Metsäkadon seuranta | EcoOnline
Forest being cut down due to poor forest due diligence monitoring
Metsäkadon DUE DILIGENCE -prosessi

Ohjelmisto metsäkadon seurantaan

Ohjelmistomme avulla voit analysoida maailmanlaajuisen toimitusketjunne ympäristöriskit sekä tehdä metsäkatoon liittyvät taustatarkastukset.

Tarkasta ja tunnista nopeasti yhteydet mahdolliseen metsäkatoon ja noudata metsäkadon torjuntaa koskevia säädöksiä.

United-Living-logo
 Ecometrica tarjoaa kattavat ympäristöriskiin liittyvät analyysit ja hyödyllisen BI-alustan, jonka avulla riskitulokset voidaan analysoida joko yksittäin tai globaalilla tasolla. Käyttäjille tarjotaan myös teknistä tukea ja koulutusta alustan käyttöön. 

Nthabiseng Nooe, Project Leader: Environmental Sustainability, PMI  
Understand risks in your global forest supply chain

Ymmärrä nopeasti metsätoimitusketjunne aiemmat, nykyiset ja tulevat riskit

Kansainvälinen toimitusketju voi tuoda mukanaan monenlaisia haasteita. Esimerkiksi metsäkatoon liittyy useampi riski ja ongelma, joiden selvittäminen voi olla haastavaa.

Metsäkatoa koskeva sääntely on tiukentumassa, ja rangaistukset vaatimusten noudattamatta jättämisestä ovat ankarampia.  

Ohjelmistomme vähentää ympäristöriskien seurannan monimutkaisuutta ja helpottaa vaatimusten noudattamista.

Forest due diligence can help build a resilient global economy

Tasapuolisemman, vihreämmän ja kestävämmän maailman puolesta

Kestävämmän tulevaisuuden tukemiseksi organisaatioiden pitää osoittaa, että niiden maailmanlaajuiset metsätoimitusketjut ovat sekä metsäkadosta vapaita että lainmukaisia. 

Ohjelmistomme antaa sinulle pääsyn tarkkoihin ympäristötietoihin ja auttaa tunnistamaan yhteydet metsävaarallisiin hyödykkeisiin ja muihin ympäristöriskeihin.

Hyödynnä laadukkaita karttoja ja analyysejä sekä varmista, että metsäkatoa ei aiheuteta toimitusketjuissa

Ohjelmistomme valvoo maailmanlaajuisia metsätoimitusketjuja ja kattaa yli 100 000 viljelylaitosta ja maatilaa. Ratkaisun avulla pysyt ajan tasalla mahdollisista yhteyksistä laittomaan metsäkatoon. 

Ohjelmisto hyödyntää valtioiden valtuuttamia ja todennettuja tietoja ja auttaa varmistamaan, että metsätoimitusketjut ovat ja pysyvät säädösten mukaisina, eettisinä ja vastuullisina.

 

 

Global deforestation risk data report
 • Korkean tason yleiskatsaus metsäkatoon ja vesistöihin liittyvistä riskistä ja luonnon monimuotoisuuden tilasta toimitusketjussa. 
 • Laadukkaat ja luotettavat kartat ja analyysit eri puolilta maailmaa, kuten Brasiliasta, Kolumbiasta, Meksikosta ja Indonesiasta. 
 • Analysoi ja seuraa toimitusketjuusi liittyviä metsäkadon riskejä.
 • Noudata muun muassa EU:n metsäkadon vastaista asetusta ja täytä Iso-Britannian ympäristölain velvoitteet.

 

Maailmanlaajuiset organisaatiot luottavat ratkaisuumme

aggreko-logo
National-Express-Logo
PageGroup-Logo
csa-group-logo
groupon-logo

Täsmällinen ja luotettava data helpottaa päätöksentekoa  

Intuitiiviset työkalumme ympäristöprofiilien laatimiseksi auttavat selvittämään mahdollisten tulevien kohteiden, toimittajien ja hankinta-alueiden riskiprofiileja. 

 

checkmark-icon
Ilmaston riskiprofiili

Tee tietoon perustuvia päätöksiä maailmanlaajuisilla ilmaston riskiprofiileilla esimerkiksi vesipulasta, myrskyistä, tulvista, merenpinnan noususta ja maastopaloista.

checkmark-icon
Vesivarojen riskiprofiili 

Selvitä toimitusketjusi aiemmat, nykyiset ja tulevat vesiriskit, mukaan lukien vesiriskin perustaso ja veden saatavuus. Reagoi nopeasti kuivuusoloihin ja määrittele tulevat vesiriskit sademäärien ennusteiden perusteella.

checkmark-icon
Ympäristön riskiprofiili

Muodosta kattava kokonaiskuva metsäkadon riskistä, luonnon monimuotoisuuden tilasta ja vesivaroihin liittyvistä riskeistä toimitusketjussasi. Selvitä , kuinka suuri osa toimitusketjustasi toimii alueilla, joilla metsäkadon riski on suuri ja biologinen monimuotoisuus erityisen arvokasta.

checkmark-icon
Metsäkadon riskiprofiili

Kokonaisvaltainen ratkaisu toimitusketjusi metsien seurantaan. Kunkin kohteen tai hankinta-alueen osalta voit seurata aiempaa metsäkatoa, metsäkadon riskiä ja metsän ennallistamista. Metsäkadon lähes reaaliaikaisen seurannan avulla voit jatkuvasti valvoa ja varmistaa, että vaatimuksia noudatetaan ja lakia seurataan.

John-Sisk-&-Son-logo
“Ecometrican tuki, asiantuntevat erityisosaajat ja ohjelmisto tehostivat toimintaamme ja mahdollistivat yksinkertaisen järjestelmän tiedonsyöttöön ja datan hallinnointiin. Toimipaikkamme käyttävät ohjelmistoa kuukausittain Scope 1 ja 2 -päästöjen ilmoittamiseen, tunnuslukujen seurantaan ja mittaristojen luomiseen..” 

Annie Blier, Director, Environment, IAMGOLD  

Usein kysyttyä

Mitä ovat metsäriskihyödykkeet?

Metsäriskihyödykkeet ovat maailmanlaajuiseen metsäkatoon liittyviä  maatalousvientituotteita.  

Seitsemän keskeistä hyödykettä vastaa arviolta 65 prosentista vuotuisesta trooppisen metsäkadon riskistä Iso-Britanniassa toimivien organisaatioiden toimitusketjuissa (JNCC, 2021): 

 • Palmuöljy 
 • Soija 
 • Kaakao
 • Nauta (naudanliha ja nahka)
 • Kahvi
 • Maissi
 • Kumi
Metsäkato on toiseksi suurin syy ilmastonmuutokseen maailmanlaajuisesti, ja se aiheuttaa 11 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. 

Mitä metsäkatoa koskevaa sääntelyä on olemassa?

Metsäkadosta vapaita tuotteita koskeva EU:n asetus tuli voimaan 29. kesäkuuta 2023. Asetuksen mukaan kaikkien toimijoiden tai kauppiaiden, jotka saattavat näitä metsäriskihyödykkeitä (tai tuotteita, joissa niitä käytetään) EU:n markkinoille (tai vievät niitä), on pystyttävä osoittamaan, että hyödykkeet eivät ole peräisin äskettäin metsäojitetuilta mailta tai että ne eivät liity metsien tilan heikkenemiseen.

Asetus tulee voimaan vuonna 2024, mikä tarkoittaa, että kaikkien tukikelpoisten yritysten on otettava käyttöön ns. due diligence -prosesseja, joihin sisältyy mm: 

 • kaikkien niiden maa-alueiden maantieteellinen paikantaminen, joilla kyseiset hyödykkeet on tuotettu. 
 • vakuuttavat ja todennettavissa olevat tiedot siitä, että kyseiset hyödykkeet ovat metsäkadosta vapaita. 
 • vakuuttavat ja todennettavissa olevat tiedot siitä, että asianomaiset hyödykkeet on tuotettu asiaa koskevien paikallisten lakien mukaisesti (esimerkiksi että niitä ei ole tuotettu alueilla, jotka on kielletty maatalouskäytöstä).

Keiden on noudatettava metsäkatoa koskevaa lainsäädäntöä?

Tuleva metsäkatoa koskeva lainsäädäntö vaikuttaa moniin teollisuudenaloihin, joista tärkeimpiä ovat maatalous-, elintarvike- ja rahoitusala. Nämä alat ovat hyvin yksityiskohtaisia, ja niiden on noudatettava sääntöjä, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät: 

 • Organisaatiot, jotka hankkivat keskeisiä metsäriskihyödykkeitä, kuten soijaa, naudanlihaa, palmuöljyä, kaakaota ja kahvia. 
 • Suuret elintarvikeyritykset (>500 työntekijää, liikevaihto >500 miljoonaa puntaa, joilla on merkittävä jalansija Iso-Britanniassa, EU:ssa tai Pohjois-Amerikassa), joiden toimitusketjuissa on metsäriskihyödykkeitä. 
 • paikalliset tuottajaorganisaatiot, jotka haluavat varmistaa, että niiden tilat pääsevät kansainvälisille vientimarkkinoille.
 • pankit, joiden on tarkasteltava lainoja, kuten maaseutuluottoja, metsäkadottomuuskriteerien perusteella.
 • kansainväliset rahoituslaitokset, joiden on tarkistettava salkkujaan sen varalta, että ne eivät noudata metsäkadon lopettamista koskevia sääntöjä.

Mitä EUDR edellyttää?

Noudattaakseen EUDR-asetusta (Euroopan unionin metsäkatoasetus) yritysten on otettava käyttöön due diligence -järjestelmät kaikissa toimitusketjuissaan. Näihin järjestelmiin olisi sisällyttävä: 

 • Keskeiset tiedot, kuten tuotemäärät; toimittajien ja ostajien yritystiedot; alkuperämaat. 
 • niiden maatilojen maantieteellinen sijainti, joilla ostetut hyödykkeet on tuotettu. 
 • arviointi siitä, onko hyödykkeet olleet vapaita metsäkadosta vuodesta 2021 alkaen ja onko ne tuotettu paikallisten lakien mukaisesti. 
 • Riskinarviointi, mukaan lukien metsän ja metsäkadon yleisyys alkuperäalueella sekä paikallinen maanomistus ja alkuperäiskansojen oikeudet. 
 • riskinhallintatoimenpiteet 
Jotta yritykset voisivat tehdä tämän tehokkaasti, niiden olisi käytettävä korkealaatuisia ja arvovaltaisia tietoja, jotka ovat sellaisten kansallisten viranomaisten tunnustamia, joiden tehtävänä on valvoa ja hallinnoida metsävaroja siinä maassa tai sillä alueella, jossa hyödyke tuotetaan. 

Näin minimoidaan virheet, kuten metsäkadon puuttuminen alueelta tai paikallisen tuottajan virheellinen syyttäminen metsäkadosta, mikä voi tapahtua todennäköisemmin, kun käytetään vapaasti saatavilla olevia maailmanlaajuisia tietokokonaisuuksia.

Mikä on toimitusketju?

Toimitusketju on verkosto yksilöitä ja/tai yrityksiä, jotka osallistuvat tuotteen valmistamiseen kuluttajalle. Esimerkiksi suklaapatukan toimitusketjuun voi kuulua tuottajia, jotka kasvattavat raaka-aineet, jalostajia, jotka muuttavat raaka-aineet sellaisiksi, että niistä voi tehdä suklaata, ja logistiikka, joka kuljettaa tuotteen jokaisen tuotanto-, pakkaus- ja markkinointivaiheen läpi.

Mitä tarkoitetaan metsäkadolla?

Metsäkato on metsän raivaamista tai poistamista maalta, joka sen jälkeen muutetaan muuhun maankäyttöön, kuten maatiloiksi, karjatiloiksi tai kaupunkikäyttöön.

Mitä luonnon monimuotoisuus on?

Luonnon monimuotoisuus on termi, jota käytetään kuvaamaan maapallolla esiintyvän elämän monimuotoisuutta.

Mikä on suojeltu metsäalue?

Suojeltu metsäalue on oikeudellisesti määritelty metsätalousalue, joka on nimetty suojelua tai kestävää hoitoa varten, esimerkiksi kansallispuistot.

Varaa tapaaminen ratkaisustamme metsäkadon riskien seuraamiseen

Varaa tapaaminen asiantuntijamme kanssa jo tänään, niin pääset näkemään, kuinka vaivatonta metsäkadon riskien seuranta voi olla ratkaisumme avulla.

Get your questions answered

Woman standing with blue jacket
Jo 25+ vuoden kokemuksella

10.000+ asiakasta ympäri maailman luottaa palveluihimme

Palvelujamme käytetään jo 90 eri toimialalla. Siksi olemme kehittäneet ohjelmistoja, joita voi räätälöidä vastaamaan myös teidän organisaationne tarpeita. Tutustu asiakkaidemme tarinoihin. Lue asiakkaidemme mietteitä