Mjukvara för CDP-rapportering | EcoOnline
Building with a tree nearby
Digitalisera och effektivisera din ESG-och hållbarhetsrapportering: CDP-rapportering

Mjukvara för CDP-rapportering

Vår programvara för CDP-rapportering hjälper företag och organisationer att öka sin CDP-score samtidigt som den minskar den administrativa tiden kopplat till inlämningsprocessen. 

Säg adjö till manuell hantering och beräkningar vid sidan, trygg i vetskapen om att dina data överensstämmer med kategorierna enligt CDP (Carbon Disclosure Project). 

United-Living-logo
 "Som ett snabbt växande företag innebar det en del utmaningar att rapportera till CDP för första gången. Med mycket hårt arbete i CR-teamet, hjälp från hela verksamheten och ovärderlig hjälp från EcoOnline är vi mycket glada över att vår första rapportering till CDP har erkänts som en framgång."

Suzanne Westlake, Head of Corporate Responsibility & Corporate Affairs, Ocado
Paper filled Binders with green background

När miljö- och CDP-rapportering blir alltmer komplex, kan du då hänga med?

Kraven på CDP-inlämning förändras ständigt: nya frågor läggs till, gamla uppdateras och poängsättningen (score) ändras. 

Detta innebär att de uppgifter som du behöver samla in för att komplettera dina upplysningar också förändras.  

 

A tall stack of papers to show CDP reporting systems

Förenkla din CDP-rapportering och inlämning

Att skicka in till CDP:s online response system (ORS) tar tid.  Data från flera källor ska inkluderas och skickas in i ett specifikt format. Efter allt pappersarbete kan du vänta länge på att få dina poäng (CDP score).

Efter allt detta arbete, hur kan du vara säker på att dina ansträngningar kommer att återspeglas i dina CDP-poäng/score?

Tillförlitliga inlämningar med vår programvara för CDP-rapportering

Med vår mjukvara för CDP-rapportering tillsammans med expertis och vägledning från våra hållbarhetsanalytiker, gör att du kan förbereda inlämning på ett enklare och smidigare sätt.
Du kommer att uppleva en minskning av den totala inlämningstiden, vilket ger dig tid tillbaka för att förbättra din poäng/score.

 

illustration of benchmarking a CDP report
  • Score benchmarking ger insikt i var du vinner poäng, var du kan förbättra dig och vilken poäng du kan förvänta dig.
  • Som en del av vår CDP Response-tjänst får du tillgång till en hållbarhetsanalys som fungerar som en tredje part, granskar din redovisning och ger dig vägledning kring CDP-utsläpp.
  • Vi är en ackrediterad CDP Gold Partner sedan 2013 och våra analytiker arbetar för  att kvaliteten på din ansökan/inlämning håller högsta mått.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3

Minska tiden för inlämning enkelt och smidigt
genom dessa funktioner:

emission factor database green graphic
Databas med emissionsfaktorer

Vi kontrollerar kvaliteten på utsläppsfaktorerna i vår ständigt uppdaterade databas, så att du inte behöver göra det.

CDP Data Graphic
Förformatering

Miljödata som samlas in via vår hållbarhetsplattform formateras automatiskt enligt CDP:s specifikationer.

CDP Gold Partner
CDP Guldpartner

Vi är CDP:s enda guldpartner inom alla deras tre program (klimatförändringar, vatten och skogar).

Secure shield symbol
CENTRAL DOKUMENTHANTERING

All din miljödata och tillhörande dokumentation samlas säkert på ett ställe, redo för revision och granskning.

Person icon of CDP analysts
Råd från experter

Våra analytiker har arbetat med CDP-ansökningar sedan 2013. Du kan lita på deras erfarenhet och råd.

CDP Calculations Icon
Automatiska beräkningar

Plattformen anpassas automatiskt till CDP-kraven, vilket ger dig mer tid att arbeta med avsnitt som ger högre poäng/score.

Vanliga frågor

Vad är CDP?

CDP (tidigare känt som Carbon Disclosure Project) driver det största globala rapporteringssystemet. 

I årtionden har företag och alla typer av verksamheter/organisationer frivilligt redovisat sina globala utsläpp av växthusgaser till CDP. 

I årtionden har företag frivilligt redovisat sina globala utsläpp av växthusgaser till CDP. Genom att skapa ett system för frivillig redovisning har CDP stimulerat en mer hållbar ekonomi, där investerare nu kräver att organisationer ska redovisa sina utsläpp av växthusgaser och sin miljöpåverkan. Deras förhoppning är att denna transparenta rapportering ska bli en affärsnorm runt om i världen. 

 
CDP tar också fram "CDP Scores" på årsbasis. Detta innebär att de företag som svarar får en poäng från D- till A och syftar till att stimulera företag att "mäta och hantera" sin miljöpåverkan genom att använda CPD-frågeformulär.

Vad är ett "basår"?

Vid rapportering och redovisning av växthusgaser är ett "basår" ett år som väljs som utgångspunkt för att jämföra framtida CDP-utsläpp med.

Vad är "Scope 3"?

Det finns tre utsläppsscopes, baserade på Green House Gas Protocols (GHG) Corporate Standard. Scope 3 är indirekta utsläpp som härrör från alla andra aktiviteter och källor som förekommer i det rapporterande företagets värdekedja och som inte täcks av scope 2. Detta inkluderar affärsresor, pendling, avfall och leveranser från tredje part.

Rapportering av alla utsläpp i scope 3 är vanligtvis inte obligatorisk, såvida inte organisationen omfattas av en förordning som CSRD i EU.

Vad är fördelen med EcoOnlines CDP-rapportering?

Med EcoOnlines mjukvara för CDP-rapportering (CDP Reporting Software) är din CDP-data redo att tas fram i det aktuella årets format.

Vi gör kontroller av datakvalitet och validering av plattformen. Detta sparar tid och ansträngning samtidigt som du slipper kalkylblad och separata beräkningar. Genom mjukvaran får du både transparens i din miljödata och en bättre noggrannhet. 

DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Få insikter hur vår mjukvara kan hjälpa dig framåt

Du kommer att upptäcka hur enkelt det kan vara att mäta, rapportera och övervaka dina insatser och projekt kopplat till hållbarhet, inte minst CDP-rapportering.

Vi tipsar och ger dig nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...