SEVESO (oplag af farlige stoffer)

SEVESO (oplag af farlige stoffer)

Published 30 april, 2020

1 minute read

EU's Seveso-direktiv har til formål at forebygge større uheld og imødegå konsekvenserne af disse. Målet er at beskytte både mennesker og miljø. Uheldet, der har givet navn til Seveso-direktivet, fandt sted i 1976 på et kemisk procesanlæg i Seveso i nærheden af Milano i Italien.

I 2012 blev der i EU vedtaget et nyt, revideret Seveso-direktiv 2012/18/EU. Formålet med revisionen var primært at tilpasse de eksisterende regler til Århus-konventionen og reglerne for klassificering af kemikalier - CLP.

De nye regler trådte i kraft i 2015 og sikrer følgende:

Større åbenhed for borgerne. Myndighederne skal lægge informationer på nettet om risikovirksomhederne, så man hurtigt kan finde ud af, om man er nabo til en risikovirksomhed, og hvordan man skal reagere, hvis der sker et uheld.
Alle risikovirksomheder skal udarbejde en forebyggelsespolitik. Den skal sikre, at virksomheden løbende forbedrer sit sikkerhedsniveau. Borgerne i EU skal have adgang til at prøve myndighedernes afgørelser om f.eks. afstanden mellem risikovirksomheder og bebyggelse. Flere virksomheder, der håndterer stoffer, som er farlige ved indånding, bliver omfattet af EU-reglerne.At kategorisering og udvælgelseskriterier er baseret på klassificeringsreglerne i EU's nye mærkningsregler - CLP

Vores services omfatter blandt andet:

  • At forstå om jeres virksomhed er omfattet af reglerne og hvorvidt den er kolonne 2 eller 3 virksomhed
  • Opdatere seveso-data i henhold til de nye mærkningsregler - CLP
  • Almindelig rådgivning i overholdelse af reglerne

Forfatter Michael Larsson

Vores relaterede indlæg

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er Scope 1, 2 og 3?

Som følge af, at CSRD-direktivet er trådt i kraft i 2024 er emissionsrapportering gået fra at være en stærk anbefaling...

| Arbejdsmiljø / EHS
Hvad er CSRD?

‘CSRD’ står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Du har sikkert hørt forkortelsen før – måske i sammenhæng...

| Arbejdsmiljø / EHS
4 typiske udfordringer ved alenearbejde

Det er ikke altid ligetil at sikre, at medarbejdere, der arbejder alene er i sikkerhed og har det godt. Det kan være...