Vår historia och vision | EcoOnline

Vi på EcoOnline arbetar för dig och din säkerhet.

What-motivates-us
VARFÖR VI GÖR DET

En del av vårt DNA: Löser problem som kan få allvarliga följder

På grund av bristande hälsa och säkerhet på arbetsplatser, går miljontals arbetsdagar förlorade. Varje år.

Vi vet att många av de sjukdomar och olyckor som sker på arbetsplatser kan undvikas genom ett förebyggande arbete: ökad kunskap och lättanvända system. En kombination som bidrar till att identifiera, spåra och eliminera risker i arbetsmiljön.  Trots denna medvetenhet om att arbetsmiljön orsakar ohälsa, arbetar fortsatt många i en oacceptabel arbetsmiljö, år efter år. En konsekvens att man undviker att ta tag i arbetsmiljöproblem är stora kostnader för såväl individen som arbetsgivaren och miljön. 

Vi på EcoOnline arbetar passionerat för att bryta den här utvecklingen genom att ta fram användarvänlig digital mjukvara som förbättrar informationsflödet, utbildar personalen i miljö, hälsa och säkerhet samt effektiviserar all dokumentation som behövs för att minska risker i arbetsmiljön och miljön.

Vårt mål är att bidra med en säkrare och hälsosammare framtid.

Customer_success

Kundnöjdhet: allt vi gör utgår från dig som kund

Våra kunder är vår drivkraft och därför vill vi göra det möjligt för alla organisationer - oavsett verksamhet - att kombinera efterlevnad av regler och lagar, att skydda anställda och att minska miljöpåverkan. Vi vill göra det enklare att hantera din verksamhets arbetsmiljöarbete.

 

Diversity-inclusion

Mångfald & inkludering

EcoOnline tror starkt på att mångfald bidrar till bättre affärer och ett starkare samhälle. Vi främjar aktivt mångfald och erbjuder en arbetsplats med lika möjligheter, där alla ska känna sig inkluderade.

Management

Ledningsgrupp

För att säkerställa att våra anställda här på EcoOnline fortsätter att växa både som person och i sin roll, strävar ledningsgruppen kontinuerligt efter att förbättra deras välbefinnande och lycka.

Be-our-next-client
över 25 års erfarenhet

Används av 10 000+ kunder över hela världen

Ta kontroll och arbeta än mer förebyggande!  

Ge ditt team de nödvändiga verktygen för att förbättra effektiviteten och säkerheten på din arbetsplats. Ge dig själv ett försprång genom att ha en omfattande plattform som hänger med i en ständigt föränderlig bransch.

90+ industrier  förlitar sig på våra användarvänliga system för att uppfylla krav och efterleva regler.

Be-our-next-talent
din karriär är i säkra händer

Få betalt för att göra skillnad

När du väljer EcoOnline går du med i ett team av passionerade människor, som är engagerade i att skapa hälsosammare och säkrare arbetsplatser.

ISO 9001
ISO 9001:2015

Quality management

With the ISO 9001 certification, EcoOnline can ensure higher operating efficiency and improved quality of service. EcoOnline firmly commits to continuously improving the relationship between our customers and stakeholders, and our goal is to create a better customer experience. 

ISO 22301
ISO 22301:2019

Security and resilience

EcoOnline has adopted the ISO 22301  standards for  best-practice business continuity. Our customers can be confident in EcoOnline's ability to respond to incidents.  

Iso 27001
ISO/IEC 27001:2013

Information security 

With the ISO 27001 standards, EcoOnline is approved to use a systematic approach to managing sensitive information and ensuring data security.