Programvare for TCFD-rapportering | EcoOnline
Green energy windmills and solar panels
TCFD programvare

Overhold TCFD-opplysningsplikten uten problemer ved hjelp av vår TCFD-programvare

Gjør det enklere for organisasjonen å tilpasse seg TCFD-rammeverket (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ved hjelp av vår prisbelønte TCFD-programvareløsning.

Hva gjør TCFD-programvaren vår så spesiell? Rapporteringsverktøyet vårt kan kombinere data som er spesifikke for organisasjonens beliggenhet,  for automatisk å analysere alle klimarisikoer, samt levere og beregne  klimagassregnskap (inkludert Scope 1-, 2- og 3-utslipp) for å sikre at du overholder alle TCFD-rapporteringskrav.   

United-Living-logo
"EcoOnlines kombinasjon av ekspertanalytikere, intuitiv programvare og integrasjon med våre interne systemer gjorde det mulig for oss å fullføre to års globale klimagassregnskap i løpet av 6 måneder, og rapporterer klimagassutslipp i årsrapporten vår ett år før vi er forpliktet til det."

Simon Lyons, Director of Marketing & Communications, Aggreko
Black binoculars with green background

Hvor skal man begynne med TCFD-rapporteringen?

Det er en utfordring å holde oversikt over alle de fire TCFD kravene og ha de riktige systemene på plass for å samle inn dataene du behøver. Ikke bare trenger du en dyp forståelse av Scope 1-, 2- og 3-utslippene og hvordan du beregner dem, men du må også forstå hvilke TCFD-klimarisikoer du skal fokusere på, avhengig av bransje og geografi.

Man collecting data for TCFD reporting

Risikoen du kan bli utsatt for

Uten riktig kunnskap kan det hende at du samler inn unøyaktige data som er utsatt for menneskelige feil, samtidig som du bruker ekstremt tidkrevende prosesser for å utføre din GHG rapportering.

Vi introduserer deg for TCFD-programvaren vår

Med vår TCFD-rapporteringsprogramvare kan du sørge for at alt blir tatt hensyn til ved hjelp av vår robuste plattform og en bærekraftsekspert som veileder deg underveis! 

TCFD Reporting Software Tools with green arrow
    • Bygg et solid fundament med hjelp av ekspert support .
    • sentraliser alle data i ett skjema.  
    • beregn enkelt Scope 1-, 2- og 3-utslipp.
    • Identifisering av klimarisiko basert på din lokasjon.
    • Gi tydelige resultater som er klare for revisjon.Slik fungerer TCFD-rapporteringsverktøyet vårt

Det er på tide å si farvel til tidkrevende manuelle regneark og si velkommen til en digital TCFD-rapporteringsløsning.
1
Step1_Environmental_EcoOnline
1
2
Step2_Environmental_EcoOnline
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3
4
Step4_Environmental_EcoOnline
4

Styrke bærekraftsprestasjonene dine med dypere innsikt

globe with green dot
Klimascenarier

Vurder ulike klimascenarier samtidig for å få bedre innsikt i mulige fremtidige utfall og hvordan de kan påvirke virksomheten din.

cloud icon with green dot
Rapportering av klimagassutslipp

Du kan enkelt fylle ut Scope 1-, 2- og 3-utslippene dine ved hjelp av vår omfattende database med utslippsfaktorer og automatiserte beregninger.

clipboard icon with green dot
Integrert rapportering

Koble sammen datapunkter på tvers av alle rammeverk for miljø, sosiale forhold og styring, inkludert klimarisiko.

software icon with green dot
TCFD-programvare for risikovurdering

Forstå hvordan fysiske risikoer som ekstremvarme, tørke, flom og havnivåstigning påvirker organisasjonen eller leverandørkjeden din, og hvordan du kan håndtere dem.

John-Sisk-&-Son-logo
"En global miljøplattform gjør det mulig for PageGroup å samle inn miljødata fra hele virksomheten på en måte som krever færre manuelle kontroller, påminnelser og regneark i prosessen. De innsamlede dataene vil gjøre det mulig for oss å forbedre vår eksterne miljørapportering og gi viktig innsikt i virksomheten vår."

Joanna Bonnett, Head of Sustainability, PageGroup plc.

FAQ

Hva er TCFD?

Opprettet i 2015 av Financial Stability Board (FSB), Task Force for Climate-related Financial Disclosures eller TCFD er et rammeverk for rapportering som følges i mange regioner i verden, inkludert EU, Canada og Japan for å nevne noen. Hovedmålet er å gjøre det mulig for organisasjoner å se hvilken innvirkning de har på miljøet, slik at de kan ta mer bærekraftige valg i fremtiden.  

Hva er TCFD-rapportering?

TCFD-rapportering er en standardisert rammeverk som organisasjoner bør følge når de rapporterer sine utslipp. Dette er basert på flere anbefalinger i henhold til TCFD-pilarene for å gi større klarhet til tredjeparter ((for eksempel investorer), nøyaktig hva deres klimagassutslipp er, håndtering av klimarelaterte risikoer i deres organisasjon, og hvordan de planlegger å håndtere disse i fremtiden.

Hva er TCFD-pilarene?

Det er fire pilarer i TCFD: Styring, strategi, risikohåndtering og måleparametere/mål.

Styring: Under styringssøylen må organisasjonene forklare ledernes og ledelsens rolle når det gjelder å analysere og håndtere klimarelaterte risikoer og muligheter.

Strategi: Her må alle klimarelaterte risikoer og muligheter identifiseres, og deres innvirkning på organisasjonen i form av fremtidige planer og økonomi må forklares.   .

Risikohåndtering: Organisasjonen må forklare hvordan de vil håndtere de klimarelaterte risikoene som er identifisert, og hvordan de vil tilpasse dem til selskapets risikostyringsprosedyrer.  

Metrikker og mål: Under denne pilaren må organisasjoner avsløre sine verdier for klimagassutslipp og hvilke beregninger og mål som ble brukt for å analysere klimarelaterte risikoer og muligheter.

Er TCFD obligatorisk?

Ja! Dette har allerede trådt i kraft for noen selskaper i EU/UKI fra og med april 2022, da TCFD-rapportering ble obligatorisk for alle selskaper lokalisert i Storbritannia med over 500 ansatte. I 2025 vil dette bli obligatorisk for alle selskaper.

Hva er drivhusgasser (GHG)?

Drivhusgasser er gasser som absorberer varme fra solen og får temperaturen i atmosfæren til å stige. De omfatter blant annet karbondioksid, metan, lystgass, hydrofluorkarboner, peItrfluorkarboner, svovel heksafluorid og nitrogentrifluorid. Det er viktig å være klar over hvilke klimagasser bedriften din slipper ut ved å beregne utslippene i Scope 1, 2 og 3..

Hva er Scope 1-, 2- og 3-utslipp?

Klimagassrapporteringen omfatter dine Scope 1-, 2- og 3-utslipp.  .

Scope 1-utslipp er direkte utslipp fra områder under bedriftens kontroll. Dette inkluderer drivstoff som brukes til oppvarming av kontorer eller energi som trengs for å lage utstyr.

Scope 2-utslipp er indirekte utslipp som oppstår ved produksjon av elektrisitet, varme eller kjøling.

Scope 3-utslipp er alle andre indirekte utslipp som inkluderer ansattes pendling, forretningsreiser og avfallshåndtering, for å nevne noen.

TCFD-rapportering GJORT ENKELT

Klar til å forenkle TCFD-rapporteringen?

Snakk med en av våre interne bærekraftseksperter i dag og finn ut hvordan vi kan hjelpe deg med å forenkle TCFD-rapporteringsprosessene dine, slik at du kan overholde rapporteringskravene. 

Få svar på dine spørsmål

Woman standing with blue jacket
Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si

Relevante artikler

| Health & Safety
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Health & Safety
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Health & Safety
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...