UFI-koder och PCN-inlämning | EcoOnline
UFI-code-PCN-submission_Hero
UFI-koder & PCN-underlag

Gör det enklare att skapa och lämna UFI och PCN

Generera UFI-koder (Unique Formula Identifier) och hantera och skicka in anmälan till giftinformationscentraler PCN-underlag (Poison Centre Notification) från vårt verktyg ALMEGO® till ECHAs inlämningsportal. Du kan även enkelt göra inlämningen av PCN-underlag direkt från systemet.

SimFas-logo
“ALMEGO®-systemet gav oss ett enkelt sätt att producera säkerhetsdatablad med olika handelsnamn och på många olika språk. 

Inga Göransson, QES Manager, SimFas
powerful-SDS-UFI

Spara tid med en kraftfull och användarvänlig mjukvara

UFI-koder och inlämning av PCN-underlag är i fokus för kemiföretag i Europa just nu. Generera och skicka in ny information utan stress genom ALMEGO®.

One-submission-for-each-product

Undvik trippelarbete

Även om du säljer dina produkter till flera olika länder runt om i världen kan du skapa PCN för varje land samtidigt. Vid ett tillfälle.

Skapa säkerhetsdatablad med PCN-underlag på endast några minuter.

ALMEGOS® UFI-gränssnitt (Unique Formula Identifier) kommunicerar med Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) via API / integrerat användargränssnitt. Det gör att du kan redigera och skicka in ditt UFI/PCN-underlag direkt i ALMEGO®!

Den direkta kommunikationen gör det också möjligt att få återkoppling på brister i din inlämning. Du kan sedan förbättra inlämningen tills du har ett godkännande från ECHA.

UFI-koder och inlämning av PCN-underlag är just nu i fokus för kemiföretag i Europa och det kommer att kräva mycket arbete för att generera, hantera och lämna in den nya informationen som krävs enligt myndigheten. Tack vare att allt kan göras i ALMEGO® undviks dubbelarbetet!

PCN-submissions-in-minutes
  • ALMEGOS® UFI-gränssnitt (Unique Formula Identifier) kommunicerar med Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa) via API / integrerat användargränssnitt. 
  • Sammanställ automatiskt data för PCN-inlämning för flera marknader och språk samtidigt.
  • Tydlig inlämningsvalidering från EHCA.
🛠️ Steg för steg

Att komma igång är enkelt

1
Step1_Chemical_EcoOnline
1
2
Step2_Chemical_EcoOnline
2
3
Step3_Chemical_EcoOnline
3
Nicobrand-Ltd-logo
“Vi har nu använt ALMEGO® under en period och tycker att navigering och skapande av säkerhetsdatablad är en enkel process med denna programvara. Jag tycker också att hjälpen jag fick när vi var osäkra var toppklass: snabba svar, som gav mig fantastisk service.”

Pearl McCartney, Nicobrand Ltd.

Vanliga frågor och svar

Vad är UFI?

Den unika formelidentifieraren (UFI) är en kod på 16 tecken som kommer att krävas på etikettenpå produkter som klassificeras med hälsofaror eller fysikaliska faror enligt CLP-förordningen och släpps ut på marknaden i EU.

Utöver UFI-informationen är du också skyldig att tillhandahålla annan information till de nationella giftinformationscentralerna om din produkt. Detta inbegriper sammansättning, handelsnamn, färg, förpackning, produktkategori och toxikologisk information.

UFI-programmet syftar till att upprätta en entydig koppling mellan den information du tillhandahåller med den produkt du placerar på marknaden. Villkoret för tilldelning av UFI-information är att alla produkter som är märkta och anmälda med samma UFI-information måste ha samma sammansättning.

Hur används UFI?

UFI-informationen tillsammans med de övriga uppgifter du har lämnat kommer i första hand att användas av giftinformationscentraler i händelse av ett nödsamtal. Till exempel, med UFI-filen och handelsnamnet som läses direkt från produktetiketten till giftcentraloperatören, kan operatören i sin tur exakt identifiera de farliga egenskaperna hos den produkt som är inblandad i en incident.

Vad behöver du för att skapa en UFI-kod?

För att skapa ett UFI-nummer för din blandning som är unikt för ditt företag behöver du ditt företags momsregistreringsnummer och ett blandningsspecifikt formuleringsnummer.

Troligtvis använder ditt företag redan interna formuleringskoder. Om de bara är numeriska - mellan 0 och 268 435 255 - kan du använda dem direkt i UFI-generatorn. I andra fall, till exempel när de är alfanumeriska eller innehåller andra tecken, måste du först tilldela nya formuleringsnummer till dina blandningar som följer det format som krävs.

Det är viktigt att du inte återanvänder samma formuleringsnummer med samma momsregistreringsnummer när blandningarna har olika sammansättningar.

När implementerades UFI?

I bilaga VIII till CLP-förordningen fastställdes särskilda datum för överensstämmelse beroende på produktens slutanvändning.

Oavsett om du gör en ny anmälan eller uppdaterar en befintlig måste du göra en anmälan i enlighet med bilaga VIII innan du släpper ut produkten på marknaden efter den 1 januari 2021 (konsumentbruk och yrkesmässig användning) eller den 1 januari 2024 (endast industriellt bruk).

En anmälan måste lämnas in i varje medlemsstat där du avser att släppa ut din produkt på marknaden.
UFI-KODER & PCN-UNDERLAG

Upptäck fler sätt Almego® förenklar din hantering av säkerhetsdatablad

Påbörja din resa med oss och skapa en säkrare och tryggare arbetsplats genom ett klick. Vi tar gärna ett samtal om hur du kan ta dina frågor kring personalutbildning, arbetsmiljö, kris- och kemikaliehantering till nästa nivå.

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Läs våra artiklar

| Health & Safety
Skapa en trygg arbetsplats genom rätt åtkomst- och behörighetskontroll

När du tar med anställda och entreprenörer till en arbetsplats, finns det inget viktigare än att se till att de är...

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...