Våre kunder
Kundehistorier

Dokumentert effektivitet i over 80 industrier og bransjer

Virksomheter fra alle typer bransjer lykkes med EcoOnline. Med vår programvare, utviklet i tråd med nasjonalt- og internasjonalt regelverk, blir det enklere å bygge en vellykket sikkerhetskultur. Basert på over 20 års erfaring er våre verktøy tilpasset måten dine ansatte faktisk jobber.

Elektrisitet-, Gass-, Damp- og Varmtvannsforsyning

Vi har benyttet EcoOnline i over ti år. Det er vanskelig å forestille seg i dag at vi en gang hadde stoffkartotek i permer. Det var svært tidkrevende og var ikke alltid oppdatert.

E-CO

Industri- og produksjonsbedrifter

"samspillet mellom løsningene Publisher og Chemical Manager er veldig bra, det er aldri vanskelig å søke opp og legge til".

John Kåre Egeland

HMS sjef

Produksjon av mat- og drikkevarer

"EcoOnline har gitt oss en mye bedre oversikt over kjemikaliebruk og risiko. Nå har vi til enhver tid oppdaterte sikkerhetsdatablader, og vi kan ta ut gode rapporter i forhold til lager, risiko, eksponering med mer".

MOWI

Offentlig administrasjon

Med 44 virksomheter og 109 avdelinger opplevde Porsgrunn kommune at det var vanskelig å få kontroll på alle kjemikaliene. Med fokus på HMS godt forankret i ledelsen, kan kommunen nå være trygge på at de har kontroll.

Porsgrunn

Kommune

Varehandel og reparasjon av motorvogner

"Ved å jobbe kontinuerlig med å oppdatere våre sikkerhetsdatablad får vi en god oversikt over hvilke produkter vi til enhver tid har i vårt sortiment. Uten Eco Archive hadde dette vært vanskelig å få til. Systemet er under stadig forbedring noe som understreker at EcoOnline er en seriøs aktør i markedet."

Erik Aasen

Produktspesialist

Helse- og sosialtjenester

"Med EcoOnline har Oslo Universitetssykehus full kontroll på kjemikaliene sin. Stoffkartoteket er veldig enkelt og oversiktlig!" .

Hanne Johnsen

Oslo Universitetssykehus

Engros- og Detaljhandel

"Gjennom EcoOnline kan vi på en enkel og effektiv måte publisere og distribuere sikkerhetsdatablad til alle våre kunder".

Juliana Hestad

Logistikk / Innkjøper

Bygg- og Annleggstjenester

"Vi hadde i Jorton bruk for en database hvor vi lett kan holde orden på papirarbeid og administrasjon av sikkerhetsdatablader for våre kjemiske stoffer. I en større virksomhet som vår, med mange avdelinger, gjør det arbeidet vårt mye lettere når vi kan dele opp produktene våre avdelingsvis".

Stine Kongstad

Arbeidsmiljøkoordinator

Utdanningssektoren

"Vi er godt fornøyd med samarbeidet vi har hatt med EcoOnline og vi er stolt og trygg på at løsningen vi har valgt er sikker!".

Gunn Torill Wikdal

HMS-koordinator ved Institutt for kjemisk prosessteknologi

Andre bransjer

"Systemet er godt tilpasset kontinuerlige regelverksendringer, dette gjør det lettere for oss å tilpasse oss stadig nye krav i henhold til regelverk".

Gunhild Røhne

Health, Environment and Safety Specialist

Få kontroll på dine HMS-rutiner

Vi gir deg verktøyene du trenger for å forbedre dine HMS-prosesser. Ta kontakt med oss eller lær mer om EcoOnline EHS.

Kom i gang
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline Ireland

Snakk med oss