Risikovurdering av kjemikalier | EcoOnline NO

Risikovurdering av kjemikalier

Kjemisk risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din.

Kjemisk risikovurdering innebærer å kartlegge og dokumentere bruk av kjemikalier i virksomheten kartlegge og dokumentere bruk av kjemikaliet. Er du nøye med å gjennomføre risikovurdering av kjemikaliene har du et godt grunnlag for videre lovpålagt arbeid, som substitusjon og ekpsoneringsregister.

Ved hjelp av kjemisk risikovurdering og tiltak kan man utøve forsiktighet ved bruk av kjemikalier. En slik vurdering gjør deg rustet til å evaluere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Med EcoOnlines digitale programvare for stoffkartotek Chemical Manager kan du enkelt og effektivt gjennomføre kjemisk risikovurdering. Du kartlegger kjemikaliets egenskaper, mengden og bruksmåten, og om arbeidsprosessene og arbeidsutstyret er hensiktsmessig. Vi forenkler prosessene slik at man lettere kan måle effekten av iverksatte og planlagte tiltak. Dette gjør dere i stand til å sørge for at helse- og sikkerhetsrisiko som er forårsaket av farlige kjemikalier reduseres til et forsvarlig nivå.

Finn ut hvordan du foretar en risikovurdering for ditt arbeidsmiljø.

GRATIS GUIDE

Risikovurdering i 5 trinn

For å komme i gang med risikovurderingen i din virksomhet, har vi laget en enkel guide som tar deg gjennom fem steg.

Last den ned her
Lotte-900x900

Lotte

Account Manager, EcoOnline