Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Hvilket regelverk må jeg forholde meg til?

Published 8 oktober, 2019

1 minute read

Om det finnes kjemikalier på din arbeidsplass, må du forholde deg til en mengde lover og regler. For å hjelpe deg i jungelen av regelverk, har vi plukket ut de lovene og forskriftene vi mener er viktigst.

 

Krav til sikkerhetsdatabladstoffkartotekopplæring av ansatte og gjennomføring av risikovurderinger nedfelt i både nasjonalt- og internasjonalt lovverk. Det er viktig at du og din virksomhet setter deg inn i hvilket ansvar dere har i forhold til dokumentasjon, vurdering og forsvarlig håndtering av kjemikalier.

 

Nasjonalt regelverk

 

Arbeidsmiljøloven

 Et av målene med Arbeidsmiljøloven er å hindre sykdom, skade eller død, som følge av det arbeidet de utfører. Les mer om Arbeidsmiljøloven.

 

Arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidsmiljøforskriftene er spesielt viktige for deg som har kjemikalier på arbeidsplassen. Her finner du alt fra generelle til spesifikke krav som gjelder for alle virksomheter. Les mer om Arbeidsmiljøforskriftene.

 

Internasjonalt regelverk

 

REACH

REACH er et sett med felles regler for alle EU- og EØS-land. Bokstavene er en forkortelse, oversatt til: registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.
REACH medfører blant annet at alle som produserer eller leverer kjemikalier må gjøre seg kjent med nye krav til format og innhold i sikkerhetsdatabladet.
De som bruker kjemikalier må påse at de mottar riktig dokumentasjon fra sine leverandører og forholde seg til de dokumentasjonskravene som stilles i REACH. Les mer om REACH.

 

CLP

CLP gir regler for hvordan kjemikalier skal klassifiseres og merkes. Alle farlige kjemikalier skal være tydelig merket med farepiktogram i tillegg til fare- og sikkerhetssetninger. Merkingen skal være på norsk og informere om skader som kan oppstå ved bruk og lagring. Les mer om CLP.

 

EcoOnlines kjemikaliehåndteringssystem

 

Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
Tom Goodmanson vår nye Direktør

Til den første av mange...

| Arbeidsmiljø
HMS for byggebransjen

En viktig del av arbeidsmiljøarbeidet innen byggsektoren handler om å utarbeide en skriftlig plan for sikkerhet, helse...

| Arbeidsmiljø
EUs nye krav til merking av hormonforstyrrende og helse- og miljøfarlige kjemikalier

EU har foreslått å øke kravene til merking av kjemikalier som inneholder hormonforstyrrende eller andre helse- og...