HMS-system | Digital HMS-programvare | EcoOnline

Et HMS-system for administrasjon av ditt arbeidsmiljø

EcoOnline EHS gjør det enkelt for alle i bedriften å registrere data og innhente informasjon. Engasjer ledelse, ansatte, hr, verneombud og bedriftshelsetjenesten med vår innovative programvare.

EcoOnlines HMS-system inkluderer mange funksjoner som risikovurdering, avvikshåndtering og internkontroll

Et HMS-system for en tryggere arbeidsplass

Uavhengig av dine behov og krav til digitale løsninger for HMS - EcoOnline har en modul som passer deg! Med skreddersydde maler for HMS, interkontroll og egne handlingsplaner hjelper vi deg med få kontroll på dokumentasjon og avvik i henhold til regelverket og ditt ansvarsområde. For økt fleksibilitet kan du enkelt endre eller legge til moduler når som helst i fremtiden. Vi gjør det enkelt å følge HMS-forskriften og interkontrollforskriften med markedets mest innovative og teknologiske HMS-plattform. 

Ønsker du å komme i gang eller har du spørsmål vi kan hjelpe deg med å besvare?

Ofte stilt spørsmål

Hvorfor er det viktig med HMS?

Godt HMS-arbeid handler om å redusere risikoen for farer og ulykker og aktivt fokusere på de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet.

Lovene i forskjellige land varierer, men grunnprinsippet er det samme: ansattes sikkerhet og arbeidsgiveransvar for å holde ansatte trygge på jobben. HMS -retningslinjene er en viktig del av samfunnsansvaret.

Når må man ha HMS-ansvarlige?

Kapittel 4 i arbeidsmiljøloven inneholder spesifikke krav til HMS på arbeidsplassen, inkludert fysiske og psykososiale arbeidsmiljøer. HMS -kravene gjelder for alle selskaper som sysselsetter ansatte. Dette betyr at om det er 1 ansatt eller 100 ansatte, må selskapet ha et internkontrollsystem.

En hjørnestein i HMS har alltid vært implementering av forebyggende tiltak, fra risikovurderinger til opplæring og kommunikasjon. Det finnes lover, regler og retningslinjer man må følge som organisasjon, derfor er det også ekstremt viktig at man har personer som jobber aktivt på tvers av ulike avdelinger i organisasjonen og som holder i informasjon og tiltak rundt sikkerhet, rutiner og forebygging. HMS -fagfolk driver endringer og gir verdi til organisasjonene sine.

Hvem og hvorfor må man ha et hms system?

Uansett antall anstatte gir et hms system deg bedre oversikt og kontroll. Et HMS-system reduserer risiko og muliggjør bedre beslutningstaking, og øker også selskapets bunnlinje. Enda viktigere, det er den eneste måten å sikre at du gjør det riktige med tanke på dine ansatte, og holde dem trygge mens du skaper et produktivt miljø som fremmer hele selskapets suksess.

1. Den effektiviserer prosessen med datainnsamling. Når du får et hms system, vil det gi deg en plattform der du enkelt kan samle inn data.

2. Fremme helsen til dine arbeidere.
Dine ansatte er en viktig del av virksomheten din. Hvis du vil øke produksjonen og øke fortjenesten, er det viktig å investere i ansattes velvære.

3. Forbedre samsvar.
Når du investerer i et hms system, vil du lære om de lovgivningsmessige og forskriftsmessige kravene som bedriften din må overholde for å kunne operere.

4. Redusere papirarbeid.
Noen virksomheter har fortsatt en manuell HMS prosess, som er veldig tidskrevende. Selv om dette systemet er billigere enn det automatiserte HMS-systemet, kaster du bort mye tid på å fylle ut data manuelt.

5. Mer strømlinjeformet ledelsesarbeid.
HMS systemet gjør ledelsesarbeidet mer effektivt, og dette forbedrer selskapets samlede produksjon. Dette systemet effektiviserer koordinering av arbeidet i forskjellige avdelinger.

Hvor ofte skal virksomhetens hms-system evalueres og revideres?

Innen HMS fastslåes det at helse- og sikkerhetsytelsen bør gjennomgås minst en gang i året. Bedrifter kan bestemme seg for å gjennomgå dem hver tolvte måned, hver sjette måned, eller enda oftere hvis arbeidsplassene endres raskt. Et automatisert system hjelper deg med evalueringer og revisjoner i forhold til dine regelverk, rutiner og instrukser.

Hvorfor er systematisk HMS-arbeid viktig?

Systematisk HMS er avhengig av kontinuerlig og proaktivt arbeid for å være i forkant av risikoen i det daglige arbeidet til ansatte. Målet er å redusere og eliminere risikoen for skade, sykdom og misnøye, samt proaktivt arbeide for å forbedre fravær og unødvendig slitasje.