Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva EU-lainsäädäntö kiristyi

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva EU-lainsäädäntö kiristyi

Julkaistu heinäkuuta 19, 2019

Lukuaika 1 min

EU:n uusi asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019 ja korvaa aiemman POP-asetuksen (EY) 850/2004.

EU:n uusi asetus (EU) 2019/1021 pysyvistä orgaanisista yhdisteistä (ns. POP-yhdisteet) astui voimaan 15.7.2019 ja korvaa aiemman POP-asetuksen (EY) 850/2004.

Tiettyjen haitallisten ja ympäristössä hyvin hitaasti hajoavien POP-yhdisteiden, kuten DDT:n, dioksiinien ja PCB-yhdisteiden, käyttöä ja päästöjä rajoitetaan maailmanlaajuisesti Tukholman yleissopimuksella. Yleissopimuksen velvoitteet toimeenpannaan EU:ssa POP-asetuksella, jolla muun muassa kielletään tai rajoitetaan nimettyjen POP-yhdisteiden valmistus, markkinoille saattaminen ja käyttö, vähennetään päästöjä sekä varmistetaan POP-yhdisteiden turvallinen varastointi ja jätehuolto.

Uudistuksessa POP-asetuksen rakennetta ja tekstiä selkeytettiin ja säänneltyihin aineisiin lisättiin yleissopimukseen vuosina 2015 ja 2017 lisätyt kemikaalit. Lisäksi asetuksessa säädetään useita yksittäisiä yhdisteitä ja niitä sisältäviä seoksia ja esineitä koskevia ehtoja ja raja-arvoja.

REACH-asetuksessakin rajoitetun palonestoaine dekabromidifenyylieetterin (dekaBDE) käyttö sallitaan jatkossa rajoitetusti vain ilma-alusten ja moottoriajoneuvojen varaosien valmistuksessa sekä tietyissä elektroniikkalaitteissa. Myös PFOS-yhdisteiden valmistus ja markkinoille saattaminen on vastaisuudessa sallittu vain sumunestoaineissa, joita käytetään kromi-(VI) -kovakromauksessa suljetuissa järjestelmissä, jos päästömäärät ympäristöön on minimoitu.

Uuden asetuksen myötä myös Euroopan kemikaalivirasto ECHA:lle osoitetaan uusia POP-yhdisteiden tunnistamiseen, raportointiin ja sääntelyyn liittyviä tehtäviä.

Lisätietoja POP-yhdisteistä ja lainsäädännöstä ECHA:n ja Ympäristöministeriön sivuilla.

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...