Työ- ja kemikaaliturvallisuuden maksuttomat webinaarit | EcoOnline

Webinaarit

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin työ- ja kemikaaliturvallisuuden sekä kestävään kehitykseen liittyviin webinaareihimme tai katso tallenteita jo pidetyistä webinaareista — täysin maksutta.

Tulevat webinaarit

Ilmoittaudu mukaan ja opi uutta tai kertaa tietojasi

 

EcoOnlinen webinaari - kesäkuu 2024 - turvallisuuskulttuuri
Tiistaina 11.6. klo 10.00

Turvallisuuskulttuurin kehittäminen konkreettisilla teoilla

Moni työturvallisuuden parissa työskentelevä on jo sisäistänyt turvallisuuskulttuurin kehittämistyön tärkeyden. Harva tietää kuitenkaan miten turvallisuuskulttuuria kuuluisi kehittää sen eri vaiheissa. Lisäksi sen mittaaminen käytännössä osoittautuu usein yllättävän haasteelliseksi. 

Kestävän liiketoiminnan ja ESG:n webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä kestävään liiketoimintaan ja ESG:hen liittyvistä webinaareista.

 

Kestävän liiketoiminnan ja työturvallisuuden turvaaminen digitaalisilla palveluilla
KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN JA TYÖTURVALLISUUDEN TURVAAMINEN DIGITAALISILLA PALVELUILLA

Monet organisaatiot ovat jo havainneet, ettei pelkkien Excel-taulukoiden ja intranetiin tallennettujen tiedostojen avulla voida taata kestävää liiketoimintaa ja työturvallisuutta. Tiukentuva EU-lainsäädäntö ja sidosryhmien vaatimukset ovat lisänneet sekä työtaakkaa että vaatimusten noudattamiseen tarvittavia resursseja organisaatioissa.

CSRD ja EHS
YRITYSVASTUU JA KESTÄVYYSRAPORTOINTI — MIKSI JA MITEN?

Uuden kestävän kehityksen sääntelyn myötä yhä useamman yrityksen pitää laatia vuosittaisia kestävyysraportteja EU:n CSRD-direktiivin mukaisesti. Raportin laatiminen vaatii tietoja useilta organisaation osastoilta, ja erityisesti työ- ja kemikaaliturvallisuudesta vastaavat henkilöt ovat keskeisessä roolissa kestävyysraporttien valmistelussa.

Työturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, työturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

Kysymyksiä ja vastauksia työturvallisuudesta
Kysymyksiä ja vastauksia työturvallisuudesta

Työturvallisuuden parissa työskentelevä on jo tietoinen siitä, kuinka paljon on osattava ja tiedettävä sekä lainsäädännöstä että maanläheisestä tekemisestä työpaikalla. Kaikkea ei voi eikä tarvitsekaan osata — tukea on tarjolla useista lähteistä. 

turvallisuuskulttuuri
Mitä on turvallisuuskulttuuri ja mitkä sen kehitysaskeleet ovat?

Turvallisuuskulttuuri ei ole erillinen osa yrityksen kulttuuria, vaan osa sitä kaiken muun ohella. Vaikka kulttuurin merkityksestä organisaatiossa on monia käsityksiä, työturvallisuudessa pitää korostaa erityisesti tiettyjä keskeisiä periaatteita. 

EcoOnline EHS - Dashboards-1
Organisaation osallistaminen työsuojelutoimintaan ja työsuojeluasioiden jalkauttaminen

Tässä webinaarissa asiantuntijamme Paavo Puranen ja Tommi Toponen selvittävät käytännön esimerkein miten organisaatio johdosta aina linjatyöntekijöihin asti saadaan osallistettua työsuojelutoimintaan.

Ensiapukoulutuswebinaari ecoonline
Ensiapukoulutus osana työturvallisuutta

Tässä webinaarissa EcoOnlinen työsuojelupäällikkö Paavo Puranen ja Mirja Sjöberg ja Leena Lepistö Punainen Risti Ensiavusta käyvät läpi ensiapukoulutuksen hyötyjä sekä antavat neuvoja miten toimia ensiaputilanteissa.

Työturvallisuuden mittaaminen
Työturvallisuuden mittaaminen

Tässä webinaarissa asiantuntijamme Paavo Puranen ja Marko Vuorinen avaavat EHS-mittaamisen monipuolista kenttää ja yhdistävät teorioita työpaikkojen käytännön tarpeisiin.

lean menetelmän hyödyntäminen työturvallisuudessa
Lean -menetelmän merkitys ja hyödyntäminen työturvallisuudessa

Tässä webinaarissa Tommi Toponen ja Jukka Laihosola EcoOnlinelta käyvät keskustellen ja käytännön esimerkein läpi keskeisimmät asiat Lean -menetelmästä ja miten se linkittyy työturvallisuuden kehittämiseen. 

EcoOnlinen webinaari - ISO 45001
ISO 45001 -standardi osana työturvallisuuden johtamista

ISO 45001 -standardin tavoitteena on parantaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta kehittämällä työolosuhteita sekä vähentämällä tapaturmavaaroja. Se keskittyy prosesseihin, koko organisaatioon ja organisaation eri sidosryhmiin. Tässä webinaarissa Marko Vuorinen ja Paavo Puranen EcoOnlinelta käyvät läpi ISO 45001 -standardin käytännön hyötyjä ja mahdollisuuksia organisaatiolle.

EcoOnlinen webinaari - kesätyöntekijöiden turvallisuus
Kesätyöntekijöiden työturvallisuus

Kesälomakauden pyörähtäessä käyntiin monien yritysten henkilöstöä tulevat vahvistamaan nuoret kesätyöntekijät. Nuorella kesätyöntekijällä ei välttämättä ole työhön liittyvää ammatillista perustutkintoa eivätkä kaikki yrityksen työtehtävät sovellu nuoren yksintyöskentelyyn.

stress-800x585
Psykososiaaliset kuormitustekijät työpaikalla

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen, kartoittaminen ja ennaltaehkäiseminen ovat tärkeä osa työpaikan kokonaisvaltaista turvallisuustyötä ja henkilöstön työhyvinvointia.

Työturvallisuuden johtaminen johdon varjossa
Työturvallisuuden johtaminen johdon varjossa

Tässä webinaarissa käsiteltiin työturvallisuuden linkittymistä ja sen ongelmia organisaation päivittäisessä toiminnassa.

EcoOnline - työturvallisuuden ja tuottavuuden kehittäminen
Näin saat työturvallisuuden johtamisesta yhtä aikaa helppoa ja tuloksellista

Työturvallisuuden johtaminen ja turvallisuuskulttuurin kehittäminen ovat asioita, joissa onnistuminen on välttämätöntä turvallisen ja tuottavan työympäristön takaamiseksi. Tässä webinaarissa asiantuntijamme keskustelevat keinoista, joilla turvallisuuden johtaminen ja turvallisuuskulttuuri viedään uudelle tasolle. 

Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin
Näin onnistut riskinarvioinnissa - Käytännön vinkit sujuvaan prosessiin

Kun työn riskejä arvioidaan säännöllisesti, parannetaan työilmapiiriä, ehkäistään vaarallisia tilanteita ja onnettomuuksia sekä vähennetään sairauspoissaoloja. Mutta miten riskinarviointi toteutetaan työpaikalla onnistuneesti?

EcoOnlinen webinaari - onnistuneet turvallisuuskävelyt
Onnistuneet turvallisuuskävelyt - mitä ne ovat ja miten ne toteutetaan?

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä webinaarissa perehdytään onnistuneiden turvallisuuskävelyjen saloihin.

Kriisinhallinnan ABCD - Toimintavalmiuden tärkeys odottamattomissa tilanteissa
Kriisinhallinnan ABCD - Toimintavalmiuden tärkeys odottamattomissa tilanteissa

Tässä webinaarissa tapaat Norse Atlantic Airwaysiltä Susanna Halonen-Mannerin ja EcoOnlinelta Jukka Laihosolan. He keskustelevat yhdessä kriisinhallinnan tärkeydestä ja vaatimuksista sekä antavat hyödyllisiä vinkkejä toimintavalmiuden parissa työskentelyyn.

Oikea henkilönsuojain oikein käytettynä
Oikea henkilönsuojain oikein käytettynä

Henkilönsuojain suojaa käyttäjäänsä vain, jos se on valittu oikein ja sopii käyttäjälleen. Miten oikea henkilönsuojain valitaan ja miksi sen säännöllinen huoltaminen on tärkeää? Tässä webinaarissa puhujavieraanamme on Suomen Työturvallisuuden Liitto STYL ry:n toiminnanjohtaja John Bergman. Hän käy yhdessä EcoOnlinen Kim Korhosen kanssa läpi katsojien kysymyksiä henkilönsuojaimiin liittyen.

Webinaaritallenne: Työtapaturmista ja läheltä piti -tilanteista oppiminen
TYÖTAPATURMISTA JA LÄHELTÄ PITI -TILANTEISTA OPPIMINEN

Työtapaturmista ja läheltä piti ‑tilanteiden ilmoittaminen ja tutkiminen on erittäin tärkeää. Se on olennainen osa vahvaa turvallisuuskulttuuria ja se tarjoaa organisaatioille hyödyllistä tietoa liiketoiminnan ongelma-alueista.

Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Vesa Liehon ja Pieter Jan Botsin, jotka käyvät läpi mm. mitä kaikkea tutkintaan kuuluu, kuinka selvitetään miten ja miksi tapaturma tai läheltä piti -tilanne sattui ja miten määritellä korjaavat toimenpiteet.

FI_header_webinar_17122020_2
ISO 45001 -STANDARDI KÄYTÄNNÖSSÄ Webinaarissa syvennymme tarkastelemaan ISO 45001 -standardia aiemman webinaarin yleisöltä tulleita käytännöllisiä kysymyksiä pohtien. Kuulet mm. mitä hyötyjä standardista on organisaatiolle, esimiehille ja ostopäätöksiä tekeville, mitä prosesseja on rakennettava ja miten työntekijöiden kuuleminen ja osallistuminen toteutetaan. Webinaarissa EcoOnlinelta Pieter Jan Bots ja Vesa Lieho kertovat sinulle tietoja, vinkkejä ja esimerkkejä.
Turvallisuushavainnot
Turvallisuushavainnot – mitä ne ovat, miksi niitä pitäisi tehdä ja miten onnistutaan Vaarojen ja läheltä piti -tilanteiden raportointi on yksi parhaita turvallisuuden edistämiskeinoja. Miksi näin on ja miten saadaan ihmiset tekemään turvallisuushavaintoja? Kysymyksiä pohtimassa ja vinkkejä antamassa EcoOnlinen kokeneet työturvallisuuden asiantuntijat Marita Hyttinen ja Marko Vuorinen.

Kemikaaliturvallisuuden webinaaritallenteet

Katso tallenteita jo pidetyistä, kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä webinaareista.

 

webinaari-käyttöturvallisuustiedotteet
Kysymyksiä ja vastauksia käyttöturvallisuustiedotteista

Olemme EcoOnlinella työskennelleet yli 20 vuotta käyttöturvallisuustiedotteiden käyttäjien ja laatijoiden kanssa. Vuosien varrella olemme saaneet tuhansia käyttöturvallisuustiedotteisiin liittyviä kysymyksiä, mutta tietyt kysymykset toistuvat vuodesata toiseen.

haitallinen vai vaaraton kemikaali
Haitalliset vs. vaarattomat kemikaalit — mistä on kyse?

Tässä webinaarissa EcoOnlinen asiantuntijat Henna Rosilo ja Oskari Aaltonen pohtivat kemikaalien vaarallisuutta erityisesti työpaikoilla esiintyvien kemikaalien kannalta.

Maksuton jälkitallenne: Käyttöturvallisuustiedote vuonna 2023
Käyttöturvallisuustiedote vuonna 2023

Tässä webinaarissa aiheena on käyttöturvallisuustiedote ja sen hyödyntäminen työpaikalla. Lisäksi perehdytään uusiin lakivaatimuksiin.

kemikaaliturvallisuuden hyvät käytännöt - turvalliset hankinnat ja korvaaminen
Kemikaaliturvallisuuden hyvät käytännöt - turvalliset hankinnat ja korvaaminen

Kemikaaliturvallisuuden kehittäminen vaatii työpaikoilta monenlaisia toimenpiteitä. Haittoja on kuitenkin helpointa torjua jo ennen kuin vaarat saapuvat työpaikalle eli kemikaalien hankintavaiheessa. Jos taas kemikaaleja on jo käytössä, työnantajalla on myös lakisääteinen velvollisuus korvata vaaralliset kemikaalit vähemmän vaarallisilla.

kemikaalialtistumisen-hallinta
Kemikaalialtistumisen vähentäminen teknisillä ratkaisuilla

Kemikaalialtistumisen hallinnassa ykkösprioriteetti on aina työntekijän altistumisen vähentäminen, mutta miten se tehdään käytännössä?

Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen
Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen - Tunnetko uudet vaatimukset?

KTT:n laatimista koskevia vaatimuksia on muutettu EU-asetuksella 2020/878. KTT:t on toimitettava uusien vaatimusten mukaisina vuoden 2023 alusta lähtien. Webinaari on johdatus KTT:iden laatimista koskeviin vaatimuksiin.

varoitusmerkit
Kemikaalien riskinarviointi - käytännön vaiheet askel askeleelta

Webinaarissa käydään askel askeleelta läpi, kuinka kemikaalien riskinarviointiprosessi toteutetaan työpaikalla onnistuneesti.

Webinaari: Paperimapeista pilvipohjaiseen ratkaisuun
Paperimapeista pilvipohjaiseen ratkaisuun - Uusi lähestymistapa kemikaalien hallintaan

Miksi paperimapit ja muut vanhat työskentelytavat voidaan nähdä haastavina lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttämisessä?

Webinaari: Kemikaalien hallinnan velvollisuudet
Kemikaalien hallinnan velvollisuudet

Miten sinun organisaatiosi hallitsee kemikaaleja?

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinen myynnistä Kim Korhosen ja Jukka Laihosolan, jotka johdattavat kuulijat kemikaalien hallinnan ja turvallisen käytön velvollisuuksiin työpaikalla sekä esittelevät EcoOnlinen digitaaliset ratkaisut velvollisuuksien täyttämiseen.

Webinaaritallenne: Työperäinen kemikaalialtistuminen
Työperäinen kemikaalialtistuminen

Työntekijät voivat työssä altistua terveydelle haitallisille kemikaaleille ja muille kemiallisille tekijöille, kuten pölyille ja kaasumaisille päästöille - työntekijöiden altistumisen selvittäminen on työnantajan vastuulla.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Ari Johanssonin ja Henna Rosilon, jotka vastaavat yleisimpiin kemikaalialtistumiseen liittyviin kysymyksiin mm. mikä on altistumista, kemikaalien yhteisvaikutuksista ja työhygieenisistä mittauksista.

FI_webinar_header_31082021
Käyttöturvallisuustiedote kohta kohdalta

Kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteet (KTT) ovat työpaikan pääasiallinen tietolähde kemikaalien turvalliseen käyttöön, varastointiin ja hävittämiseen.

Tässä webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Marianne Pihlavan, jotka käyvät aloittelijaystävällisesti kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteen läpi kohta kohdalta ja kertovat, miten sen sisältämiä tietoja täytyy hyödyntää työpaikalla.

Sissa webinar
Reporting in Chemical Manager - how to report smart and effective (EN) We have launched a new report and analysis tool for Chemical Manager and in this webinar Sigthrudur will introduce and show you the new module. Learn more about best practices for reporting and analysis and get an insight into how you can work with reporting in our chemical management tool, Chemical Manager.
dreamstime_l_21386731
Vaarallisten jätteiden ja kemikaalijätteiden käsittely ja hävittäminen työpaikoilla Lähes kaikilla työpaikoilla syntyy vaarallista jätettä, josta osa voi olla kemikaalijätettä. Vaarallisen jätteen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyy runsaasti velvoitteita sekä työturvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. Webinaarissa Ria Sarasti Lassila&Tikanojalta ja Henna Rosilo EcoOnlinelta kertovat, mitä vaaralliset jätteet ja kemikaalijätteet ovat, miten työpaikkojen tulee toimia niiden kanssa ja miten vaarallisia jätteitä voidaan kierrättää.
Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikalla
Kemikaalien korvaamisvelvollisuus työpaikoilla Mitä kemikaalien korvaamisvelvollisuus tarkoittaa ja miksi sitä tulisi tehdä kaikilla kemikaaleja käyttävillä työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Laura Haudan, jotka kertovat kuulijoille, miten lakisääteisellä korvaamisvelvollisuudella pyritään vähentämään kemikaaleista terveydelle, ympäristölle ja omaisuudelle aiheutuvia haittoja ja miten korvaamisprosessi liittyy kemikaaliriskien arviointiin.
webinar_19112020_header
Kemikaalit työpaikalla – mitä ne ovat ja miten haitoilta suojaudutaan? Lähes kaikilla työpaikoilla käytetään kemikaaleja, joiden ominaisuudet ja vaarat vaihtelevat huomattavasti. Webinaarissa EcoOnlinen Henna Rosilo ja Marianne Pihlava kertovat aloittelijaystävällisesti mitä kemikaalit ja kemialliset tekijät ovat, miten vaaralliset kemikaalit voi tunnistaa ja miten kemiallisten tekijöiden haitoilta suojautumisessa pääsee alkuun.
webinar_24092020_header
Kemikaalit työpaikalla ja syöpävaaran torjunta Työpaikoilla syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemikaalit on tunnistettava ja työntekijöiden altistuminen selvitettävä ja torjuttava. Syöpävaaran torjuntaa ja ASA-rekisteröintiä koskeva lainsäädäntö uusiutui hiljattain. Webinaarissa EcoOnlinelta Henna Rosilo ja Linnunmaa Lexilta Jonna Rytkönen kertovat kuulijoille, mitä syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat kemialliset tekijät ovat ja miten työnantajan velvoitteet ovat muuttuneet.
kemikaaliriskit_tyopaikoilla
Kemikaaliriskit työpaikoilla – arviointi ja toimenpiteet Kemikaaliriskien arviointi on lähtökohta kemikaalien turvalliselle käytölle ja haittojen torjunnalle työpaikoilla. Webinaarissa tapaat EcoOnlinelta Henna Rosilon ja Pieter Jan Botsin, jotka johdattavat kuulijat kemikaaliriskien arvioinnin peruskäsitteisiin ja antavat käytännön neuvoja riskinarvioinnin toteuttamiseen.

E-oppiminen

Learning Manager_illustration_2-1
ADVANTAGES OF DIGITAL LEARNING IN OHS TO SUPPORT SAFER WORKPLACES (EN)

In this webinar our talented webinar speakers will address the advantages of digital learning and the importance of sharing knowledge to create safer workplaces. You will also get an overview of our learning platform - Learning Manager.

webinar_18022021_header
VERKKOKURSSIEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖTURVALLISUUDEN PEREHDYTYKSISSÄ JA KOULUTUKSISSA

Luokkahuonemuotoisista perehdytyksistä ja koulutuksista ollaan siirtymässä entistä enemmän verkossa toteutettaviin kursseihin ja koulutusohjelmiin. Niiden etuna on mm. paikka- ja aikariippumattomuus, sisällön tasalaatuisuus ja monet digipedagogiset mahdollisuudet opiskelijan osallistamisessa.Miten verkkokurssista saadaan mahdollisimman motivoiva suorittajalle ja helppo toteuttajalle? Mitä valmiita digitaalisia sisältöjä on käytettävissä?