Utbilda internt om säkerhetsdatablad | EcoOnline

Utbilda internt om säkerhetsdatablad

Published 13 november, 2023

2 minute read

När det gäller att förbättra hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är det viktigt att ge dina anställda tillgång till utbildning av hög kvalitet. Det gäller även hur du och dina kollegor hanterar säkerhetsdatabladen (SDB/SDS).

Bland alla brådskande uppgifter på våra 'att-göra-listor' kan en utvärdering av metoder och material för olika utbildningsinsatser ofta hamna i skymundan. Den goda nyheten är att du läser det här! Vi på EcoOnline erbjuder olika alternativ för att underlätta för att du ska kunna skapa en solid säkerhetskultur, inklusive hur ni arbetar generellt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och med kemikaliehantering. Vill du ha en skräddarsydd utbildning? Läs mer här

 

Utbildning kring att hantera säkerhetsdatablad: vad är den stora grejen?


Att uppnå efterlevnad och en säker kemikaliehantering i din organisation blir mycket enklare när ditt team har en god förståelse kring bl a säkerhetsdatablad. Inte att det är ett blad som sitter i en pärm någonstans utan vad själva innebörden av informationen är i ett säkerhetsdatablad. Utan detta utsätter du din organisation för risken att inneha felaktig eller inaktuell information för alla farliga material eller ämnen som du hanterar. Du har ett juridiskt krav på dig att inte låta detta hända.

Utbildning i säkerhetsdatablad ger medarbetarna de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera kemikalier och andra farliga material på arbetsplatsen på ett säkert sätt. Genom att ha den utbildning som krävs kommer din personal dessutom att känna sig säker på information om identifiering av faror och risker, märkningskrav, skyddsutrustning och nödrutiner. 

Tillgång till utbildning i säkerhetsdatablad är avgörande för efterlevnaden av lagstiftningen och för att skapa en säkrare och mer produktiv arbetsplats. Läs mer om kemikaliehantering här >>

 

Pillar_SDS_Blog_worker-paintin-car-with-paint-spray-gun-wearing-protective-equipment

 

 

Hemligheten bakom effektiv utbildning


Att erbjuda SDS/SDB-utbildning är bara en pusselbit. Den andra är det system i vilket du tillhandahåller och hanterar din utbildning. Systemstöd för kurser bör underlätta från olika perspektiv: administratörer, instruktörer och deltagare. 

Möjligheten att ställa in automatisering dvs skicka ut automatiska påminnelser sparar mycket tid när det gäller att hålla koll på återkommande kurser och certifieringar. 

Kombinationen av så kallad klassrumsutbildning och digitala kurser ger också en möjlighet för fler sätt att lära sig på. Att vi lär oss på olika sätt är ett faktum och det gör det extra viktigt att kombinera olika metoder för att snabbare boosta kunskapen. Uppföljning att se vilka som klarar vilka moment i en kurs görs också enkelt via e-learning. 

Tips! En introduktion ska gärna följas upp en kort tid efteråt med e-learning/digital kurs. Det är ett sätt att säkerställa såväl kunskapsspridning som att kunskapen har "fastnat". Detta gäller särskilt vid ny anställda eller anställda som byter roll inom företag.

Vet du hur snabbt vi glömmer ny kunskap? Ta del av den här artikel för insikt kring detta.

Genom e-learning kan du och dina kollegor skapa flexibilitet och dra nytta av möjligheten att lära sig när som helst och var som helst. Att skapa en kurs för hur din verksamhet hanterar kemikalier och säkerhetsdatablad gör att personalen kan känna sig trygga och säkra i sitt arbete.

 

SE Blog Survey SDS

Det finns utmaningar att utbilda kontinuerligt och detta kan vi på EcoOnline se i den oberoende undersökningen vi genomförde i januari 2023. Bilden visar att nästan 4 av 10 inte vet hur de hittar säkerhetsdatabladen på arbetsplatsen. Ett digitalt sätt att göra säkerhetsdatablad tillgängliga för alla anställda är att via QR-koder.

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

E-learning i praktiken


Har du ett LMS-system idag? Att kunna lägga till enstaka eller hela kurser kring en säker och trygg arbetsmiljö är enkelt genom EcoOnlines LMS-lösning. Vill du enkelt ta steget och följa utvecklingen av kunskapsnivån på en enskild del av företag eller alla delar av verksamheten vill vi tipsa dig om vår digitala utbildningsplattform.

Förenkla och förbättra dina anställdas kunskaper om säkerhet
Att investera i utbildningar kring en säker och trygg arbetsplats är inte bara rätt sak att göra, utan det kan också ha en positiv inverkan på ditt företags resultat. Genom att minska risken för olyckor och skador på arbetsplatsen kan du minimera driftstopp och förlorad produktivitet, samtidigt som du undviker kostsamma juridiska kostnader och ersättningskrav. 

Visste du att utbildning om kemikalier och kemikaliehantering är ett av flera krav du har som arbetsgivare? Ta del av vår populära guide: Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning här >>

New call-to-action


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...