Så här tar du steget från Excel till molnet

Så här tar du steget från Excel till molnet

Published 30 december, 2022

3 minute read

Hur hanterar ditt företag kemikalier? Tycker du att det tar lång tid att samla in dokumentation? Du behöver kanske också specifikt fråga medarbetare eller lägga tid på att kontakta leverantörer för att få uppdaterade säkerhetsdatablad i PDF-format? Att arbeta med exempelvis kemisk riskbedömning är ofta en utmaning men det går att göra enklare och med ett säkrare resultat.

Läs vidare om du vill veta mer hur du bättre, enklare och snabbare kan skydda dina kollegor, djur och natur från farliga och hälsofarliga kemikalier.  Den här artikeln innehåller en mängd nyttiga länkar till andra artiklar och guider. Vår erfarenhet här på EcoOnline visar att du är inte ensam om du tycker att arbetet kring kemiska arbetsmiljörisker är en utmaning. 

Läs vidare 👇

Rätt kemikaliehantering är en del av en säker arbetsplats

Utmaningar för en bra kemikaliehantering omfattar flera områden, exempelvis kemikalieförvaring  eller att de kemiska produkter också ska ha rätt märkning. En bra kemikaliesäkerhet är det ofta kopplat till en säker arbetsplats, där arbetsmiljöfrågor är i fokus.

ILO's (International Labour Organisation) statistik visare att antalet dödsolyckor på arbetsplatser har sjunkit från 37 255 år 2009 till 10 735 år 2020. Samtidigt har antalet registrerade arbetsplatsolyckor utan dödlig utgång sjunkit från över 3 miljoner till under 1 miljon.

I Sverige går trenden åt motsatt håll när det gäller anmälda arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro, läs mer om tillbud och olyckor här.

Dessutom drabbas över 600 personer varje år i Sverige av arbetsrelaterad cancer. Ett av flera krav du har som arbetsgivare är att ha kontroll över de extra hälsofarliga kemikalierna, så kallade CMR-ämnen (cancerogena, mutagena, reproduktionstoxiska).

Vilka berörs av kemikalier?

Alla - du, dina kollegor, djur och natur men även företagets rykte berörs.  Det finns olika faktorer att ta hänsyn till men här ger kemikalielagstiftningen en bra vägledning och ställer också krav på att bland annat ska farliga kemikalier ersättas enligt substitutionsprincipen.

Det är inte bara din egna verksamhet, det vill säga internt, som berörs hur ni jobbar med att förbättra kemikaliesäkerheten. Det handlar även om anseendet hos kunder och hur myndigheter ser på ditt företag.

A och O handlar det om att minska användningen av farliga och hälsofarliga kemikalier på arbetsplatser.

New call-to-action

Översikt på olika intressenters önskemål, problem och behov. 

Arbetare har exempelvis behov av att känna sig säkra, trygga och att arbetsmiljön är sund. Att de risker som finns har tagits i beaktning och att rätt utrustning finns för att skydda sig.

Här ser du olika intressenters infallsvinklar och syn på varför det är viktigt med en hög kemikaliesäkerhet. Det kan handla om att man vill minska adminstrationen, till att veta vilken skyddsutrustning som behövs, till att förstå och ha kunskap om hur man ska hantera vissa kemikalier och få en överblick på kemiska riskbedömningar. Du hittar säkert fler argument! 

Intressenter

7 steg för en bättre kemikaliesäkerhet

Grundprocessen är:
1. Utarbeta en policy kring kemikaliehantering (ofta en del av en annan policy)
2. Upprätta förteckning på alla kemikalier som finns inom verksamheten.
3. Se till att senaste säkerhetsdatabladet finns till respektive kemikalie.
4. Riskbedöm och besluta dig för vilka åtgärder som behövs för att minska exponering.
5. Se till att åtgärderna genomförs.
6. Sätt rutiner för kemiska riskbedömningar.
7. Se över processen igen.

Som du förstår är detta inte en process som endast ska göras en gång per år utan den ska ske löpande. En kemikalie kan få en ny faromärkning, för att nämna ett exempel och är inte säkerhetsdatabladet det senaste i "pärmen" är det en risk för dina kollegor och verksamheten.

Riskbedömningar av kemikalier är ofta en utmaning och det handlar inte bara flaskor, behållare och tuber utan även arbetsmoment och arbetsmiljön ska riskbedömas.  Läs mer om riskbedömning av kemikalier här

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

Ta det första steget mot molnet

Se till att få en översikt - upprätta en kemikalieförteckning - där du listat alla kemikalier och var någonstans de förvaras.  Letar du efter en mall för att kunna fylla i dina kemikalier och var du förvarar dem?  Vill du också lägga till namnet på din leverantör?

Med den här enkla mallen i Excel kommer du lätt igång med din inventering och skapar en kemikalieförteckning. Denna mall rekommenderar vi dig som ett första steg i resan att få kontroll över farliga kemikalier.

Nästa steg är att få in den här informationen i ett digitalt, molnbaserat system där exempelvis säkerhetsdatablad kan kopplas till en kemikalie. På så sätt finns den kemiska dokumentationen tillgänglig på ett helt annat sätt än tidigare och gör att du kan arbeta proaktivt med övriga skyldigheter inom kemikaliehantering.

New call-to-action

Skapa transparens kring kemikaliehanteringen

Att förbättra arbetsmiljön och höja kemikaliesäkerheten är en ständigt pågående process och att arbeta utifrån de sju stegen ovan är en bra riktlinje.  Denna process kan du förenkla genom att ha ett systemstöd. Med ett modernt och användarvänligt system kan du ha:

  • kemikalielista (kemikalieförteckning) baserad på plats/avdelning,
  • uppdaterade säkerhetsdatablad,
  • sprida läslänkar och QR-koder till personal, att de alltid lätt har tillgång till säkerhetsdatablad,
  • checklista för att utföra kemiska riskbedömningar,
  • ha en exponeringslista,
  • utföra subsitution dvs fasa ut eller ersätta kemikalier.

Du kan skicka ut påminnelser till en specifik avdelning att exempelvis göra en kemikalieinventering. Dessa påminnelser kan du lägga in så att de skickas ut automatiskt.

Om du känner att processen kring kemiska riskbedömningar måste förbättras och inte vara beroende på att en person har kunskapen, är ett systemstöd viktigt. Läs mer här 

Med ett molnbaserat system sparas allt digitalt  - du får tillgång till informationen via såväl mobiltelefonen som datorn. En flexibilitet och trygghet att också snabbt kunna skapa rapporter och få en överblick i realtid.

Genom att utföra processen kring kemikaliehantering digitalt gör att du kan skapa transparens internt i din verksamhet, få en förbättrad relation med kunder och leverantörer samtidigt som du uppfyller lagkrav och olika myndigheters föreskrifter.


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....