7 trin til at substituere kemikalier

7 trin til at substituere kemikalier

Published 27 februar, 2020

5 minute read

Substitution betyder udskiftning. Og når man taler om substitution af kemikalier, handler det om at erstatte stoffer og produkter, der er skadelige for mennesker og miljø, med mindre skadelige alternativer.

Arbejdet med substitution og udfasning af farlige kemikalier er et kontinuerligt og vigtigt arbejde. Ikke alle ved, hvordan man gør det effektivt, og derfor giver vi dig her 7 konkrete trin til, hvordan du kan substituere kemikalier. 

Se også vores guide med 10 stoflister over farlig kemi,  som du skal holde dig ajour med >

Hvorfor substituere kemikalier og produkter?

Substitution er pålagt alle virksomheder, der erhversmæssigt anvender produkter, der indeholder sundheds- og miljøskadelige kemikalier - ofte omtalt som substitutionspligt.

I både nationale love, såsom Arbejdsmiljøloven og Det Europæiske Kemikalieagenturs, REACH, finder du substitutionskrav. Substitution har mange fordele foruden at reducere risikoen for person- og miljøskade. Tænk bare på alle de penge, du kan spare på reduceret behov for sikkerhedsforanstaltninger og særlige rutiner i forbindelse med produktion, brug, affaldshåndtering og transport.

 

Hvordan kommer du i gang med substitution?

Substitution er ikke så let som at erstatte et kemikalie med et andet, og processen er muligvis ikke den samme i alle situationer. Metoder, der fungerer til én virksomhed eller proces, er muligvis ikke egnet til en anden virksomhed eller måde at bruge kemikaliet på.

Ved at bruge en trinvis metode til substitution bliver det lettere at begynde processen med at bruge mindre farlige kemikalier på din arbejdsplads. Når du har prøvet denne metode, lærer du, hvad der fungerer bedst for din virksomhed, og hvordan du etablerer en rutine, som du og dine kolleger kan bruge.

En metode til at bruge det, er at se på produktionsteknikker og produktdesign. For eksempel, når man designer en stol, kan man muligvis bruge kile eller slå stykker sammen til at samle stolen i stedet for at bruge lim eller skruer. Ofte er du nødt til at prøve forskellige løsninger og alternativer for at finde den bedste. Områder, der skal overvejes, er blandt andet fare og eksponering for kemikalierne, tekniske ydelser, økonomiske aspekter, energi og ressourceforbrug, affald og genanvendelse.

 

7 trin til processen med substitution af kemikalier

Nedenfor præsenterer vi 6 trin, du kan følge. Disse trin er metoder, der er baseret på både ECHAS-modul "Hvordan substituerer du?" og det svenske kemiske agenturs modul med 7 trin til udfasning af kemikalier.

 

1. Få et overblik

Har du allerede foretaget en grundig risikovurdering, er meget af arbejdet gjort. Det giver dig et hurtigt overblik over virksomhedens farligste stoffer og produkter.

Når du har fået et overblik, kan det være nyttigt at stille følgende spørgsmål:

 • Har produktet egenskaber, som er skadelige for sundhed eller miljø?
 • Udsættes mennesker eller miljø for produktet?

Du kan få svar på dette af producenten, importøren eller sælgeren af produktet. Se først og fremmest i sikkerhedsdatabladet eller tilsvarende dokumentation.

 

2. Identificér risici

Når du har tilstrækkelige oplysninger om produktets sundheds- og miljøskadelige egenskaber, skal eksponeringen identificeres.

Hvor sandsynligt er det at:

 • brug af produktet medfører eksponering
 • mennesker og miljø kan påvirkes:
 • på arbejdspladsen
  » via udledninger til luft eller vand
  » via produktet
  » via affaldet, når produktet kommer på lossepladsen eller forbrændingen
 • der kan være andre risikosituationer for mennesker og miljøet, når 
  du bruger produktet

Det er vigtigt at vurdere graden af farlige egenskaber imod sandsynligheden for, at dette kan komme til at gøre skade på sundhed og miljø. Husk at et produkt med meget farlige egenskaber udgør en høj risiko for sundhed og miljø selv i små mængder, mens et mindre farligt produkt også kan udgøre en høj risiko, hvis det bruges i store mængder.

 

3. Identificer det stof, du vil evaluere og erstatte eller udfase

Oplysningerne fra trin 1 og 2 vil vise dig hvilke produkter, du bør overveje at erstatte eller finde et godt alternativ til.

New call-to-action

 

4. Identificér mulige alternativer

Du har nu identificeret den potentielle risiko forbundet med et produkt, du bruger, eller planlægger at bruge, og prioriteret, hvad der skal løses. Aktuelle spørgsmål vil nu være:

 • Kan produktet udskiftes samtidig med at den tilsigtede funktion beholdes uden urimelig omkostning eller ulejlighed?
 • Kan indholdet af det farlige komponent reduceres for at mindske risikoen?
 • Er det muligt at reducere brugen eller stoppe brugen af produktet?
 • Kan produktions- eller anvendelsesmetoden ændres?
 • Hvordan ville du have løst problemet, hvis I i første omgang ikke havde dette kemikalie? Har du for eksempel virkelig brug for at give dine kunder en trykt kvittering, der kan indeholde farligt blæk, eller ville en elektronisk kvittering være et passende alternativ?

Man bør i første omgang overveje, om der findes alternativer, der giver lavere risiko. En mulig løsning kan også være at ændre arbejdsprocessen for at reducere brug af eller eksponering for det 
farlige kemikalie. Søg gerne råd fra andre, som for eksempel leverandører og industriforeninger. Spørg til produktets sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber og hvordan de skal håndteres.

 

5. Evaluér, sammenlign og udvælg alternativer

At sammenligne risiko er ikke altid så let. Dette kan skyldes utilstrækkelig information om et af produkterne, eller at man sammenligner risikoen ved et miljøfarligt stof med risikoen ved et sundhedsskadeligt stof. Det er vigtigt at få en så samlet vurdering af risikoen som muligt. For at opnå tilstrækkelig viden om alternativerne kan følgende spørgsmål være nyttige:

 • Hvis du har brug for at anvende et kemikalie, hvilke andre muligheder kan du vælge imellem? Der er digitale tjenester, som du kan tilføje til et digitalt kemisk register for at finde muligheder for at bruge og evaluere andre kemikalier.
 • Er alternativet mere farligt eller mindre farligt ved den tilsigtede anvendelse?
 • Vil nogen af produkterne eller metoderne medføre større risiko for mennesker og miljøet end andre?
 • For hvilke af produkterne er det nemmest at begrænse risikoen? For eksempel ved foranstaltninger som:
  » brug af personlige værnemidler
  » isolering af processen
  » indsamling og levering af restprodukt/affald til godkendt modtagelse
 • Hvordan påvirker den alternative metode eller substans kvalitet og funktion?’

I substitutionsprocessen skal du prioritere de elementer, du vurderer først og hvor detaljerede. Når man ser på forskellige kemikalier, skal man altid vurdere risikoen - hvor farligt kemikaliet er - og hvordan mennesker og miljø vil blive udsat.

Du kan også bruge PRIO og SIN-listen i dette trin. Se også livscyklusperspektivet for både nye produktdesign uden kemikalier og den kemiske fare sammenlignet med for eksempel gasemissioner.

New call-to-action

 

6. Substitution eller ej? Implementér og optimér.

Efter at du har fulgt alle de andre trin, vil du på dette tidspunkt sandsynligvis stå med et produkt, der medfører mindre fare for sundhed og miljø, og substitutionen kan dermed udføres. Det alternative produkt må imidlertid ikke forårsage urimelig omkostning eller ulejlighed for virksomheden. Bemærk dog at sundhedsmæssige eller miljømæssige fordele i produktets levetid ofte kan kompensere for en høj ekstraomkostning på kort sigt. Hvis sundheds- eller miljømæssige fordele kan vurderes at være større eller lig med prisen, skal substitution foretages.

Vælg hvilket nyt kemikalie eller måde at løse det problem, du skal teste først. Bestem, hvordan du vil udføre testen, og hvor lang testperioden skal være. Se på de forskellige omkostninger ved de forskellige metoder, du vil bruge til at teste den nye løsning.

Når din pilottest er blevet startet, kan du begynde at implementere alternativet. Sørg for, at du har en detaljeret plan for at implementere substitutionen.

Indsaml feedback fra alle, der er direkte berørt af substitutionen og foretag de nødvendige forbedringer. Gør det lettere at evaluere og forbedre på længere sigt ved hjælp af et kemisk styringssystem.

 

7. Informer leverandørkæden

Dine kunder og leverandører skal informeres om dine ændringer. Måske ønsker du også at offentliggøre oplysningerne på dit websted for at få en fordel i forhold til dine konkurrenter. Husk, at dine kunder muligvis har brug for tid til at informere deres kunder om dine ændringer.

 

Næsten færdig med den første substitution

Når du nu har gennemgået alle disse trin og er færdig med at substituere, kan du opsummere oplevelsen og oprette en procedure, der skal bruges som en grundlæggende kilde til hjælp til kommende substitutioner, der kan bruges af både dig selv og dine kolleger.

I Chemical Manager finder du et substitutions-modul, der gør det let for dig at finde bedre alternativer og dermed substituere dine skadelige kemikalier og stoffer. Tag kontakt til os nedenunder og få at vide, hvordan vi kan hjælpe dig!

Chemical Manager | EcoOnline

 


Forfatter The editorial Team

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Din lille ESG-ordbog

Her finder du en lille ESG-ordbog, der giver en kort forklaring på de mest gængse forkortelser og udtryk inden for...

| Arbejdsmiljø / EHS
Bæredygtig håndtering af kemikalier

Den bæredygtige udvikling er i fuld gang, og den skal understøttes på så mange leder og kanter som muligt. Det gælder...

| Arbejdsmiljø / EHS
Flyt din kemihåndtering fra Excel til en digital løsning

I dette indlæg får du 7 trin du med fordel kan følge, når du skal vurdere kemiske risici og skabe høj kemisk sikkerhed...