Ohjelmisto CSR-raportointiin | EcoOnline
Take control of your corporate social responsibilities within your business with our CSR reporting software
Ohjelmisto yhteiskuntavastuun seurantaan

Tehosta vastuullisuustyötä ratkaisullamme yhteiskuntavastuun seurantaan

Keskitä kaikki yhteiskuntavastuuseen liittyvät tiedot yhdelle alustalle ja helpota kokonaiskuvan hahmottamista. Ohjelmisto sujuvoittaa myös datan hallinnointia, laskentatyötä ja raportointia.

United-Living-logo
 “Siirtyminen Ecometrica Platformiin on ollut menestys - järjestelmä on intuitiivinen ja helppokäyttöinen, ja Ecometrican tiimin tuki on ollut erinomaista."

Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Around the globe, businesses struggle to collect their corporate social responsibility data

Yhteiskuntavastuuseen liittyvän datan kerääminen ja hallinnointi on hidasta ja työlästä

Mikäli tehtävään ei saada kunnollista työhön tarkoitettua työkalua, voivat pienetkin virheet ja haasteet johtaa suuriin ja pitkäkestoisiin ongelmiin. Työn ja mittaamisen haasteisiin vaikuttaa myös esimerkiksi toiminnan laajuus sekä toimipisteiden ja osastojen määrä.

Misalignment with your respective CSR framework could cost your business

Vaatimusten noudattamaninen vaatii jatkuvaa työtä ja tarkkailua

Yhteiskuntavastuuseen liittyvä data on oltava oikein ja ajan tasalla, mutta tämä ei yksinään riitä. Tietoja pitää myös raportoida kaikkien organisaatioon kohdistuvien lakien ja säädösten mukaisesti. Mikäli tässä epäonnistutaan, voivat seuraukset olla vakavia ja pitkäkestoisia.

Luotettava ja monipuolinen työkalu CSR-raportointiin

EcoOnlinen ratkaisu yhteiskuntavastuun hallinnointiin auttaa organisaatioita mittaamaan, seuraamaan ja raportoimaan organisaation vastuullisuustyöstä.

EcoOnline's CSR reporting tool has a number of tools to help you gather data
 • Kaikki yhteiskuntavastuuseen liittyvä data yhdessä alustassa 
 • Ohjelmisto hoitaa protokollat ja muuntaa tiedot oikeaan muotoon
 • Visuaaliset ja reaaliaikaiset mittarit, kartat ja kaaviot auttavat ymmärtämään tilanteen aina toimipisteistä maailmanlaajuiseen näkymään asti
 • Aseta mittarit ja tavoitteet vastuullisuustyölle organisaatiossasi ja varmista, että ne ovat linjassa ESG-kehysten ja -vaatimusten kanssa🛠️ Ohjelmiston käyttö

Tyypillinen työnkulku CSR-ohjelmistossamme

Paperimappeihin ja Excel-taulukkoihin perustuva työ turhauttaa ja lisää työtaakkaa. Keskitä kaikki data yhteen ohjelmistoon, säästä työaikaa ja tee vastuullisuustyöstä tuloksellisemman.
1
Step1_CSR
1
2
Step2_CSR
2
3
Step3_CSR
3
4
Step4_CSR
4

Paranna tehokkuutta CSR:n tulosmittareiden paremmalla seurannalla

key-features
Konfiguroitavat kyselylomakkeet

Luo vahva perusta CSR-työlle käyttämällä organisaatiosi yhteiskuntavastuun tarpeisiin konfiguroituja kyselylomakkeita.

key-features
Varmista vaatimustenmukaisuus

Arvioi ja analysoi tietojasi ja varmistu siitä, että ne noudattavat organisaatioosi kohdistuvia säädöksiä ja puitteita (esim. CSRD/ESRS, YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, LBG, GRI tai YK:n PRI).

key-features
Toimittajien osallistaminen

Kerää dataa toimittajiltasi (sekä määrälliset että laadulliset tiedot) ja hahmota toimitusketjusi vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Usein kysyttyä

Mitä tarkoitetaan organisaation yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility)?

Yritysten yhteiskuntavastuu on käsite, jonka avulla organisaatiot ja yritykset pyritään saamaan vastuuseen niiden yhteiskunnallisista vaikutuksista. Monet organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan ja edistämään yhteisöjen oloja ja tehdä ympäristöä ja ilmastoa edistäviä tekoja. Aiemmin yhteiskuntavastuu ja vastuullisuusteot ovat olleet hyvin pitkälti vapaaehtoisia. Tämä aika on kuitenkin ohi lukuisten EU-säädösten ja lain myötä. Suomessa toimivat organisaatiot pitää huomioida etenkin seuraavat yhteiskuntavastuuseen liittyvät säädökset ja lait:

 • CSRD ja ESRS
 • CSDDD
 • Vihreän siirtymän kuluttajansuojadirektiivi

Mikäli organisaatiolla on toimintaa muissa maissa, on myös paikallinen lainsäädäntö tutkittava.

Mitkä teot voisi luokitella CSR-teoiksi?

Useat ESG:hen liittyvät toimet voidaan luokitella yritysten yhteiskuntavastuuseen, esimerkiksi:

 • kasvihuonekaasupäästöjen ja organisaation hiilijalanjäljen pienentäminen
 • vapaaehtoistyö ja lahjoitukset yhteisölle
 • työterveyden ja -turvallisuuden parantaminen

Miten CSR:ään liittyviä tunnuslukuja voidaan mitata ja seurata?

Monilla organisaatioilla on erilaisia lähestymistapoja yritysten yhteiskuntavastuun mittaamiseen, sillä kaikille sopivaa mallia ei ole olemassa. Ennen aloittamista on suositeltavaa sopia vuoden tunnusluvuista ja tavoitteista. Vertailukohtana voi käyttää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä seuraavia tunnuslukuja, joilla pääsee hyvin alkuun:

 • työntekijätyytyväisyys
 • monimuotoisuus ja osallistaminen organisaatiossa
 • henkilöstön vaihtuvuus
 • yhteisöjen osallistaminen
 • vedenkulutus

Vuoden 2024 alussa voimaan tullut CSRD-direktiivi antaa myös hyvän ja monipuolisen kehyksen vastuullisuustyölle ja sen raportoinnille.

Vie vastuullisuustyösi uudelle tasolle

Pyydä esittely ratkaisustamme CSR-raportointiin

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa jo tänään, niin pääset näkemään, kuinka vaivatonta CSR-raportointi voi olla ratkaisumme avulla.

Varaa tapaaminen

woman standing with blue jacket
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä