HMS-verktyg online | Arbetsmiljöledningssystem | EcoOnline [ehs]
Health & Safety
Säkert. Effektivt. Uppfyller lagkraven.

Fokusera på rätt insatser för en säkrare arbetsmiljö

Vår mjukvara för HMS hjälper dig att snabbt få värdefulla insikter så att du kan göra åtgärder och förändringar för en sund och säker arbetsmiljö. Våra moduler är designade för att vara mångsidiga och ge de analyser du behöver för att fatta välinformerade beslut, nu och i framtiden.

Boka möte  Se demovideo

 

Används av 90+ branscher över hela världen...

Canon_logo_vector
Intel-logo-2020-New-900x0
Siemens Logo
Johnson-and-Johnson-1024-trans
NHS
Health-Safety_Hero

Arbeta proaktivt & förebyggande

Öka medarbetarnas engagemang kring arbetsmiljön, när information är lättillgänglig för alla. Utveckla rutiner och processer med helt anpassningsbara formulär och arbetsflöden. Vår plattform för HMS hjälper dig att hålla ordning på allt, frigör du din tid så att du kan börja fokusera på det nästa steg: att skapa en säkerhetskultur.

Dina processer på ditt sätt - i digitalt format

Utbudet av modulerna inom vårt HMS-verktyg ger dig flexibiliteten och möjligheten att anpassa ett system för uppfylla de krav och regler som ställs på din verksamhet. Anpassade dashboards, rapportering och insikter gör att du kan enklare kan hålla dig uppdaterad över alla dina miljö-, hälsa- och säkerhetsinitiativ - på ett och samma ställe.

Få omedelbara insikter med
kraftfulla systemfunktioner

safe-secure
TRYGGT & SÄKERT

Skyddad av våra säkerhetspartners Rackspace, Cloudflare och Symante

integrate
INTEGRATION

Välj vilket digitalt verktyg du vill arbeta i, stationär dator, mobil eller surfplatta.

graph-database
FLEXIBEL & visuell analys

Analysera dina data och få en detaljerad presentation, som underlättar förståelsen.

artificial-inteligence
ARTIFICIAL INTELLIGENs

Vi använder oss AI för att skapa kraftfulla verktyg.

iso-acredited
ISO-CERTIFIERADE

Fullt ISO / IEC 27001: 2013 (ISO 27001) certifierade.

architecturally-beautiful
Skalbar & användarvänlig

Enkel att använda och kan anpassas till olika språk och alla typer av verksamheter.

Vanliga frågor

Vad innebär mjukvara för hälsa och säkerhet?

Programvara för hälsa och säkerhet är ett centraliserat, molnbaserat system som gör det möjligt att hantera och dela data för lagefterlevnad. Datan kan bestå av checklistor med åtgärder. Den här informationen kan vara på avdelningsnivå såväl som för hela företaget. 

Vad kan mjukvara för hälsa och säkerhet göra?

En programvarulösning för hälsa och säkerhet hjälper din verksamhet att fullt ut följa alla nya regler och föreskrifter kopplat till arbetsmiljöarbetet. Lösningarna syftar till att täcka hela företagets arbetsmiljöprocesser. Detta inkluderar arbetsmiljöpolicyn i organisationen, incidentrapportering, checklistor och andra rutiner.

En flexibel SaaS-lösning gör att du även kan få andra processer digitalt, exempelvis olika inrapporteringar. Exempel: ett fastighetsbolag behöver en övergripande kontroll över de ärenden som ska utföras. Här kan notifieringar ges till en specifik fastighetsskötare som sedan enkelt kan rapportera in att ärendet åtgärdas. 

Kan jag använda er lösning för att införa ISO 45001?

Det går alldeles utmärkt!

Vår programvara ger dig verktygen för att uppnå och upprätthålla certifiering, framförallt hur du tillsammans med medarbetare kan skapa en hållbar säkerhetskultur. 

Vår mjukvara ser till att enklare bedöma risker, göra skyddsronder, skapa processer för återkoppling samt visa anställdas deltagande och visa engagemang för kontinuerlig förbättring: alla viktiga element i ISO 45001.

Läs mer här om ISO 45001-certifiering med fler tips och råd >>

Vi har redan ett ärendehanteringssystem men också andra system. Går det att samla rutiner och processer via er mjukvara?

Ja, i väldigt många fall går det utmärkt att göra det. Det kan handla om t ex att man vill få något inrapporterat, är det i sin tur kopplat till ett visst kontor/avdelning/fastighet/ämne kan det automatiskt skickas till rätt personer. Sitter du som övergripande ansvarig får du en dashboard med alla ärenden och kan lättare följa upp internt. Detta är ett exempel på hur skalbart och användarvänligt vår SaaS-lösning är. Vi visar gärna fler tips, boka ett kort möte här.

Vi ser att fler och fler verksamheter vill ha både sitt arbetsmiljöarbete och sina övriga processer i ett och samma system.

Vilka viktiga funktioner ska mjukvara för hälsa och säkerhet ha?

En bra programvara för hälsa och säkerhet bör omfatta ett antal hälso- och säkerhetsprocesser, inklusive incidentrapportering, riskhantering och slutförande av revisioner. Utöver detta ska systemet göra det så enkelt som möjligt för de anställda att engagera sig i säkerheten. Att få ett 360 graders perspektiv på sitt arbetsmiljöarbete ska it-lösningen stödja.

Detta kan åstadkommas genom bl a mobil inrapportering av observationer, faror och incidenter. På så sätt kan de anställda spela en aktiv och synlig roll för att göra sin arbetsplats säkrare.  Det är viktigt att du kan få en överblick över arbetsmiljöarbetet i hela organisationen – oavsett hur många platser eller avdelningar det handlar om.
 
Vårt system kan enkelt anpassas till att omfatta andra ärendehanteringar: journalhanteringar, påminnelser och åtgärder.

Varför ska man ha en digital lösning för hälsa och säkerhet?

Arbetsmiljöarbetet och även andra rutiner behöver systematiskt uppdateras och följas upp. Manuell hantering tar tid och att inte följa ärenden i realtid gör att säkerheten och tryggheten sätts ur spel. 

Det kommer även att krävas en större transparens mot myndigheter. Ett exempel är CSRD-direktivet.

A och O med en digital och modern lösning är att det ska vara lätt att mäta och följa upp för att få ett helhetsgrepp: att skapa trivsel och en säkerhetskultur på arbetsplatsen samt minska företagets miljöpåverkan genom exempelvis mindre kemikalieanvändning.

Att ha en modern plattform som du enkelt kan lägga till moduler skapar en flexibilitet. Vi visar dig gärna hur >>

Är EcoOnlines HMS-verktyg flexibelt? Passar det min verksamhet?

Ja, vår plattform kring hälsa och säkerhet utgörs av olika moduler. Här kan du enkelt lägga till fler efterhand. Vi utgår från dina behov och anpassar systemet efter era processer. Självklart har vi bästa praxis också och ger gärna tips på hur andra verksamheter arbetar kring inrapporteringar, åtgärdshantering och revideringar. Det kan handla om allt från journalhantering till att dokumentera skyddsronder enklare inklusive uppföljning. 

Tar ni emot extern personal/entreprenörer? Behöver ni ha bättre kontroll på arbetstillstånd och även utbildningsinsatser kring detta. Vi visar gärna hur ett flöde kring detta kan se ut, boka ett kort möte här >>

Många ledningsgrupper saknar en "ögonblicksbild".  Att få data presenterad i realtid för att både se en överblick men också att snabbt kunna göra åtgärder (sätta in rätt insatser med rätt personal) är en av de mest uppskattade funktionerna i vår användarvänliga mjukvara. 

Vad är HMS-mjukvara?

HMS står för Hälsa, Miljö och Säkerhet. Mjukvara innebär att du har tillgång till en it-lösning. EcoOnlines digitala HMS-lösning är molnbaserad, vilket gör att du inte behöver installera ett specifikt program på en viss dator utan kan logga in via en webbrowser.
Få ett större fokus på säkerhetskultur

Få ett nytt synsätt kring arbetsmiljö med rätt systemstöd

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Vi på EcoOnline ser att fler och fler verksamheter tar ett omtag kring sina processer, för att få bättre arbetsflöden och inte minst säkrare arbetsmiljö. 

Vi tipsar och ger din nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra senaste artiklar

| Health & Safety
Vad säger lagen om ensamarbete?

De flesta arbetsplatser har någon form av ensamarbete men det är inte alltid helt lätt att veta vad som räknas som...

| Health & Safety
7 saker du borde känna till om ensamarbete

Ensamarbete är vanligt förekommande i Sverige, här är sju saker du som arbetsgivare bör känna till om ensamarbete.

| Health & Safety
Riskbedömning av ensamarbete

Ensamarbete är vanligare än man tror. År 2017 arbetade 11 procent av hela arbetsmarknaden ensamma enligt SCB ....