Mjukvara för att övervaka leveranskedjan | EcoOnline
Avoid risks such as deforestation with supply chain monitoring software
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING: Övervakning av leveranskedjan

Mjukvara för att övervaka leveranskedjan

Få en analys av hot och risker i leveranskedjan och upptäck potentiella problemområden med hjälp av en robust övervakning.

Skapa en effektiv övervakning av hela kedjan, med både mark- och satellitövervakningstjänster, där du enkelt kan effektivisera ditt tillvägagångssätt för uppfylla med miljöregler och hållbarhetskrav genom hela leverantörsledet.

United-Living-logo
 

"Flytten till plattformen har varit en framgång - systemet är intuitivt och lätt att använda, och stödet från teamet har varit bra. Jag uppskattar särskilt hur teamet försöker sätta sig in i vår situation för att förstå våra rapporteringsbehov."


Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Illustration of sustainability monitoring done on paper

Hantera uppföljning enklare

Det kan vara svårt att övervaka miljö- och klimatrelaterade risker i leverantörskedjan med hjälp av icke-specialiserade verktyg och manuella processer.

Med flera kontaktpunkter och en mängd olika geografiska platser kan data och information gå förlorade. Silos som då kan skapas ger begränsad information och datan blir inkonsekvent.
 

Illustration of magnifying glass identifying inaccuracy of supply chain

Uppfyll kraven i hela leveranskedjan

Med felaktiga uppgifter och liten insyn i leverantörskedjan, hur kan du säkerställa att du uppfyller alla regler och förordningar?

Att förbise vissa steg/datainsamling kan leda till bristande efterlevnad av ramverk för rapportering och kan innebära en ökad risk för ditt företag.

Gör det enklare för dig redan idag

EcoOnlines digitala lösning för övervakning av leveranskedjan ser till att du får en större klarhet och kan göra analyser av hela värdekedjan. Med ett dynamisk verktyg för rapport och övervakning får du insikter av leveranskedjan smidigare och enklare.

Illustration of forest with magnifying glass identifying a supply chain risk like deforestation
    • Bryt ner silos i olika regioner i leveranskedjan: datan samlas centralt.
    • Få realtidsövervakning av hot/risker i leveranskedjan och analys av miljörisker på global nivå.
    • Få användbara insikter med hjälp av välgrundad data för att upprätthålla efterlevnaden av lagstiftning.
    • Fatta faktabaserade beslut för att förbättra ditt miljö- hållbarhetsarbete över tid.🛠️ Steg för steg

Så fungerar vår programvara för efterlevnad av leverantörskedjan

Vår digitala lösning kan belysa miljörisker som finns i din leveranskedja, från avskogning till klimatrisker, så att du kan fatta rätt beslut för att göra din verksamhet ska kunna klara av eventuella störningar. Det handlar om att vara resilient.
1
Step 1 Supply Chain Monitoring Software
1
2
Step 2 Supply Chain Monitoring Software
2
3
Step 3 Supply Chain Monitoring Software
3

Samla in datan du behöver för att fatta mer hållbara beslut

key-features green checkmark
Skapa en profil för miljörisker

Förstå alla potentiella risker för din leveranskedja, inklusive risk för avskogning, risk kopplat till vatten och status för biologisk mångfald. Med en personlig riskprofil kan du få insikt i potentiella hot och risker.

key-features green checkmark
Due diligence i skogsbruk

Övervaka historisk avskogning, avskogningsrisk och återställande för varje tillgång eller inköpsområde i din leveranskedja för att följa ny lagstiftning som rör råvaror kopplat till skogsbruk.

key-features green checkmark
Risk kopplat till vatten

Få en tydligare bild av tidigare, nuvarande och framtida risker kopplat till vatten i din leveranskedja. Detta hjälper dig att snabbt vidta åtgärder och fatta datadrivna beslut om potentiella leverantörers risker.

key-features green checkmark
Skapa profil för klimatrisker

Få insikt i alla fysiska risker för din leveranskedja, inklusive vattenbrist, stormar, översvämningar, skogsbränder med mera med hjälp av vår globala klimatmodell med prognosdata, som krävs enligt specifika ESG-ramverk.

John-Sisk-&-Son-logo
"Tillsammans identifierar vi sätt att förbättra vår miljöprestanda för att uppfylla våra långsiktiga mål för ett hållbart, energieffektivt transportföretag med låga koldioxidutsläpp. National Express Group är mycket medvetna om att det i en tid av klimatförändringar, minskande och ojämnt fördelade naturresurser samt instabila energitillgångar och priser är absolut nödvändigt att vi arbetar smartare och med rätt partners i vår rapportering av koldioxidutsläpp och redovisning av hållbarhetsarbetet 

Ruth McKeown, Group Environment & Sustainability Manager, 
National Express 

Vanliga frågor

Vad är en miljörisk i leveranskedjan?

Ett exempel på miljörisk i din leveranskedja inkluderar stormar eller översvämningar.

Vissa platser i leveranskedjan kan påverkas, och det kan leda till produktionsstopp eller till och med nedstängning av den specifika anläggningen. Det är därför övervakning av försörjningskedjan är så viktig så att du kan bli medveten om miljörisker som kan finnas i hela värdekedjan, så att du kan vidta de nödvändiga försiktighetsåtgärderna.

Vad behöver du göra för att uppnå efterlevnad i din leveranskedja?

Att uppnå efterlevnad i leverantörskedjan varierar från ramverk till ramverk och påverkas även av var ditt företag befinner sig. Det ärviktigt att bekanta sig med de ramverksom motsvarar din region och dina företagsspecifikationer. 

Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är en term som beskriver hur många arter som finns på en viss plats och hur mycket ekosystemet har påverkats av mänsklig aktivitet.  
DIGITALISERA OCH EFFEKTIVISERA DIN ESG-OCH HÅLLBARHETSRAPPORTERING. MED ETT SYSTEM.

Få insikter hur vår mjukvara kan hjälpa dig framåt

Vår programvara för efterlevnad av leverantörskedjan bygger på över 15 års erfarenhet av klimatrisker och klimatmätningar.

Du kommer att upptäcka hur enkelt det kan vara att mäta, rapportera och övervaka dina insatser och projekt kopplat till hållbarhet, inte minst att få kontroll över leveranskedjan.

Vi tipsar och ger dig nya insikter - boka ett samtal med oss idag!

Få svar på dina frågor!

SE_3-900x900
ÖVER 25 ÅRS ERFARENHET

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger

Relevanta artiklar

| Health & Safety
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Health & Safety
Ökade krav på ESG-rapportering

Enligt vår egen undersökning av 124 företag ser 50 % ESG-rapportering som en övning "i att boka av rutorna...

| Health & Safety
Starta med dubbel väsentlighetsanalys enligt CSRD och ESRS

Från och med år 2024 kommer det att införas nya regler om hållbarhetsredovisning i Sverige. Dessa regler, som kallas...