Tillbaka till Startsidan

Bli utställare på Miljö- och Kemidagarna

Under konferensen kommer 100-150 deltagare från näringsliv och offentlig verksamhet att vara på plats för att diskutera hur hanteringen av kemikalier kan bli säkrare och effektivare. Myndigheter och forskare delar med sig av nyheter inom lagstiftning och senaste forskning inom kemikalier och miljö.

Målgruppen är VD, kvalitetschefer, miljöchefer, miljösamordnare, produktionschefer, skyddsombud, HMS-ansvariga inom privat och offentlig verksamhet.

Återkommande utställare är bl.a. myndigheter, företag inom skyddsutrustning, branschorganisationer samt konsulter inom kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

 

Utställarpaket:

  • Monter under 2 dagar (1 bord/stol/uttag för ström)
  • Kort workshop med ett urval av deltagarna
  • En deltagare med övernattning i enkelrum på Quality Hotel 11
  • Fika, lunch och trerätters festmiddag med underhållning
  • Information om ert företag på vår hemsida och i marknadsmaterial
  • Er företagslogga i våra utskick om Miljö- och Kemidagarna
  • 30% rabatt på deltagaravgiften till era kunder

Pris: 17.495 SEK (exkl. moms)
Om ni vill ha fler personer med i montern, kostar det kr. 3.990:- per person (exkl. moms), inkl. övernattning i enkelrum och festmiddag på kvällen.

För mer information eller bokning:
EcoOnline 031-757 81 50 eller info@kemidagarna.se

 

Kommentarer från tidigare utställare:

“Det bästa med konferensen var att träffa kunniga och intresserade personer som är beslutsfattande”
“Jag är mycket nöjd och ser fram emot att få en inbjudan även nästa år”
"Det är ett bra och seriöst forum att nätverka i"

 

Utställare Miljö- och Kemidagarna 2021

Nedan kan du läsa om årets utställare. 

Fler utställare presenteras under våren.

AFRY Square

AFRY

AFRYs specialister inom Chemical Compliance erbjuder hjälp med tolkning och implementering av regelverk för kemiska produkter. Som en del i det arbetet upprättar och reviderar vi säkerhetsdatablad i EcoOnline Publisher enligt Reach och CLP. Vi kan också hjälpa till med klassificering och märkning av kemiska produkter, rådgivning inom kemikalielagstiftning, hantering av farligt gods och med att skapa strukturer och rutiner för att säkerställa lagefterlevnad inom området.

Vi gör också uppdrag gällande kemiska arbetsmiljörisker där vi kan hjälpa till att bygga upp kemikalieförteckningar och göra riskbedömningar för kemiska produkter och införa rutiner för säker kemikaliehantering

Läs mer här: https://afry.com/sv/omrade/efterlevnad-och-kvalitetsstyrning.

Denios Square

DENIOS

Som tillverkare och leverantör av miljösmart utrustning för arbetsplatser som handhar kemikalier vet vi att det är i samarbetet och samspelet med våra kunder som de stora miljövinsterna görs. Vi vet att hållbar kemikaliehantering är ju ingenting man blir färdig med, utan en rörelse som ständigt måste fortsätta. Som tillverkande bolag är det därför självklart att återinvestera vinsterna i lösningar som gör faktisk nytta för kunder och därigenom vara en del av landets satsningar på ansvarsfull kemikaliehantering.
Läs mer här: https://www.denios.se/

X Fire square

X-Fire

X-Fire AB är ett innovativt företag som har drivit utvecklingen framåt med släcktekniker ihop med ett positivt miljöperspektiv. X-Fire AB startade 2011 och är en kunskapsledande aktör som arbetar med produkter som har hög släckeffektivitet, högt återantändningskydd och en stark miljöprofil. X-Fire erbjuder bland annat FirePro som är ett av marknadens mest effektiva släckmedel.
Läs mer här: https://x-fire.se/

 
IMG_7427IMG_8026IMG_6154IMG_6372IMG_5968