

Din digitala plattform för övervakning och rapportering enligt CSRD

Du kan uppfylla EU-direktivet om hållbarhetsrapportering (CSRD) enklare tack vare vår plattform. Vår mjukvarahjälper dig att uppfylla CSRD:s rapporteringskrav genom att tillåta dig att bygga en solid grund för såväl dagens som morgondagens krav.

Illustration of many data elements passing through software
  • Identifiera och fånga upp väsentliga risker för organisationen på ett och samma ställe.
  • Förenkla insamlingen och hanteringen av CSRD-data, som omfattar ämnen och standarder utifrån standarden ESRS.
  • Fatta datadrivna beslut för att stärka din strategi framåt.
  • Ta fram revisionsklara CSRD-rapporter enligt CSRD.
  • Förstå och rapportera om omställningsrisker (fysisk) samt miljö-och klimatrisker enligt auktoritativa klimatdata och scenarier, som baseras enligt många års data.
  • Framtidssäkra med en hållbar process/arbetsflöde med tillförlitliga och transparent data.

Vår lösning tillhandahåller ett arbetsflöde för datainsamling som gör att du kan...

CSRD reporting represented on a clipboard with blue background

Förstå vad du är skyldig att samla in och rapportera på enligt CSRD. Med exakt den datan du behöver!

compliant

Ha datan på en central plats för insamling, för att skapa och följa CSRD-krav.

Graph inside a looking glass

Spåra och hantera processen för datainsamling i hela organisationen.

record book with blue background

Skapa arbetsflöden inklusive kontroller för att se till att datasamlingen är korrekt. Tredjepartsgranskning (och revision) är en del i processen.

Vanliga frågor och svar

Vad är CSRD?

CSRD är EU: direktiv för hållbarhetsrapportering och träder i kraft under 2024.

Syftet med direktivet är att ersätta direktivet om icke-finansiell rapportering (NFRD) och tillåta företag att rapportera om ESG-relaterade mått.  

Läs mer om ESG-rapportering här 

Vad är ESRS?

ESRS är själva standarden dvs ramverket för hur du ska rapportera enligt CSRD.

Standarden omfattar 10 områden med olika ämnen, som du kan rapportera på. 

Du behöver inte rapportera på alla områden utan det som är väsentligt för din verksamhet. Dubbel väsentlighetsanalys är ett av kraven.

Vem måste följa detta ramverk?

Företag/moderföretag i koncerner som uppfyller minst ett av följande villkor under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren;

  • medelantalet anställda uppgått till mer än 250,
  • balansomslutningen uppgått till mer än 280 miljoner kronor,
  • nettoomsättningen uppgått till mer än 550 miljoner kronor

Företag som inte är etablerade inom EU och vars omsättning överstiger 150 miljoner euro i EU och som har minst ett dotterbolag inom EU måste rapportera till CSRD.  

När träder direktivet i kraft? Behöver jag ha koll på olika datum?

I Sverige träder direktivet i kraft 1 juli 2024.

Läs mer om datum här och vad du bör tänka på redan nu  

DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Rapportera tryggt enligt CSRD-kraven

Se hur vår lösning som bygger på över 15 års erfarenhet av klimatrisker och klimatmätningar kan hjälpa dig redan idag!

Uppfyll kraven enligt CSRD med data som är tillförlitlig och överskådlig.

Ta kontakt med oss idag för att få nya insikter om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...