Miljö & ESG Mjukvara | EcoOnline
Transparent
Environment
Transparent
ESG - Environmental, Social & Governance

Miljö, hållbarhet & ESG:
ta ett helhetsgrepp

Digitalisera och effektivisera din ESG-och hållbarhetsrapportering. Med ett system.

Environmental_Hero

Ta frågan om hållbarhet till hjärtat av din organisation

Med ökat tryck för att möta lagkrav och branschöverenskommelser, snabbt ta fram rapporter om koldioxidutsläpp, förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen tillsammans med att upprätthålla ansvarsfull praxis i hela din leverantörskedja, är det ett fokus på att få in data kring ESG.

Hållbarhet och miljöinitiativ är inte längre något som snackas om i korridorerna utan nu är det ett måste. De verksamheter som tänker framåt ser behovet att en sammanhållande strategi med ett bättre systemstöd.

unified-platform-esg-sustainability-management

En plattform som täcker flera områden inom ESG

Vår ESG-lösning fokuserar på flera discipliner för att stödja bäst praxis för att du ska kunna arbeta långsiktigt.

Modulerna samlar data till en rapporterings- och analysplattform för att skapa större transparens, förbättra interna riktlinjer och skapa handlingsbara insikter för att få fram policyer och processer genom hela verksamheten.

Confidence-in-compliance-ESG

Förtroende för efterlevnad

Juridiska och etiska krav utvecklas snabbt över hela världen. EcoOnline låter dig automatisera övervakningen och efterlevnaden av dessa krav i hela din organisation. Det kan exempelvis handla om gränser och mål kring miljödata kopplat till ekonomi. 

Genom att visa att du arbetar öppet skapar du ett förtroende kring att du skyddar människor, djur och natur.

Alla moduler tillgängliga
i en lättanvänd översikt / dashboard

carbon
Koldioxid

Hjälper till att registrera, kategorisera och mäta dina koldioxidutsläppsdata från Scope 1, 2 och 3, med hjälp av lämpliga omvandlingsfaktorer för att skapa en heltäckande bild av de aktiviteter som driver ditt koldioxidavtryck så att du kan minska utsläppen och deras kostnader.

waste
Avfall

Hjälper till att registrera, kategorisera och mäta dina avfallshanteringsdata, vilket ger insikt i de aktiviteter som har störst inverkan. Registrera aktiviteter relaterade till avfallshantering, fånga data om typ, källa, behandling och slutlig destination.

water
Vatten

Ger en enda vy av information om din vattenanvändning, relaterade utsläppsdata, revisioner och status på projekt för att minska förbrukning. Använd plattformen för att registrera data efter datum, plats och behandlingstyp. Plattformen kommer automatiskt att beräkna dina koldioxidutsläpp baserat på händelsedata.

air
Luft

Gör att du kan samla in data kring utsläppskällor. Ger en grund för att definiera och samla in data kring utsläppskällor, platser och för att importera meteorologisk data. Möjliggör modellering och beräkning, utsläppsprognoser och scenarioanalys.

social-value
Sociala aspekter

Använd plattformen för att bygga och upprätthålla en översikt över alla aktiviteter som din organisation gör relaterade till att bygga socialt värde, i kategorier som volontärarbete, stöd till lokala företag, coachning och donationer till välgörenhet.

modern-slavery
Modernt slaveri

Hjälper till att proaktivt hantera din leverantörskedja/inköpsprocess, upptäcka oetiska metoder och effektivt övervaka och hantera tredje parter, vilket minskar din exponering för de operativa riskerna och effekterna av verkliga eller potentiella incidenter.

diversity
Mångfald

Använd insamlad data för att skapa en djupgående profil av din arbetsstyrka mot någon av dina valda egenskaper. Använd informationen för att informera om rekryteringsmetoder och utveckla utbildnings- och utvecklingsprogram.

anti-bribery
MUTOR

Hantera din leverantörskedja/inköpsprocesser proaktivt, upptäck oetiska metoder och övervaka och hantera effektivt effekter som är förknippade med att inte följa policyer och procedurer mot mutor.

cyber-security
Cybersäkerhet

Registrera och kategorisera incidenter relaterade till cybersäkerhet, bedöm deras potentiella inverkan och lyft fram deras status. Dessutom kan den hjälpa till med att övervaka resultaten av IT-revisioner och hjälpa till att förstå hur resultaten åtgärdades.

esg-profit
Vinsten av ESG

Hjälper till att registrera, kategorisera och mäta den ekonomiska effekten av de ESG-projekt och initiativ du beställer. Förstå data om initiativ efter kategori, typ av nytta, beräknad besparing, beräknad återbetalning och kostnad.

Använda av flera av världens ledande företag i deras hållbarhetsarbete

Oavsett din storlek kan vi hjälpa dig på din hållbarhetsresa – med effektiva arbetsflöden, analyser och rapportering

Intel-logo-2020-New-900x0

"EcoOnline är för oss en affärskritisk programvara. Det håller ledningen uppdaterad samtidigt som miljö-ingenjörerna får den data de behöver för att snabbt fatta bra beslut."
Mark Rutherford, Global EHS Manager, Intel

Canon_logo_vector

"EcoOnline är perfekt konfigurerat för vårt sätt att arbeta. Det har avsevärt minskat vår rapporteringsprocess kring koldioxid från 3 veckor till 3 dagar, samtidigt som kvaliteten på data har förbättrats."
Wamda Saeid, Senior Manager: Sustainability Compliance & Certification, Canon

Digitalisera och effektivisera din ESG-och hållbarhetsrapportering. Med ett system.

Framtidssäkra ditt HMS och ESG-arbete redan idag!

Ska du ta nästa steg inom hållbarhetsrapportering? Är det dags att påbörja ett nytt arbetsmiljöprojekt? Genom att använda våra system, exempelvis Chemical Manager eller moduler ur vår EHS-plattform tar du steget att arbeta hållbart.

Ta kontakt med oss idag för att få mer information om hur ett användarvänligt system kan hjälpa dig!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
3 tips om säkerhets-kultur och säkerhetsmognad

Ett proaktivt säkerhetstänkande på arbetsplatsen är resultatet av en hög nivå av hälso- och säkerhetsmognad. Hur kan du...

| Health & Safety
Arbetsmiljöinspektion: fem förberedande steg

Arbetsmiljöinspektioner är ett verktyg för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är god, trygg och...

| Health & Safety
Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer...