Riskbedömning av kemikalier - det här bör du veta | EcoOnline

Riskbedömning av kemikalier - det här bör du veta

Published 5 oktober, 2021

1 minute read

Risker för ohälsa eller olycksfall finns i princip på alla arbetsplatser. I Arbetsmiljölagen finns lagkrav på att dessa ska kartläggas. Men vad är kemisk riskbedömning, vem är det som gör den och vad är det som ingår?

Vad är en riskbedömning?

Enligt Arbetsmiljöverket är riskbedömning: "Sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall ska uppstå och följderna av detta. Att en risk uppstår beror oftast på mänskliga och tekniska faktorer i kombination med hur saker och ting är organiserade". Ordet riskbedömning är också den term som används för den viktiga dokumentation kring hur verksamheten arbetar med hälsa, miljö och säkerhet (HMS) som blir resultatet av en utförd riskbedömning för olyckor.

Riskkartläggning av kemikalier

Det är arbetsgivaren som har ansvarar för riskkartläggning och riskbedömning av kemikalier i verksamheten. Det är också arbetsgivaren som ska vidta åtgärder för att se till att arbetsmiljörisker som orsakas av farliga kemikalier hanteras genom eliminering eller reducering av risken till en acceptabel nivå. Arbetstagare har också rätt att få information om de kemikalier på arbetsplatsen som är farliga och vilka risker som är förknippade med användning och lagring av dessa. 

Riskbedömning av kemikalier - ta del av vår guide

 

Varför ska man riskbedöma?

Exponering för kemikalier kan orsaka cancer, KOL, lösningsmedelsskador, allergier och andra allvarliga hälsoproblem. Olyckor och sjukdomar kan också få allvarliga konsekvenser för verksamheten i form av frånvaro, förlorad produktion, skador på utrustningen etc. Därför är det viktigt att du har tillräckliga kunskaper om de kemikalier som används inom din verksamhet för att kunna skydda dina medarbetare på bästa sätt.

En riskbedömning av kemikalier är en användbar metod för att identifiera vilka kemikalier som är farliga, och gör det lättare att prioritera åtgärder. Förutom att vara ett verktyg i det egna arbetet är det bra att kunna visa riskbedömningen för myndigheter som kommer på tillsyn.

Var extra uppmärksam på det här

Säkerhetsdatablad, skyddsblad och etiketter innehåller användbar information, men det är endast genom riskbedömning som du har möjlighet att bedöma användning av kemikalier i en specifik arbetssituation. Se upp för cancerframkallande och/eller mutagena ämnen, som innehåller bly eller blyföreningar eller damm med asbestfibrer. All kontakt med sådana ämnen skall vara registrerade i ett personregister.

Enkel riskbedömning i fem steg

En riskbedömning behöver inte vara så komplicerad. Riskbedöm kemikalier genom att göra en kartläggning av kemikalier som utgör den största risken och prioritera åtgärder för dessa. Under det arbetet kommer du upptäcka att många åtgärder redan är på plats. Men du kommer kanske också att upptäcka nya okända faktorer som du måste tänka på, som mätning av exponering på arbetsplatsen. Vi hjälper gärna till.

Se den här korta filmen för att se de fem stegen kring att göra en kemisk riskbedömning:

 

Riskbedömning av kemikalier


Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Arbetsmiljö
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Arbetsmiljö
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....