SBTI-rapportering | EcoOnline
protect the planet by meeting your science based targets
VIS ORGANISASJONENS ENGASJEMENT FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID

Programvare for SBTI-rapportering

Vår ekspertstyrte programvare forvandler forvirrende klimaforkortelser og komplekse faktorer for klimagassutslipp til akkurat det du trenger - revisjonsklare rapporter.

United-Living-logo
"Overgangen til EcoOnline-plattformen har vært en suksess - systemet er intuitivt og enkelt å bruke, og støtten fra EcoOnline-teamet har vært utmerket. Jeg setter særlig pris på måten EcoOnline prøver å sette seg inn i vår data for å forstå våre rapporteringsbehov."

Oliver Dudok van Heel, Head of Client Sustainability and Environment, Freshfields Bruckhaus Deringer
Science based targets are in place to limit global warming melting iceberg half under water

Vitenskapsbaserte mål er rett rundt hjørnet. Hva er din plan?

Å nå de vitenskapsbaserte målene på kort sikt er ikke lenger en boks man kan sparke nedover veien. De må nås i løpet av 5-10 år.

Hva betyr det for din organisasjon?

Vel, klimagassutslippene i scope 1 og 2 må ikke overstige en temperaturøkning på 1,5 °C. Mens utslippene i scope 3 må holde seg godt under 2 °C.

Dette er bare toppen av isfjellet i rapporteringen .

Etter det har du langsiktige vitenskapsbaserte mål. I tillegg kommer bedriftenes netto nullutslippsstandard. Begge deler må være oppfylt senest i 2050.

Forestill deg panikken hvis du like før deadline innser at du ikke har den nødvendige kunnskapen for å nå målene. Eller enda verre, at du har gjort feil med manuelle systemer eller brukt et ineffektivt verktøy.

Å ikke handle i dag kan føre til negativ medieoppmerksomhet senere. Tenk på hva det vil gjøre med investorenes tillit.  

Er dette virkelig en situasjon du har råd til å befinne deg i?

Calculating your science based targets is easier with experts

Få tilgang til innebygde eksperter når du trenger det

La våre analytikere ta rapporteringsbyrden av skuldrene dine. De har mange års erfaring med karbonregnskap og målsetting, slik at du kan spare tid som du ellers ville ha brukt på å beregne komplekse utslipp.

Gjør det enkelt å følge utviklingen mot både kortsiktige og langsiktige vitenskapsbaserte mål ved hjelp av interaktive og tilpassbare datavisualiseringer. 

Styrke investorenes og allmennhetens tillit ved å samarbeide med eksperter om vitenskapsbaserte mål.

Overlat det tunge arbeidet med klimarapportering til ekspertene. Når du setter din lit til oss, kan du være trygg på at du produserer rapporter som revisorer, kunder og investorer kan stole på.    

Når du arbeider for å slutte deg til Science Based Target Initiative (SBTi) avgir du en stemme for en mer bærekraftig fremtid og posisjonerer organisasjonen din som bransjeleder innen bærekraft. 

Calculate your targets to meet the sbti goals with globe and checklist
  • Vår database inneholder over 120 000 utslippsfaktorer, fordelt på 195 land.
  • Få ekspertise så du kan være sikker på at all nødvendig informasjon fanges opp for rammeverk og/eller regulering. 
  • Plattformen vår tilpasser seg virksomhetens skiftende behov etter hvert som dere utvikler bærekraftige rutiner.
  • Stol på at rapportene dine har transparente og presise resultater som er revisjonsklare og enkle å følge.
🛠️ Steg for steg

Det er enkelt å komme i gang

1
Step1_CSR
1
2
Step2_Reporting
2
3
Step3_Environmental_EcoOnline
3

Etter at målene dine er godkjent av SBTi, finner du funksjonene som hjelper deg med å nå dem.

Dashboard
Visualiseringer og dashbord

Velg blant et bredt utvalg som hjelper deg med å spore utslippskilder helt ned til den enkelte eiendel, slik at du kan bidra til å sette vitenskapsbaserte mål.

Database
Global database for utslippsfaktorer

Få tilgang til databasen vår som inneholder over 120 000 utslippsfaktorer i 195 land.

Forecasting
Prognoser

Gjennomgå metoder og alternativer for målsetting og hvordan de påvirker organisasjonen ved hjelp av utslippsprognoser.

John-Sisk-&-Son-logo
"EcoOnlines kombinasjon av ekspertanalytikere, support og programvare gjorde det mulig for oss å være virkelig effektive og sette opp et enkelt system for input og datahåndtering. Avdelingene våre bruker programvaren månedlig til sporing av utslippskilder i scope 1 og 2, KPI-er og til å lage dashbord."

Annie Blier, Director, IAMGOLD

FAQ

Hva er vitenskapsbaserte mål?

Science Based Targets Initiative (SBTi) ble grunnlagt i 2015 og har utarbeidet et sett med vitenskapsbaserte mål (SBT) for å oppmuntre bedrifter til å sette vitenskapsbaserte mål for utslippsreduksjoner basert på klimavitenskap.

Hvem står bak SBTi?

Nettverket Science Based Targets Initiative Network (SBTi) er et samarbeid mellom Carbon Disclosure Project (CDP), World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund (WWF) og UN Global Compact.

Hva er nullutslippsstandarden for bedrifter?

Corporate Net-Zero Standard ble lansert av SBTi i 2021. Den ble utviklet for bedrifter med 500 ansatte eller flere, og er utformet for at de skal kunne sette seg mål som er i tråd med de globale karbonbudsjettene innen 2050. 

Rammeverket har som mål å holde selskapene på sporet innenfor grensen på 1,5 graders temperaturøkning som er satt av Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Hvordan forholder klimagassutslippene i Scope 1, 2 og 3 seg til Science Based Targets?

For å oppfylle SBTis scope 1- og 2-mål må du rapportere minst 95 % av dine globale klimagassutslipp. 

Hvis bare en liten prosentandel av klimagassutslippene utgjøres av scope 3, kan dette utelukkes, men beste praksis er å beregne scope 3 i utgangspunktet.

Hva er en sektorbasert tilnærming?

Dette gir ulike sektorer i økonomien en ulik rute avhengig av sektorens utslippsreduksjonsmål og tidsrammer. Det er imidlertid ikke alle sektorer som har fått utviklet en sektorspesifikk veiledning og en rute for seg ennå.

Hva er en absoluttbasert tilnærming?

Dennetilnærmingen krever at alle sektorer i økonomien avkarboniseres i like stor grad. Å utvikle reduksjonsmål ved hjelp av den absoluttbaserte tilnærmingen gjør det enklere å kommunisere og beregne på nytt etter hvert som klimavitenskapen utvikler seg.

Hva er en økonomisk basert tilnærming?

This tilnærmingen bruker et selskaps bruttofortjeneste som en andel av globalt BNP for å sette en utslippsbudsjettbane fra global avkarbonisering. Denne tilnærmingen kan være vanskelig å kommunisere, men tar hensyn til den globale økonomiens flytende natur.
GJØRE VITENSKAPSBASERTE MÅL TIL NOE Å VINNE, IKKE BARE SIKTE MOT

Overlat den komplekse vitenskapen til mennesker (og programvare) du kan stole på.

Når du tar en prat med en av våre interne bærekraftseksperter, tar du de første skrittene mot å bli en organisasjon som kan høste betydelige fordeler her og nå, samtidig som du er klar for morgendagens regulering. 

Få svar på dine spørsmål

woman standing with blue jacket
Over 25 års erfaring

Tillit fra over 10 000+ kunder verden over

Med kunnskap fra 90 forskjellige bransjer har vi utviklet vår plattform for å tilpasse oss dine behov.
Ta ikke vårt ord for det, les hva kundene våre sier.

Les hva de har å si

Relevante artikler

| Health & Safety
ESG: Fremtidens Nøkkel til Bærekraftig Forretningsdrift

I en æra definert av rask miljømessig forandring og sosial bevissthet, står organisasjoner overfor press fra alle hold...

| Health & Safety
Styrking av Arbeidsmiljøet Gjennom Effektiv Varsling: Implementering av Digitale Varslingssystemer

Varsling i arbeidslivet er en kritisk komponent for å opprettholde et sunt og etisk arbeidsmiljø. Det gir ansatte...

| Health & Safety
Mangelfull merking av duftoljer – En latent fare

Når vi snakker om husholdningskjemikalier, kan duftoljer lett overses som en potensiell trussel. Imidlertid kan de, som...