Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Published 22 lokakuuta, 2018

1 minute read

Joka päivä tuhannet ihmiset altistuvat vaarallisille aineille työpaikoilla, usein tietämättään. Vaaralliset aineet on usein vaikea tunnistaa, joka aiheuttaa myös paljon epävarmuutta. Onko sinulla tieto siitä, mitä aineita ja kemikaaleja työpaikallasi on?

 

Terveydelle vaaralliset aineet ovat yleisempiä kuin luullaan, mutta erityisesti jatkuva ja runsas altistuminen työssä korostaa niiden haittavaikutuksia terveydelle. Huolimatta siitä, että viime vuosikymmenien aikana on keskitytty yhä enemmän vaarallisten aineiden käytön kieltämiseen, rajoittamiseen ja säätelyyn, 38 % kaikista Euroopan yrityksistä on ilmoittanyt heillä olevan kemiallisia tai biologisia tekijöitä työpaikoillaan.

EcoOnlinen tekemässä tutkimuksessa joka kolmas yritys ilmoittaa, että heillä on syöpää aiheuttavia aineita työpaikalla.

 

Tunnistamattomat vaarat

 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan niiden työntekijöiden osuus, jotka ilmoittivat altistuvansa terveydelle vaarallisille aineille vähintään neljänneksen työpäivänsä aikana, on pysynyt ennallaan vuodesta 2000. Altistumisen määrään voi vaikuttaa moni asia, joista yksi syy on se, että terveydelle vaarallisten aineiden tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Puhdistusaineita, liimoja ja maaleja ei usein ajatella terveydelle vaarallisiksi kemikaaleiksi, mutta ammattikäytössä kyseiset tuotteet ovat usein vahvempia ja koostuvat useasta aineesta. Tämä tarkoittaa sitä, että pienilläkin yrityksillä voi olla kymmeniä, jollei satoja terveydelle vaarallisia aineita ja kemikaaleja, ilman että niistä ollaan tietoisia.

Näiden lisäksi terveydelle vaarallisia aineita ovat muun muassa tietyt pölyt, kaasut, savut ja nesteet, joille altistuminen voi tapahtua hengittämällä, nielemällä tai ihokosketuksen kautta. Määritelmä sisältää myös aineita, joita esiintyy prosessin aikana, kuten dieselpolttoaineen ja hitsaussavun, sekä luonnossa esiintyviä aineita, kuten raakaöljy ja puupöly.

 

Syöpä

 

Vaaralliset aineet ja kemikaalit työympäristössä voivat aiheuttaa erilaisia haittoja terveydelle ja työturvallisuudelle sekä sairauksia. Terveydelle vaarallisille aineille altistumisen vaikutukset voivat vaihdella lyhytaikaisista ja lievistä terveyshaitoista, kuten ihoärsytyksestä, akuutteihin ja kroonisiin sairauksiin, kuten keuhkovaurioihin ja astmaan, aivojen ja hermoston toimintahäiriöihin, allergioihin, ihosairauksiin,  lisääntymisterveyden haittavaikutuksiin ja syöpään.

Jatkuva altistuminen esimerkiksi asbestille on suurin ns. työperäisten syöpätapausten aiheuttaja. Työterveyslaitoksen ylläpitämään Työperäisten sairauksien rekisteriin on vuosina 1996–2009 kertynyt lääkärien ilmoittamia syöpätapauksia noin 1 400 kappaletta. Näistä 1 349 on asbestin aiheuttamia ja kuusi kvartsin aiheuttamia.

Lisäksi syöpää voi aiheuttaa pitkän aikavälin altistuminen muun muassa dieselpolttoaineen pakokaasulle ja puupölylle.

 

Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

 

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston kaksivuotinen kampanja Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät kannustaa ja auttaa työpaikkoja kehittymään vaarallisten kemiallisten tekijöiden hallinnassa. EcoOnline on useiden muiden yritysten tavoin mukana tukemassa kampanjaa lisäämällä tietoisuutta terveydelle vaarallisten aineiden ja kemikaalien käytöstä ja hallinnasta työpaikoilla, erityisesti nyt käynnissä olevan Euroopan työsuojeluviikon aikana.

Helppolukuiset oppaamme ja runsaasti tietoa sisältävät artikkelimme auttavat sinua muun muassa riskinarvioinnissa sekä käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioiden lukemisessa. Kemikaalirekisterimme auttaa sinua noudattamaan kaikkia kemikaalivelvollisuuksiasi.

Turvallisia työpäiviä!

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...

| REACH
EcoOnline nimittää Tom Goodmansonin toimitusjohtajaksi

B2B-veteraani tuo syvää osaamista nopeasti kasvavien yritysten johtamisesta.

| REACH
EcoOnline ostaa johtavan ilmastomittareiden ja ESG-ohjelmistojen toimittajan Ecometrican

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – 5. heinäkuuta 2023 – EcoOnline, johtava EHS- ja ESG-ohjelmistojen toimittaja,...