Checklista: Gör detta när du får ett säkerhetsdatablad | EcoOnline

Checklista: Detta ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad

Published 26 september, 2023

2 minute read

Säkerhetsdatablad kan vara mycket långa och förvirrande att läsa. Som arbetsgivare eller ansvarig för kemikalier på din arbetsplats kan detta ibland kännas överväldigande, och du kanske inte vet var du ska börja. Vad ska du göra när du får ett säkerhetsdatablad? Vi är här för att underlätta och berätta hur du ska börja!

När du får ett säkerhetsdatablad bör du först granska det för att se till att det överensstämmer med de föreskrifter och rutiner du har på plats.  Om det skiljer sig, måste du se över vilka åtgärder som behöver läggas till eller förändras.

Första kontrollen du bör göra: 

  • Kontrollera att det har 16 avsnitt.
  • Kontrollera att språket är korrekt för din marknad. Är den tydlig och korrekt? För den svenska marknaden innebär det att säkerhetsdatablad och skyddsblad ska vara på svenska.
  • Kontrollera att den är daterad och att eventuella revideringsdatum och/eller detaljer om revideringar finns angivna.
  • Ni måste arkivera dokumenten (nya och arkiverade versioner) och upprätthålla ett register över alla säkerhetsdatablad. Det kan vara en papperskopia eller via digitala medel.
  • Se till att uppgifterna på den kemiska produktens etikett är exakt de som anges i avsnitt 1 och 2 i säkerhetsdatabladet.
  • Är du osäker eller tveksam om viss information, hör alltid av dig till leverantören.
  • Se till att alla säkerhetsdatablad är lättillgängliga för de anställda och att de förstår dem så att de kan fatta säkra beslut hur de ska hantera kemikalien. 

Du vet väl om att du kan ha säkerhetsdatablad via vår mjukvara Chemical  Manager? Då får anställda via QR-kod tillgång till den senaste versionen. Läs mer här om digital hantering av SDS/SDB.

SE Säkerhetsdatablad i mobilen QR-kod i Chemical Manager

När alla dessa områden har kontrollerats är det dags att fokusera på den viktigaste informationen i säkerhetsdatabladet. Beroende på din verksamhet gör och din roll men för medarbetare är följande avsnitt ofta extra intressant för den som hanterar produkten är avsnitt: 1, 2, 4, 5, 6 och 8.

I dessa avsnitt hittar du information om produktens faror, första hjälpen-instruktioner och hur man bör förvara produkten samt även vilken skyddsutrustning du bör använda.

Utvalda avsnitt i ett säkerhetsdatablad du bör gå igenom:


Men först, vad ska du kolla efter i avsnitt 1? 
I den här delen ska namn på ämnet/blandningen och bolaget/företaget anges. Det innebär även relevanta användningsområden och kontaktuppgifter till leverantören samt telefonnummer vid nödsituationer. Är ämnet registreringspliktigt ska också registreringsnummer uppges.

Nedan går vi igenom de avsnitt som bör prioriteras när du får ett säkerhetsdatablad och det är följande avsnitt: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 och 13 för att få en mer komplett checklista:

SE Ta emot ett SDS blad 2023

Korrekt hantering av säkerhetsdatablad ger högre kemikaliesäkerhet

Genom att du vet vad som ska göras när du får tillgång till ett säkerhetsdatablad bidrar du till att öka kemikaliesäkerheten. A och O är skapa en trygg och säker arbetsplats, där kemiska riskbedömningar görs regelbundet, rätt skyddsutrustning finns tillgänglig och där personalen får utbildning i kemikaliehantering.

EcoOnlines modul för hantering av säkerhetsdatablad i vår mjukvara Chemical Manager ser till att hanteringen av dina säkerhetsdatablad sker mycket smidigare. Slipp manuell hantering med att kontakta dina leverantörer, det sköter vi åt dig!  Med en av Europas största databaser av säkerhetsdatablad sparar du tid och får tillgång automatiskt till den senaste versionen av säkerhetsdatablad. Inklusive att du uppfyller lagkrav kring arkivering (versionshantering).

Med vår digitala lösning får även alla dina anställda tillgång till ert kemikalieregister och era säkerhetsdatablad. Vi berättar gärna mer om vad du tjänar på detta samtidigt som du uppfyller lagkrav.

New call-to-action

Testa dina kunskaper om säkerhetsdatablad i vårt enkla quiz

 


Författare Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Nytt från EU påverkar svenska företag

Nya direktiv och krav kommer frekvent från EU och det kan vara överväldigande för dig att hänga med. Har du koll på...

| Arbetsmiljö
Mät ditt hållbarhetsarbete

Att arbeta med hållbarhet innebär ofta ett stort arbete genom kartläggning och analys. EU:s direktiv CSRD gör det nu...

| Arbetsmiljö
Exponering för CMR-ämnen på arbetsplatsen: Detta  behöver du veta

Från och med den 5 april 2024 införs nya krav på registrering av exponering för reproduktionsstörande ämnen på...