Ohjelmisto poikkeamien ilmoittamiseen | EcoOnline [ehs][che]
Incident_Reporting - Hero
Ohjelmisto poikkeamien ilmoittamiseen

Helppokäyttöinen työkalu poikkeamien ilmoittamiseen

Työkalullamme poikkeamien ilmoittamiseen teet ilmoittamisesta nopean ja vaivattoman.

  • Sitouta työntekijät työturvallisuuteen helpolla toiminnolla poikkeamista ilmoittamiseen. 
  • Seuraa poikkeamadataa ja tee ennakoivia ja työturvallisuutta vahvistavia toimenpiteitä.

Usein kysyttyä Katso esittelyvideo

United-Living-logo
 “EcoOnlinen avulla olemme siirtyneet reaktiivisesta turvallisuuskulttuurista ennakoivaan työskentelyyn.”

Sean Luchmun, Group SHEQ Director, United Living
Incident_Problem-1

Työläs ilmoittaminen pidentää reaktioaikaa

Mikäli ilmoittaminen tehdään paperilla, tieto tapahtuneesta saattaa tulla vasta päivien päästä — jolloin osa tiedoista on jo voitu unohtaa.

 

Incident_Solution(3)-2

Viivästynyt reagointi lisää riskitasoa

Poikkeamien tutkinta ja korjaavat toimet on tehtävä mahdollisimman pian ilmoituksen tultua — muuten tapaus saattaa toistua (pahemmin seurauksin.)

Varaa tapaaminen  Katso esittelyvideo

Ratkaisumme poikkeamien ilmoittamiseen

Työkalullamme annat työntekijöillesi mahdollisuuden raportoida poikkeamista, riskikäyttäytymisestä ja työtapaturmista vaivattomasti.
Kerää enemmän ja parempaa dataa ja ryhdy korjaavin toimiin nopeammin.

 

Incident_Reporting - Solution (2)
  • Poikkeamailmoituksen voi tehdä millä tahansa päätelaitteella.
  • Ilmoitukseen voi liittää mitä tahansa tiedostomuotoja (mukan lukien kuvat, videot ja paikkatiedot).
  • Tiedot voi kirjata heti tapahtumapaikalla
  • Reaaliajassa päivittyvät mittarit ja tilannenäkymät auttavat kokonaiskuvan hahmottamisessa raportointi- ja tutkintaprosessin jokaisessa vaiheessa.
  • Luo ja osoita korjaavia toimita työntekijöille ja seuraa nideen toteutumista.

Varaa tapaaminen  Katso esittelyvideo

🛠️ Askel askeleelta

Näin pääset alkuun

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Tärkeimmät ominaisuudet

languages
Tuki vieraille kielille

EcoOnline EHS tukee yli 90 kieltä, minkä ansiosta poikkeama voidaan tarkasti tallentaa ja kääntää välittömästi muulle kielelle riippumatta tapahtuman ajankohdasta tai paikasta.

notifications
Automaattiset ilmoitukset

Ilmoitukset ja tehtäväpyynnöt lähetetään automaattisesti vastuuhenkilöille.

action tracking
Tehtävien ja toimien seuranta

Jaa tehtäviä työntekijöille ja seuraa niiden valmistumista.

reporting analytics
POIKKEAMADATAN VISUALISOINTI

Tunnista datan visualisoinnin ja analytiikan perusteella poikkeamien syitä, toistuvia tapahtumaketjuja tai yksikköjä, joihin kiinnittää huomiota.

Varaa tapaaminen  Katso esittelyvideo

John-Sisk-&-Son-logo
“Toimittaja tarjoaa meille ennennäkemättömän hyvää dataa työturvallisuudesta. Tämä auttaa meitä tekemään oikeita päätöksiä ja mahdollistamaan nolla tapaturmaa.”

Wayne Metcalfe, Health & Safety Director, John Sisk & Son

Usein kysyttyä poikkeamien ilmoittamisesta

Mikä on ohjelmisto poikkeamien ilmoittamiseen?

Ohjelmisto poikkeamien ilmoittamiseen mahdollistaa tapaturmien, vaara- ja läheltä piti -tilanteiden ja työturvallisuuteen liittyvien riskitekijöiden seurannan teknologian avulla. 
Järjestelmällisen seurannan ansiosta poikkeamista saadaan parempaa ja enemmän dataa, jolloin työturvallisuuden kokonaiskuvan hahmottaminen myös selkiytyy.

Ohjelmisto antaa työntekijöille, vieraille ja asiakkaille mahdollisuus raportoida havainnoistaan reaaliajassa ilman kirjautumista. Tämä lisää raporttien määrää ja poistaa turhat viiveet työturvallisuuden prosesseista.

Miksi työkalua poikkeamien ilmoittamisesta tarvitaan?

Mitä enemmän on huonosti hoidettuja asioita, sitä suurempi on todennäköisyys, että työpaikalla sattuu vahinkoja. Näitä asioita on kytkettävä pois ja minimoida — kaikki alkaa kuitenkin siitä, että poikkeamista ollaan tietoisia. Siksi työkalua poikkeamien ilmoittamiseen on elintärkeä työturvallisuuden kannalta.

Poikkeamalla tässä asiayhteydessä tarkoitetaan asiaa, tapahtumaa tai toimintaa, joka poikkeaa työpaikalla yhdessä sovituista pelisäännöistä. Poistamalla ja korjaamalla näitä poikkeamia (joista saadaan tietää poikkeamailmoitusten kautta) jatkuvasti saadaan myös riskitekijöitä poistettua ja turvallisuutta nostettua.

pilvipohjainen ratakisun hyödyt - kaikki pääsee, jopa ulkopuolistet. sähköinen, aina vehkeet mukana, ei oman muistin varassa pystyy suoraan tekemään, liitteet tärkeitä, havainnollistavat kuvat auttavat. saadaan korjaukset osoitettua oikeille tahoille suoraan.

Mitä hyötyjä organisaatio voi saada pilvipohjaisesta poikkeamatyökalusta?

Pilvipohjaisella työkalulla poikkeamien ilmoittamiseen annetaan kaikille mahdollisuus ilmoittaa havainnoistaan samaan alustaan. Kirjautumista ei vaadita, ilmoitukset voi tehdä omilla laitteillaan ja henkilöstön lisäksi myös muut alueella vierailevat tahot voivat tehdä ilmoituksia.

Pilvipohjaisella työkalulla ilmoittajan ei tarvitse turvautua oman muistin varaan, sillä ilmoittaa voi heti ja mistä tahansa. Työkalun ilmoituksiin voi myös liittää havainnolistavaa kuva- tai videomateriaalia, joka usein selkiyttää ilmoitusta merkittävästi. Työkalulla saadaan myös korjaustoimenpiteet linkitettyä tiettyihin ilmoituksiin ja osoitettua oikeille tahoille toteuttavaksi. Tämä lisää työturvallisuustyön läpinäkyvyyttä ja jäljitettävyyttä. 

Selainpohjainen työkalu poikkeamien ilmoittamiseen antaa myös paljon dataa ja tietoa työtuvallisuudesta, jota voi hyödyntää monella tavalla. Mikäli tietyltä osastolta tai tietyistä laitteista tulee paljon ilmoituksia, lienee syytä keskittyä niihin aihepiireihin työturvallisuustyössä. Jos taas organisaatiossa on monta toimipaikkaa Suomessa tai maailmalla, toimipisteiden välistä dataa voi vertailla ja analysoida.

Poikkeamailmoitukset ovat myös hyvää työturvallisuusaineistoa, jota voi hyödyntää muun muassa turvavarteissa ja turvallisuuskävelyjen aikana. Ilmoituksia voi myös käyttää uusien työntekijöiden perehdytyksissä ja toimipisteiden välisessä tiedonjakelussa.

Mitä Suomen laissa sanotaan poikkeamien ilmoittamisesta?

Suomen työturvallisuuslain mukaan kaikilla on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan puutteista työpaikalla.

Kaikkien pitää huolehtia omien ja muiden turvallisuudesta työpaikalla olevissa olevien keinojen kanssa. Pilvipohjainen työkalu poikkeamien ilmoittamiseen on yksi keino.

Työnantajan pitää järjestää infra ja menetelmät ilmoittamiselle. Lisäksi työnantajan velvollisuuksiin kuuluu perehdyttää ja kannustaa työntekijät tekemään ilmoituksia säännöllisesti. 

Liittyykö poikkeamien ilmoittamiseen joitain "parhaita käytäntöjä"?

Jos vikaa ei näe, siitä ei myöskään ilmoiteta. Siksi työnantajan antama ohjeistus ja perehdytys poikkeamien ilmoittamiseen on ensiarvoisen tärkeää. Ongelmien, vikojen ja riskien näkeminen on taitolaji, jossa kehittyy tekemällä.

Tulleen ilmoituksen pohjalta voidaan lähteä turvallisuuskävelylle tai riskinarviointikierrokselle, jossa mainitaan ilmoituksesta ja siitä, miltä pitäisi näyttää, jos asiat olisivat kunnossa. Aina ei tiedetä miksi ongelma on ongelma, joten havainnon taustaa on myös hyvä avata.

Kannustaminen on myös tärkeää, siksi on suositeltavaa kehua tehdyistä ilmoituksista ja kannustaa muitakin työntekijöitä tekemään niitä.

Tehdyt ilmoitukset pitää myös pääsääntöisesti aina johtaa korjauksiin ja toimenpiteisiin, jotta työntekijät huomaisivat, että ilmoitukset johtavat käytännön toimiin ja että jokainen voi muun muassa ilmoitusten kautta vaikuttaa työpaikan turvallisuuteen.

Vie organisaatiosi työturvallisuus uudelle tasolle

Varaa esittely työkalustamme poikkeamien ilmoittamiseen.

Asiantuntijamme näyttää miten työkalu toimii ja kertoo yleisimmistä hyödyistä, jotka asiakkaamme ovat saaneet ratkaisusta. Tapaamisen aikana voit tietenkin esittää kysymyksiä ja kommentteja ratkaisuun liittyen.

Täytä lomake ja varaa tapaaminen >

Varaa tapaaminen ja tutustu ohjelmistoomme poikkeamien ilmoittamiseen

Nikolas Hiltunen
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä