Esittelyvideo: Chemical Manager | EcoOnline [che][de]
Chemical Manager kolmessa minuutissa

Chemical Manager

Viranomaiset velvoittavat Suomessa toimivia yrityksiä mm.:

  1. Ylläpitämään rekisteriä käyttämistään vaarallisista kemikaaleista
  2. Varmistamaan, että kemikaaleista on ajan tasalla olevat käyttöturvallisuustiedotteet
  3. Tekemään kemikaalikohtaisia riskinarviointeja
  4. Arkistoimaan käytöstä poistuneiden kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet 10 vuoden ajaksi
  5. Arvioimaan, voidaanko vaarallisia kemikaaleja korvata
  6. Varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä on pääsy käyttämänsä kemikaalin tietoihin

Esittelyvideossa näet miten täytät nämä ja muutkin yrityksen velvoitteet helpommin ja nopeammin (ja samalla työ- ja kemikaaliturvallisuutta parantaen).

Pääset videoon heti täytettyäsi lomakkeen. 👉

Täytä lomake ja katso video

Chemical Manager - Katso Demo