Fem fordeler med å velge EcoOnline

Fem fordeler med å velge EcoOnline

Published 21 januar, 2020

3 minute read

EcoOnline utvikler brukervennlig digital programvare som forbedrer helse og sikkerhet på arbeidsplassen, og samtidig hjelper kundene med å levere bærekraftige resultater for miljøet.

Vi vet at med kunnskap og teknologi er det mulig å skape et tryggere arbeidsmiljø. Med våre brukervennlige verktøy kan risiko oppdages før uhell, ulykker eller sykdom oppstår.

Det er ikke tilfeldig at over 6000 kunder har valgt EcoOnline som sin leverandør av HMS-programvare. Her er får du fem svar på hvorfor:

1. Et fremtidssikkert selskap

EcoOnline ble opprettet i 2000 av gründeren Kjell Einar Hamnes. Hans visjon var å utnytte mulighetene internett gav til å spre viktig informasjon om kjemikalier. Stadig ny forskning om kjemikalienes farlige egenskaper, har ført til et strengere og mer omfattende regelverk. I dag er det ikke mulig for virksomheter å etterleve regelverket uten digitale verktøy som hjelper dem til å holde orden på dokumentasjonen.

Etter utvikling av flere banebrytende og innovative standarder for deling og lagring av informasjon, bidrar EcoOnline i dag til å gi over 2 millioner ansatte en tryggere arbeidsplass. En av nøklene til denne suksessen ligger i kombinasjonen av et visjonært entreprenørskap, engasjerte ledere og dedikerte ansatte.

Blant EcoOnlines kunder, representert av over 80 bransjer, finnes alt fra store, internasjonale konsern til små enkeltpersonsforetak. For å utvikle løsninger som er fleksible nok til å imøtekomme alle de unike behovene, fra så ulike typer selskaper, jobber EcoOnline tett på kundene for å forstå deres problemstillinger.

Resultatet av å kombinere dyp innsikt med et kontinuerlig fokus på å «tenke utenfor boksen» er en markedsledende produktportefølje som dekker alle behov innen systematisk HMS-arbeid.

Les mer om hva kundene sier om EcoOnline.

2. Redusert risiko gir økte verdier

Å håndtere selskapets helse-, sikkerhets- og miljøproblemer kan være omfattende og tidkrevende. Ved hjelp av veiledning og automatisering av prosesser er det mulig å forenkle dette arbeidet, noe som gjør det til en naturlig del av arbeidshverdagen. Dette er målet som har gjort EcoOnlines fleksible løsninger omfattende - men samtidig enkle å bruke.

Hos EcoOnline bryr vi oss om deg. Med hjelp fra 250 kunnskapsrike ansatte, hjelper vi deg på veien til å skape en tryggere arbeidsplass.

Vårt talentfulle ressurs- og utviklingsteam er alltid på jakt etter ny teknologi som vil ha en meningsfull innvirkning på helse og sikkerhet, drive bærekraftig produktivitet og sikre etterlevelse av regelverket.

EcoOnline EHS er den mest fleksible løsningen på markedet, fullstendig tilpasningsdyktig etter dine behov. Uten behov for programmering eller tidkrevende oppsett.

Enten det er for revisjoner, risikovurderinger, hendelser eller ulykker, gir løsningen deg full frihet. Du kan velge å enten bruke de forhåndsdefinerte malene eller å designe sjekklister eller skjemaer fra bunnen av for å få dem til å passe til dine unike prosesser. Det er ikke behov for koding eller bruk av konsulenter - i løpet av få minutter kan du lage noe som passer perfekt til dine unike behov.

3. Bærekraft er bra for bedriften

Det er ingen tvil om at mange mennesker kan leve lengre og sunnere liv, ganske enkelt ved å vite mer om sikkerhet på arbeidsplassen. Men utfordringen er kompleksiteten i informasjon og prosedyrer som arbeidstakere må følge for å kunne operere trygt.

Vi er stolte av kundene våre som ved å jobbe proaktivt med å redusere risiko og bruk av farlige kjemikalier, skaper mer bærekraftige virksomheter.

FNs bærekraftsmål

 

Blant FNs bærekraftsmål har EcoOnline forpliktet seg til:

Bærekraftsmål 3: God helse og velvære

Mye av helseproblemene vi ser i dag, er arbeidsrelaterte problemer. Ved å digitalisere HMS-prosesser blir det blant annet enklere for virksomheter å dele og lagre lovpålagte data rundt kjemikalienes farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak. Med EcoOnlines løsninger settes virksomheter i stand til å få kontroll på sine kjemikalier, og dermed begrense eksponering og utslipp som kan føre til helse- og miljøskade.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

EcoOnline opplever at det er stor etterspørsel i markedet etter digitale og brukervennlige verktøy for å håndtere de svært krevende HMS-oppgavene. Stadig flere virksomheter oppdager at det å investere i gode HMS-verktøy gir økt lønnsomhet. Med en trygg arbeidsplass reduseres antall uhell og ulykker, sykefraværet reduseres og produksjonen øker.

En trygg arbeidsplass er også en attraktiv arbeidsplass. Med fokus på å ivareta de ansatte og samtidig sørge for at virksomheten har en bærekraftig profil, blir det enklere å rekruttere de smarteste hodene samtidig som man unngår et dårlig omdømme.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Økonomisk vekst må ikke gå på bekostning av helse, miljø og sikkerhet. Digitalisering gir rom for forbedring av ressurser, slik at virksomheter kan øke sin produktivitet og samtidig bli mer bærekraftige.

EcoOnline har et ansvar overfor sine interessenter å utvikle løsninger som hjelper virksomheter til å håndtere sine kjemikalier i tråd med bærekraftsmålene. Gjennom tett dialog med kunder og myndigheter og ved hjelp av innovativ teknologi, kan EcoOnline bidra til at kjemikalier blir håndtert på en mer miljøvennlig måte, samt redusere utslipp og avfall.

4. EcoOnline Platform – en login mange muligheter

Med EcoOnline Platform trenger du kun å logge inn ett sted – én gang for å få tilgang til alle applikasjonene dine.

Lag din personlige EcoOnline konto i dag og glem lange firmakoder og vanskelige passord. I tillegg kan du fritt laste ned en rekke nyttige tips og triks, samt søke og lagre sikkerhetsdatablad fra Nordens største database - helt uten å måtte registrere deg for hver gang!

5. Gratis support

Vårt support team er tilgjengelige via telefon, mail og chat og er eksperter i å svare på alle spørsmål knyttet til beste praksis i være løsninger.

Gjennom din personlige kontaktperson kan du være trygg på at du alltid vil få mest mulig ut av vår programvare og nå ditt mål om å opprettholde en trygg, bærekraftig, effektiv og attraktiv arbeidsplass.

 


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...