HMS-verktyg online | Arbetsmiljöledningssystem | EcoOnline
Transparent
Health & Safety
Transparent
Säkert. Effektivt. Uppfyller lagkraven.

Fokusera på rätt insatser för en säkrare arbetsmiljö

Vår mjukvara för HMS hjälper dig att snabbt få värdefulla insikter så att du kan göra åtgärder och förändringar för en sund och säker arbetsmiljö. Våra moduler är designade för att vara mångsidiga och ge de analyser du behöver för att fatta välinformerade beslut, nu och i framtiden.

Boka möte  Se demovideo

 

Används av 90+ branscher över hela världen...

Canon_logo_vector
Intel-logo-2020-New-900x0
Siemens Logo
Johnson-and-Johnson-1024-trans
NHS
Health-Safety_Hero

Arbeta proaktivt & förebyggande

Öka medarbetarnas engagemang kring arbetsmiljön, när information är lättillgänglig för alla. Utveckla rutiner och processer med helt anpassningsbara formulär och arbetsflöden. Vår plattform för HMS hjälper dig att hålla ordning på allt, frigör du din tid så att du kan börja fokusera på det nästa steg: att skapa en säkerhetskultur.

Your processes your way... 
…but with less messy paperwork

Our suite of modules give you the ability to manage your Health & Safety needs in one place. Plus, keep a close eye on events happening around the organisation (and in the field) with customisable dashboards, reporting, and insights. The best part of our module design is you can pick the exact modules you need for your organisation. 

incident-64x64px
Incident Reporting Software

Identify hazards early when you can easily capture, manage, and investigate incidents.

risk-64x64px
Risk Assessment Software

With a standardised approach to risk management, you can mitigate risks to keep your workers safe.

audit-64x64px
Audit Management Software

Build checklists, conduct inspections and assign audit actions to improve efficiencies and have better communication.

observation-64x64px
Observation Software

Increase collaboration when you can easily share information such as reporting hazards, near-misses and positive observations. 

advanced_rca-64x64px
Advance Root Cause Analysis Software

Get a clear overview of current risks and closely analyse incident causation to proactively prevent future incidents. 

tracker-64x64px
Event Tracking Software

Report, record and analyse the impact of an event across your organisation. 

pow-64x64px
Point of Worth Risk Assessment Software

Quickly assess the risk of a job  in real time and continually evaluate the risks.  

Icon=checklist, Size=64px
Checklist Software

Digitally create health and safety checklists so that you can increase visibility and keep track of regulation compliance. 

Icon - APV - survey module
Survey Software

Carry out surveys online and make action plans based on the results. 

FieldID_icon_coloured
Field iD

Easily conduct inspections at volume, maintain compliance, and access data for each location in just a few clicks.

eCompliance_icon_coloured
eCompliance

Our easy-to-use EHS software provides a centralized system that workers can access from anywhere.

Få omedelbara insikter med
kraftfulla systemfunktioner

safe-secure
TRYGGT & SÄKERT

Skyddad av våra säkerhetspartners Rackspace, Cloudflare och Symante

integrate
INTEGRATION

Välj vilket digitalt verktyg du vill arbeta i, stationär dator, mobil eller surfplatta.

graph-database
FLEXIBEL & visuell analys

Analysera dina data och få en detaljerad presentation, som underlättar förståelsen.

artificial-inteligence
ARTIFICIAL INTELLIGENs

Vi använder oss AI för att skapa kraftfulla verktyg.

iso-acredited
ISO-CERTIFIERADE

Fullt ISO / IEC 27001: 2013 (ISO 27001) certifierade.

architecturally-beautiful
Skalbar & användarvänlig

Enkel att använda och kan anpassas till olika språk och alla typer av verksamheter.

Vanliga frågor

Vad innebär mjukvara för hälsa och säkerhet?

Programvara för hälsa och säkerhet är ett centraliserat, molnbaserat system som gör det möjligt att hantera och dela data för lagefterlevnad. Datan kan bestå av checklistor med åtgärder. Den här informationen kan vara på avdelningsnivå såväl som för hela företaget. 

Vad kan mjukvara för hälsa och säkerhet göra?

En programvarulösning för hälsa och säkerhet hjälper din verksamhet att fullt ut följa alla nya regler och föreskrifter kopplat till arbetsmiljöarbetet. Lösningarna syftar till att täcka hela företagets arbetsmiljöprocesser. Detta inkluderar arbetsmiljöpolicyn i organisationen, incidentrapportering, checklistor och andra rutiner.

En flexibel SaaS-lösning gör att du även kan få andra processer digitalt, exempelvis olika inrapporteringar. Exempel: ett fastighetsbolag behöver en övergripande kontroll över de ärenden som ska utföras. Här kan notifieringar ges till en specifik fastighetsskötare som sedan enkelt kan rapportera in att ärendet åtgärdas. 

Vi har redan ett ärendehanteringssystem men också andra system. Går det att samla rutiner och processer via er mjukvara?

Ja, i väldigt många fall går det utmärkt att göra det. Det kan handla om t ex att man vill få något inrapporterat, är det i sin tur kopplat till ett visst kontor/avdelning/fastighet/ämne kan det automatiskt skickas till rätt personer. Sitter du som övergripande ansvarig får du en dashboard med alla ärenden och kan lättare följa upp internt. Detta är ett exempel på hur skalbart och användarvänligt vår SaaS-lösning är. Vi visar gärna fler tips, boka ett kort möte här.

Vi ser att fler och fler verksamheter vill ha både sitt arbetsmiljöarbete och sina övriga processer i ett och samma system.

Vilka viktiga funktioner ska mjukvara för hälsa och säkerhet ha?

En bra programvara för hälsa och säkerhet bör omfatta ett antal hälso- och säkerhetsprocesser, inklusive incidentrapportering, riskhantering och slutförande av revisioner. Utöver detta ska systemet göra det så enkelt som möjligt för de anställda att engagera sig i säkerheten. Att få ett 360 graders perspektiv på sitt arbetsmiljöarbete ska it-lösningen stödja.

Detta kan åstadkommas genom bl a mobil inrapportering av observationer, faror och incidenter. På så sätt kan de anställda spela en aktiv och synlig roll för att göra sin arbetsplats säkrare.  Det är viktigt att du kan få en överblick över arbetsmiljöarbetet i hela organisationen – oavsett hur många platser eller avdelningar det handlar om.
 
Vårt system kan enkelt anpassas till att omfatta andra ärendehanteringar: journalhanteringar, påminnelser och åtgärder.

Varför ska man ha en digital lösning för hälsa och säkerhet?

Arbetsmiljöarbetet och även andra rutiner behöver systematiskt uppdateras och följas upp. Manuell hantering tar tid och att inte följa ärenden i realtid gör att säkerheten och tryggheten sätts ur spel. 

Det kommer även att krävas en större transparens mot myndigheter. Ett exempel är CSRD-direktivet.

A och O med en digital och modern lösning är att det ska vara lätt att mäta och följa upp för att få ett helhetsgrepp: att skapa trivsel och en säkerhetskultur på arbetsplatsen samt minska företagets miljöpåverkan genom exempelvis mindre kemikalieanvändning.

Att ha en modern plattform som du enkelt kan lägga till moduler skapar en flexibilitet. Vi visar dig gärna hur >>

Är EcoOnlines HMS-verktyg flexibelt? Passar det min verksamhet?

Ja, vår plattform kring hälsa och säkerhet utgörs av olika moduler. Här kan du enkelt lägga till fler efterhand. Vi utgår från dina behov och anpassar systemet efter era processer. Självklart har vi bästa praxis också och ger gärna tips på hur andra verksamheter arbetar kring inrapporteringar, åtgärdshantering och revideringar. Det kan handla om allt från journalhantering till att dokumentera skyddsronder enklare inklusive uppföljning. 

Tar ni emot extern personal/entreprenörer? Behöver ni ha bättre kontroll på arbetstillstånd och även utbildningsinsatser kring detta. Vi visar gärna hur ett flöde kring detta kan se ut, boka ett kort möte här >>

Många ledningsgrupper saknar en "ögonblicksbild".  Att få data presenterad i realtid för att både se en överblick men också att snabbt kunna göra åtgärder (sätta in rätt insatser med rätt personal) är en av de mest uppskattade funktionerna i vår användarvänliga mjukvara. 

Vad är HMS-mjukvara?

HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet. Mjukvara innebär att du har tillgång till en it-lösning. EcoOnlines digitala HMS-lösning är molnbaserad, vilket gör att du inte behöver installera ett specifikt program på en viss dator utan kan logga in via en webbrowser.
Få ett större fokus på säkerhetskultur

Få ett nytt synsätt kring arbetsmiljö med rätt systemstöd

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Vi på EcoOnline ser att fler och fler verksamheter tar ett omtag kring sina processer, för att få bättre arbetsflöden och inte minst säkrare arbetsmiljö. 

Vi tipsar och ger din nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Arbetsmiljöinspektion: fem förberedande steg

Arbetsmiljöinspektioner är ett verktyg för att säkerställa att arbetsmiljön på svenska arbetsplatser är god, trygg och...

| Health & Safety
Tre vanliga hinder för att skapa en säkrare arbetsplats

Att förbättra säkerheten för sina medarbetare och för verksamheten som helhet är en viktig fråga. Trots det förekommer...

| Health & Safety
Stress: ett arbetsmiljöproblem

Stress är en naturlig del av livet, men när den blir för stor kan den leda till psykisk ohälsa, fysiska problem och...