Når det verste som kan skje, skjer

Når det verste som kan skje, skjer

Published 8 oktober, 2019

2 minute read

3. oktober 2017 opplever treverksbedriften Alvdal Skurlag alle virksomheters mareritt da en av deres ansatte dør etter å ha fått i seg det svært giftige stoffet natriumnitritt. I dette innlegget deler HMS ansvarlig Vanessa Quinche sine erfaringer om hva som skjedde slik at andre kan lære av hendelsen.

 

Med over 90 ansatte er Alvdal Skurlag en av landets største treverksbedrifter. Mange av Alvdal Skurlags ansatte har jobbet i bedriften i 30 – 40 år, de er med andre ord en sammensveiset gjeng. Etter den tragiske ulykken har alle i treverksbedriften jobbet hardt for å skjerpe sikkerhetsrutinene.


– Da ulykken skjedde hadde vi HMS-systemer på plass, likevel klarte vi ikke å fange opp og forhindre denne dypt tragiske hendelsen. Det beviser hvor viktig det er å aldri ta gode rutiner for gitt, og hvor viktig det er med gjentatt opplæring og informasjon, sier Quinche.

Hun mener at det er viktig å dele erfaringer slik at flere blir bevisste på hvor fort ulykker kan skje, selv om du tror at du har kontroll:

– Jeg tror at mange vil kunne kjenne seg igjen i vår historie. At det er fort gjort å ta snarveier i forhold til håndtering av kjemikalier, som for eksempel å oppbevare farlige kjemikalier i beholdere som ikke er merket, sier Quinche.

For at ingen skal oppleve en liknende episode er hennes tre viktigste tips:

  • Alltid ha fokus.
  • Evaluer rutiner, slik at de brukes og fungerer.
  • De ansatte er bedriftens største verdi, ta vare på dem!

Du kan selv høre Vanessa snakke mer om hendelsen i videoen under:

 

Fra 350 til 240 kjemikalier

Etter ulykken gjennomførte en stor opprydding, og antallet kjemikalier ble redusert  kjemikalier fra over 350 til 240 kjemikalier

 

Slik kan din virksomhet innføre tiltak som fungerer:

 

Kartlegging

For virksomheter som har kjemikalier på arbeidsplassen er kartlegging viktig, hvor det også er avgjørende at ledelsen har oversikt over hvilke kjemikalier som finnes på arbeidsplassen.

Opplæring

Fordi det er viktig at ledelsen og ansatte vet hvordan kjemikalier håndteres på en riktig måte, hva kjemikaliene er og hvilke krav som stilles til bruk av verneutstyr, er det viktig å ha et sterkt og kontinuerlig fokus på opplæring.

Bevisstgjøring

Snakk om riktig bruk av kjemikalier. Spør ansatte om hvorfor det står en brusflaske i avdelingene. Hold fokus og pass på at rutiner blir respektert og gjort riktig.

Avvikssystem

Implementer et avvikssystem hvor avvik som omhandler til kjemikalier, dårlig merking etc. blir registrert.

Stoffkartotek

Opprett et digitalt stoffkartotek som gjør det mulig å holde kontroll på virksomhetens kjemikalier, risikovurdere og erstatte de farligste stoffene med mindre farlige alternativer.

 

Ta kontakt med oss for å lære mer

La oss vise deg hvordan du kan skape en tryggere arbeidsplass med våre brukervennlige løsninger. Vi gjør det enkelt for deg å følge et komplisert kjemikalieregelverk!

 

FÅ MER INFORMASJON

  


Forfatter Helene Brodersen

Helene works as Head of ESG & Sustainability. She is passionate about connecting EcoOnline's solutions with the higher purpose of creating safer and more sustainable workplaces for people and the environment. As a former journalist, she dedicates her writing to translating complex topics into easy-to-read and engaging stories. Helene also holds a degree in Sustainability.

Relaterte innlegg

| Arbeidsmiljø
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Arbeidsmiljø
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Arbeidsmiljø
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...