Ohjelmisto kriisinhallintaan | EcoOnline

Tapaturmien, onnettomuuksien ja kriisien hallinta

EcoOnline Crisis Management on vaaroista tiedottamiseen, kriisinhallintaan ja tiedon jakamiseen tarkoitettu digitaalinen työkalu. Se helpottaa ihmishenkien, terveyden ja ympäristön suojelemista. Se antaa kaikenkattavan yleiskuvan tapahtumien kulusta ja mahdollisuuden valvoa kriisisuunnitelmaa.

Hero-Crisis-Finnish

Digitaalisen kriisinhallintatyökalun ansiosta toimintavalmius on vain yhden klikkauksen päässä

Nykyaikainen ja helppokäyttöinen kriisinhallinta-alusta EcoOnline Crisis Management sopii kaikenlaisille yrityksille ja toimialoille.


Kriisinhallinta auttaa saamaan kriisisuunnitelman kaikkien asianomaisten käyttöön. Se varmistaa, että yrityksesi noudattaa sisäistä valvontaa, kriisivalmiutta ja suuronnettomuuksia koskevia sääntöjä.


Ratkaisumme dokumentoi kaikki harjoitukset ja tapahtumat. Se optimoi hälytysketjuja onnettomuuksien sattuessa ja varmistaa tehokkaan viestinnän sekä järkevän kriisinhallinnan.

Atlantic

"EcoOnlinen kriisinhallintajärjestelmän avulla säästämme aikaa, koska voimme lähettää asianosaisille samanaikaisesti ääni-, teksti- ja sähköpostiviestejä sekä push-ilmoituksia. Järjestelmä varmistaa reaaliajassa, kun viestit on luettu. Se auttaa meitä keskittymään tilanteen nopeaan käsittelyyn."

Jens Eystein, Løðu Kriisinhallintajohtaja, Atlantic Airways

Kriisinhallinta omiin käsiin

Ota yhteyttä, niin kerromme 20 minuutissa, kuinka voimme auttaa organisaatiotasi kriisivalmiuden digitalisoinnissa.

Varaa esittely
FI_1-900x900

Miika Suurnäkki

Senior Sales Executive, EcoOnline

Usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

Mikä kriisisuunnitelma on?

Kriisisuunnitelman tarkoituksena on rajoittaa ei-toivottujen tapahtumien seurauksia.
Kriisisuunnitelma on selkeä ja yksinkertainen kuvaus erilaisissa kriisitilanteissa välttämättömistä toimista.

Kriisisuunnitelma on laadittava, jotta yritys osaisi käsitellä mahdollisen ei-toivotun tapahtuman, onnettomuuden tai verkkohyökkäyksen. Toimiin on ryhdyttävä jokaisen havaitun tapauksen yhteydessä.

Mitä kriisisuunnitelman tulee sisältää?

Kriisisuunnitelman pitää olla helposti saatavilla ja helposti ymmärrettävissä. Sen pitää sisältää perustiedot suunnitelman tarkoituksesta ja soveltamisalueesta. Siinä pitää määrittää periaatteet, käsitteet ja kriisiorganisaatioon kuuluvat henkilöt rooleineen ja vastuualueineen.

Hyvässä kriisisuunnitelmassa kerrotaan, kuinka kriisiorganisaatio kutsutaan koolle. Siinä on selkeät hälytys- ja yhteydenottolistat.
Hyvä kriisisuunnitelma tulee laatia niin, että yritys pystyy sen yleisluontoisten muotoilujen avulla toimimaan kaikissa tilanteissa. Lisäksi mukana on tilannekohtaisia tarkastuslistoja erilaisia tapaturmia varten.

Kriisisuunnitelman pitää sisältää tietoa myös työntekijöiden ja mahdollisesti omaisten seurannasta ei-toivotun tapahtuman tai onnettomuuden aikana ja sen jälkeen. Hyvä sisäinen ja ulkoinen viestintä on yksi kriisinhallinnan onnistumisen mittareista. Suunnitelmassa pitää siksi kertoa myös siitä ja määrittää tiedotusvastaavat.

Kuinka usein yrityksen kriisivalmiutta pitää harjoitella?

Harjoitusten määrä riippuu lakisääteisistä vaatimuksista. Harjoituksia kannattaa järjestää mahdollisimman usein. Lyhyet harjoitustuokiot ovat usein parempia kuin suurharjoitukset. Yritysten pitäisi joka tapauksessa harjoitella vähintään kerran vuodessa. Silloin on sopiva hetki käydä läpi perusteita, kuten ilmoittamista, koollekutsumista ja ensimmäisen kokouksen läpikäymistä.