Ohjelmisto Työn Riskien Arviointiin | EcoOnline [ehs][che]
Risk Assessment - Hero
Ohjelmisto työn riskien arviointiin

Tunnista, arvioi ja hallitse riskit työpaikalla

Ohjelmistomme työn riskien arviointiin auttaa standardisoimaan riskinarvioinnit työpaikallasi.

Varaa tapaaminen Katso esittelyvideo

DFS-logo
“Ratkaisu antaa meille paremman ymmärryksen liiketoimintamme riskitekijöistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Sen avulla voimme hallita ennakoivasti isompia riskikokonaisuuksia.” 

Paul Johnson, Head of Group Health and Safety, DFS
Risk_Assessment_Problem(2)

Hallinnolliset asiat syövät aikaa, jota voisi käyttää riskien hallinnointiin

Monessa organisaatiossa riskinarvionnit tehdään ja säilytetään vieläkin paperilla tai Word-tiedostossa. Tämä voi johtaa satoihin riskinarviointeihin, joita hallinnoidaan täysin manuaalisesti.

Risk_Assessment_Solution(2)

Miten vaatimustenmukaisuutta todennetaan?

Ilman keskitettyä järjestelmää organisaatio joutuu hallinnoimaan paperi- tai Excelmuodossa olevia riskien arviointeja. Usein käy niin, että asiakirjat löytyvät eri paikoista. Tämä vaikeuttaa muun muassa tietojen päivittämistä ja uusimman version löytämistä.

Varaa tapaaminen Katso esittelyvideo

Ratkaisumme työn riskien arviointiin

Ohjelmistollamme työn riskien arviointiin suoritat ja hallinnoit riskinarviointeja tavalla, joka parhaiten sopii organisaatiollesi.

Risk_Assessment - Solution (2)
  • Luo, jaa ja muokkaa riskinarviointeja.
  • Analysoi dataa, seuraa trendejä ja löydä uusia riskejä Insights -mittaristolla.
  • Automaattiset muistutukset ja versionhallinta varmistavat, että riskinarvioinnit ovat aina ajan tasalla.
  • Luo ja osoita tehtäviä eri rooleille riskinarviointien yhteydessä.
🛠️ Askel askeleelta

Näin pääset alkuun

1
Step1_Health-Safety_EcoOnline
1
2
Step2_Health-Safety_EcoOnline
2
3
Step3_Health-Safety_EcoOnline
3

Tärkeimmät ominaisuudet

Tehtäväpohjainen
Tehtäväpohjainen

Luo valmiita tehtäväkohtaisia riskinarviointeja.

customisable templates
Muokattavat pohjat

Hyödynnä valmiita pohjia riskienarvioinneissa.

notifications
Automaattiset muistutukset

Varmista, että kaikki sidosryhmät pysyvät ajan tasalla.

Data Visualisation
Datan visualisointi

Helpota datan analysointia dynaamisilla kaavoilla ja mittareilla.

Toimenpiteet
Toimenpiteet

Luo ja osoita riskinarviointiin liittyviä toimenpiteitä työntekijöille.

ITV-logo
“[EcoOnline] tarjoaa loistavan järjestelmän, joka tukee riskinhallintaohjelmamme toteuttamista maailmanlaajuisesti."

Ruth Denyer, Operational Risk Director, ITV

Usein kysyttyä riskinarvioinnista

Mikä on ohjelmisto riskien arviointiin?

Työn riskien arviointi on työturvallisuusjohtamisen ydin. Yrityksillä ja organisaatioilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä riskinarviointeja työpaikoillaan niiden koosta riippumatta, sillä työhön liittyvistä vaaroista pitää ensin olla tietoinen, jotta niistä koituvat riskit voisi poistaa tai minimoida. 
Riskinarvioinnissa tarkastellaan tarkkaan, mitkä tekijät voivat mahdollisesti aiheuttaa haittaa työntekijöille tai lähistöllä liikkuville, ja mitä riskitasoa voisi alentaa. Riskinarvioinnin on laadittava korjaavia toimenpiteitä vaaratilanteiden välttämiseksi ja riskien pienentämiseksi.

Ohjelmistolla riskien arviointiin koko prosessi voidaan digitalisoida.

Miksi ohjelmistoa riskinarviointiin tarvitaan?

Digitaalisesta ohjelmistosta riskien arviointiin on paljon hyötyä. Exceliin ja muihin menetelmiin verrattuna oma kirjailu ja raportoinnin eri vaiheet jäävät vähemmälle — ohjelmisto riskienarviointiin säästää siis aikaa hoitamalla suuren osan hallinnollisesta työstä puolestasi. Samalla vapautuu enemmän aikaa oikeiden riskien punnintaan ja oikeiden korjaustoimien löytämiseen.

Ohjelmisto mahdollistaa vertailukelpoisen datan analysoinnin riskitekijöistä ja muista riskienarviointiin liittyvistä asioista. Toimenpiteet voidaan linkittää tiettyihin riskinarvioihin tai riskitekijöihin, jolloin toimenpiteiden vaikutusta työturvallisuuteen voidaan myös mitata. Toimenpiteet voidaan luoda heti riskinarvioinnin yhteydessä ja osoittaa tietyille rooleille tai työntekijöille.

Organisaation eri osastojen, kohteiden ja toimipaikkojen turvallisuustoimintaa voidaan myös vertailla.

Ohjelmiston mahdollistama järjestelmällisyys ja dokumentointi mahdollistaa vaatimustenmukaisuuden todentamisen eri sidosryhmille.

Vie organisaatiosi työturvallisuus uudelle tasolle

Varaa esittely työkalustamme työn riskien arviointiin.

Asiantuntijamme näyttää miten työkalu toimii ja kertoo yleisimmistä hyödyistä, jotka asiakkaamme ovat saaneet ratkaisusta. Tapaamisen aikana voit tietenkin esittää kysymyksiä ja kommentteja ratkaisuun liittyen.

Täytä lomake ja varaa tapaaminen >

Varaa tapaaminen ja tutustu ohjelmistoomme riskien arviointeihin

Jukka-Laihosola1000-1
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä