Ökade krav på ESG- och miljörapportering | EcoOnline

Ökade krav på ESG-rapportering

Published 5 mars, 2024

1 minute read

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna checklistan", medan 42 % medger att de inte har implementerat ett ESG-rapporteringssystem.

 

 


Vår undersökning visade också att många företag tror att trycket att rapportera kommer att öka under de kommande två åren.

 

 Detta stämmer eftersom hållbarhetsrapportering kommer att bli obligatoriskt på många håll i världen, inklusive Europa, Nordamerika och mer därtill, till år 2025.

Faktum är att statliga bestämmelser om hållbarhetsrapportering har ökat med 74 % under de senaste fyra åren.

Det gäller även Sverige där CSRD som förordning är i extra fokus, inte minst handlar det om att för många verksamheter att göra en dubbel väsentlighetsanalys.

Många verksamheter frågar ofta om när och hur mitt företag att bli påverkat, ta del av den här artikeln för att se vad som gäller för Sverige.

New call-to-action

 

Hållbarhetsrapportering och koldioxidredovisning bör få ett större fokus i din organisation. Varför?

 

  • Enligt vår undersökning tror 69 % av företagen att rapportering av ESG-mätvärden ger bättre resultat totalt sett.

Det är dags att ta din hållbarhetsrapportering på allvar och sluta se den som enbart en formalitet.

35% av Sveriges arbetsplatser har inte miljö- och hållbarhetsmål på plats enligt medarbetarna

 

I början av 2024 genomförde vi på EcoOnline den andra upplagan av undersökningen "Hur säkra är Sveriges arbetsplatser"?. Denna gång med ett extra fokus på att undersöka hur verksamheter, både offentliga och privata, arbetar med miljö och hållbarhet. 

Den här undersökningen är en medarbetarundersökning, och här uppger 35% att deras arbetsgivare inte har miljö- och hållbarhetsmål på plats. 

SE Image Blog Survey Environmental and Sustainability

Att nå hela vägen ut och få med sig medarbetarna för olika insatser kopplat till ESG kommer att bli än viktigare. Ökat fokus på utbildningar inklusive e-learning, att bli än mer digitaliserade och förstå att en säker kemikaliehantering är en del av arbetsmiljöarbetet är något vi också ser i den här undersökningen. 

För att skapa en trygg och säker arbetsmiljö är i fokus, och det återspeglas också i de ökade kraven. Att se sitt HMS-arbete som en naturlig del av verksamhetens hållbarhetsarbete kommer säkerligen att bli mer och mer vanligt. Det i sin tur kommer att ställa krav på hur du mäter och följer upp olika insatser över tid.

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...

| Arbetsmiljö
3 tips om säkerhets-kultur och säkerhetsmognad

Ett proaktivt säkerhetstänkande på arbetsplatsen är resultatet av en hög nivå av hälso- och säkerhetsmognad. Hur kan du...