5 risici ved ikke at substituere kemikalier

5 risici ved ikke at substituere kemikalier

Published 20 marts, 2020

4 minute read

Der er mange grunde til at substituere kemikalier og vælge mindre farlige alternativer for at reducere risici på din arbejdsplads. Men hvad er effekten af at substituere farlige stoffer og kemikalier?

Vi giver dig svaret på dette spørgsmål såvel som et par succeshistorier fra virksomheder, der har valgt mindre farlige kemikalier til deres produkter.

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig  ajour med >

 

Arbejdspladser over hele Europa bruger skadelige stoffer

Farlige stoffer findes på næsten alle arbejdspladser i hele Europa. Nogle er farligere end andre, og mange af dem kan erstattes med mindre farlige stoffer og blandinger. Nogle stoffer er nu forbudt eller under streng kontrol, såsom asbest og polychlorerede biphenyler (PCB). Andre stoffer kan være skadelige, og det er dit ansvar at sørge for, at de håndteres korrekt.

 

5 risici, hvis du undlader substitution

Hvis du ikke substituerer farlige kemikalier og stoffer med mindre skadelige alternativer, risikerer du og din virksomhed:

  • At udsætte medarbejdere for unødvendig skade
  • At stå over for fremspirende risici
  • At gøre unødvendig skade på miljøet
  • At blive en mindre attraktiv arbejdsgiver
  • At gå glip af afgørende konkurrencefordele

 

Risiko #1: Du udsætter dine medarbejdere for unødvendig skade

Der er en række sundhedsmæssige problemer, der kan være forårsaget af kemikalier, fra mild øjenirritation til kræft og fødselsdefekter. Undertiden kan virkningerne være akutte, mens andre kemikalier og stoffer har en kumulativ effekt, og det kan tage 30 år, før du bliver syg.

I 2015 rapporterede 17% af arbejdstagerne i EU, at de blev udsat for kemiske produkter eller stoffer i mindst en fjerdedel af deres arbejdstid, og 15% rapporterer at inhalere røg, os, pulver eller støv.

 

Risiko #2: Du står over for fremspirende risici

Verden forandrer sig konstant. Ny teknologi og lovgivning er to ændringer, der kan påvirke brugen af kemikalier på din arbejdsplads.

Nye kemikalier oprettes hver dag. I løbet af de sidste 50 år er produktionen af kemikalier steget fra 7 millioner ton til 400 millioner ton. Vi ved ikke alt om disse kemikalier, og derfor oprettede ECHA den største database over kemikalier i verden, der indeholder oplysninger om med 140.000 kemikalier og 22667 unikke stoffer.

Nogle af disse er særligt problematiske stoffer(SVHC'er), og du kan finde dem på kandidatlisten til eventuel optagelse på autorisationslisten. Når de først er på autorisationslisten, skal industrien ansøge om tilladelse til at fortsætte med at bruge stoffet. Den 16. januar 2020 tilføjede ECHA fire nye stoffer til kandidatlisten.

Hvis du ikke substituerer kemikalier, der indeholder stoffer som SVHC'er, risikerer du at skulle ansøge om tilladelse til at bruge kemikaliet. Dette er både dyrt og tidskrævende. Dine medarbejdere og miljøet vil også kontinuerligt blive udsat for farlige kemikalier.

Det foretrækkes også at være forberedt, når og hvis anden lovgivning strammes. For eksempel at skifte til benzin eller elbiler, inden dieselbiler er forbudt, så du ikke behøver at købe to biler på kort tid.

New call-to-action

 

Risiko #3: Du gør unødvendig skade på miljøet

Mange farlige stoffer findes i øjeblikket i lave koncentrationer i planter, dyr og mennesker. Når stoffer oprettes eller ekstraheres af mennesker, bør de ikke true menneskers sundhed eller biodiversitet. Stoffer og kemikalier bruges rundt omkring os i både kosmetik, babyflasker og computere.

Under fremstillingen og brugen af produkterne frigøres kemikalier i miljøet. Farlige menneskeskabte kemikalier har forurenet ethvert miljø og dyreliv. For eksempel vides fugle, isbjørne, frøer, alligatorer og pantere at have lidelser.

 

Læs meget mere på vores temaside om, hvordan du substituerer til sikrere kemikalier og skaber et mere sikkert arbejdsmiljø

 

 

Risiko #4: Du bliver en mindre attraktiv arbejdsgiver

Hvis du vælger ikke at substituere kemikalier på din arbejdsplads, risikerer du at blive en mindre attraktiv arbejdsgiver. Medarbejdere vil værne om den virksomhed, de arbejder for, hvis de ved, at de bliver passet på og taget sig af. At sætte en indsats i medarbejdernes velvære kan tilskynde til bedre teamwork, øget produktivitet og reducere sygeorlov og arbejdsulykker. 

Arbejdsrelaterede sundhedsmæssige problemer resulterer i et økonomisk tab på 4-6% af BNP for de fleste lande. De grundlæggende sundhedsydelser til forebyggelse af erhvervsmæssige og arbejdsrelaterede sygdomme koster i gennemsnit mellem 150-500 DKK per arbejdstager.

Undersøgelsen Global Talent Trends i 2018 fandt, at én ud af to ansatte gerne vil se et større fokus på trivsel hos deres virksomhed.

 

Risiko #5: Du går glip af afgørende konkurrencefordele

Når andre virksomheder erstatter mindre skadelige stoffer og kemikalier, vil de være i stand til at markedsføre det nye produkt som ”BPA-frit”, for eksempel, hvilket vil give dem en konkurrencefordel, hvis din virksomhed vælger ikke at erstatte.

Der er en stor vækst på den bæredygtige markedsplads. Ifølge en undersøgelse foretaget af Accenture sagde mere end 80% af undersøgelsesdeltagerne, at de mente, at det var "vigtigt eller ekstremt vigtigt" for virksomheder at designe miljøbevidste produkter.

 

Succeshistorier om virksomheder, der aktivt substituerer

BPA-frie produkter i Frankrig

Bisphenol A (BPA) er et industrikemikalie, der er blevet brugt siden 1960'erne. Det meste bruges til fremstilling af plast, men nogle bruges i termisk papir, for eksempel kasseapparater og kreditkortterminaler. Det bruges også på flasker til drinks og sportsudstyr. BPA klassificeres i EU som et stof, der har toksiske virkninger på vores evne til at reproducere.

I 2014 foreslog Frankrig at begrænse BPA i termiske papirer. De gjorde det også lettere
for virksomheder at finde sikrere alternativer, de kunne erstatte med, ved at gøre dem tilgængelige på en hjemmeside.

Dr. Aurélien Gouzy fra INERIS, det franske nationale kompetencecenter for industriel sikkerhed og miljøbeskyttelse, forklarer:

”Vi har været meget opmærksomme på BPA i Frankrig siden 2012, da vores regering offentliggjorde en national strategi for hormonforstyrrende stoffer. I overensstemmelse med strategien bad miljøministeren i 2014 store distributører og banker om at gøre en frivillig forpligtelse til at bruge bisphenolfrit termisk papir. INERIS blev bedt om at hjælpe med at udvikle 'BPA-fri label', der kunne udstedes til alle virksomheder med en BPA-fri politik.”

New call-to-action

 

COOP Danmark

COOP har arbejdet hårdt for at forbyde al emballage, der indeholder fluorholdige stoffer. Der anvendes stærkt fluorholdige stoffer, fordi de kan danne glatte overflader og afvise vand, fedt og snavs. Mange af disse er bioakkumulerende, hvilket betyder, at de ophobes i levende organismer.

”Forbrugerne i Danmark er veluddannede om fødevare- og produktsikkerhed. Det betyder en stærk efterspørgsel efter mere sikre og renere produkter fra deres detailhandlere”, siger Malene Teller, leder af bæredygtighed og social overholdelse fra COOP Denmark.

 

Husk på…

  • Eksponering for farlige stoffer er et vigtigt sikkerheds- og sundhedsspørgsmål. Sørg for, at du er opmærksom på sundheds- og sikkerhedslovgivningen i EU og i dit land.
  • Få kontrol over dine kemikalier og risiciene med et kemisk styringssystem med inkl. Stofregister og lovgivningslister
  • Du kan sænke og fjerne risici ved at erstatte farlige kemikalier

 

Få hjælp fra en system, der gør processen lettere for dig. Få en demonstration af EcoOnlines Chemical Manager, som har et substitutionsmodul, der gør det let og overskueligt at substituere farlige stoffer og kemikalier.

Chemical Manager | EcoOnline


Forfatter Jonas Pedersen

Jonas er Head of Digital Marketing i EcoOnline. Han har flere års erfaring med marketing og stor passion for at formidle indhold inden for arbejdsmiljøområdet. Alle indlæg skrevet af Jonas er udarbejdet i tæt samarbejde med produktspecialister med høj faglig viden på området.

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er ESG-nøgletal, og hvorfor er de vigtige?

Når din virksomhed skal måle og rapportere på jeres indsatser inden for bæredygtighed, kan I bruge ESG-nøgletal. I...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er emissionsfaktorer, og hvordan beregner du dem?

For mange danske virksomheder er emissionsregnskab og -rapportering ikke frivilligt, men noget, der kræves af...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er LCA?

Et af de begreber, vi ofte møder ifm. bæredygtighed, er LCA. LCA står for Life Cycle Assessment eller...