Digital utbildningsplattform, Core | EcoOnline
Training-and-learning-logo-and-icons
UTBILDA. UPPFYLL MÅL. FÖLJ UPP.

Skapa flexibla och bra utbildningar kring säkerhet

Förbättra din kontroll, få ökat engagemang hos personalen och en heltäckande översikt på kurser (certifikat/kursbevis). Vårt Learning Management System, Core, ökar andelen slutförda kurser och effektiviserar administrationen av dina utbildningsprogram. 

SimFas-logo
"Kundtjänsten är mycket vänlig, snabb och kundorienterad. Vi fick utmärkt hjälp med att installera systemet och utbilda användarna. Alla frågor vi har besvaras mycket snabbt och hjälpsamt." 

Maria Weckman, Safety & Security Leader, IKEA
Challenging to track employee learning progress

Tycker du att det är svårt att följa medarbetarnas kunskapsutveckling?

Utmaningen med att ge en snabb och standardiserad säkerhetsutbildning för anställda kan få allvarliga konsekvenser.

Det kan leda till högre risk för arbetsplatsolyckor, lägre medvetenhet om säkerhetsföreskrifter och ökade problem med efterlevnad av arbetsmiljöregler.

Och då har du inte ens börjat tänka på utmaningarna med att hantera både interna och externa medarbetare, som t ex konsulter eller entreprenörer!

Så vad är alternativet... ?

Easy access to training analytics

Enkel åtkomst till översikt av genomförda kurser ochkursanalys

När du inser den stora nyttan av ett digitalt Learning Management System (LMS) kommer du att kunna skippa den tungrodda administrationen.  

Du kommer att ha bättre förutsättningar att anpassa dig till olika behov av utbildning och kunskap, säkerställa efterlevnad och nyttja data kring kurser. E-learning som ger snabb effekt och som är lätt att följa upp.

Ge dina medarbetare de verktyg som behövs för att genomföra och slutföra sin utbildning i tid

Hjälp dina anställda att hålla koll på sina utbildningar med påminnelser och meddelanden när certifikat går ut. Dessutom minskar du tiden på administration när du kan komma åt alla information och data om dina olika utbildningar i ett centralt system.

Give-workers-the-tools-they-need-to-complete-their-training-on-time
 • Tilldela och distribuera enstaka kurser eller utbildningspaket till interna och externa medarbetare.
 • Skapa kursupplägg med hjälp av färdiga kurser och/eller eget innehåll;
 • Upprätta, hantera och dokumentera lärarledd utbildning.
 • Håll enkelt koll på utvecklingen centralt. 
🛠️ STEG FÖR STEG

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Learning_EcoOnline
1
2
Step2_Learning_EcoOnline
2
3
Step3_Learning_EcoOnline
3

Viktiga funktioner

languages
Språk

18 språk stöds, vilket säkerställer tillgänglighet. Enkel tillgång via globala webbplatser.

overviews-analyses-api
Översikter och analyser

Möjligheter till djupgående analys och överblick över personalens kompetens och kursgenomförande.

reminders
Påminnelser och giltighet

Det flexibla aviseringsverktyget skickar ut flera påminnelser och varningar till kursdeltagare när kompetens/kursbevis/certifikat löper ut.

knowledge-transfer
Riktad kunskapsöverföring

Användare kan bjudas in, registrera sig själva eller ta del av kurser genom automatisk mass- eller enkelregistrering.

Vanliga frågor

Vilka system och format är Core kompatibelt med?

EcoOnlines Learning Management System, Core är kompatibel med följande format:  

 • xAPI/TinCan
 • SCORM
 • Video
 • PDF
 • Powerpoint
 • EPUB
 • Externa länkar / andra webbplatser 
FÖRENKLA DITT SYSTEM FÖR HANTERING AV UTBILDNINGAR KRING SÄKERHET

Spara tid på med digitala utbildningar redan idag!

Boka ett möte med en av våra konsulter ta reda på hur du kan dra nytta av  vårt LMS-system för dina personalutbildningar och utbildningar för entreprenörer.

Få enklare fokus på en säkrare och tryggare arbetsmiljö genom kunskap med hjälp av ett användarvänligt och modernt system!

Få svar på dina frågor kring digitala personalutbildningar

ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra artiklar

| Health & Safety
Utbilda internt om säkerhetsdatablad

När det gäller att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är det viktigt att ge dina anställda tillgång till...

| Health & Safety
Förbättra kunskapsnivån inom företaget snabbare

På våra webbinarier har vi regelbundet små micro-undersökningar och av 100 deltagare* som fått följande fråga ”Vilken...

| Health & Safety
Boosta kunskapen genom e-learning

I det här artikel tittar vi på hur dina medarbetare kan utvecklas och hur du kan utbilda nya kollegor på ett bättre,...