Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit työpaikoilla

Julkaistu lokakuuta 22, 2018

Lukuaika 1 min

Joka päivä tuhannet ihmiset altistuvat vaarallisille aineille työpaikoilla, usein tietämättään. Vaaralliset aineet on usein vaikea tunnistaa, joka aiheuttaa myös paljon epävarmuutta. Onko sinulla tieto siitä, mitä aineita ja kemikaaleja työpaikallasi on?

 

Terveydelle vaaralliset aineet ovat yleisempiä kuin luullaan, mutta erityisesti jatkuva ja runsas altistuminen työssä korostaa niiden haittavaikutuksia terveydelle. Huolimatta siitä, että viime vuosikymmenien aikana on keskitytty yhä enemmän vaarallisten aineiden käytön kieltämiseen, rajoittamiseen ja säätelyyn, 38 % kaikista Euroopan yrityksistä on ilmoittanyt heillä olevan kemiallisia tai biologisia tekijöitä työpaikoillaan.

EcoOnlinen tekemässä tutkimuksessa joka kolmas yritys ilmoittaa, että heillä on syöpää aiheuttavia aineita työpaikalla.

 

Tunnistamattomat vaarat

 

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön tutkimuksen mukaan niiden työntekijöiden osuus, jotka ilmoittivat altistuvansa terveydelle vaarallisille aineille vähintään neljänneksen työpäivänsä aikana, on pysynyt ennallaan vuodesta 2000. Altistumisen määrään voi vaikuttaa moni asia, joista yksi syy on se, että terveydelle vaarallisten aineiden tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa.

Puhdistusaineita, liimoja ja maaleja ei usein ajatella terveydelle vaarallisiksi kemikaaleiksi, mutta ammattikäytössä kyseiset tuotteet ovat usein vahvempia ja koostuvat useasta aineesta. Tämä tarkoittaa sitä, että pienilläkin yrityksillä voi olla kymmeniä, jollei satoja terveydelle vaarallisia aineita ja kemikaaleja, ilman että niistä ollaan tietoisia.

Näiden lisäksi terveydelle vaarallisia aineita ovat muun muassa tietyt pölyt, kaasut, savut ja nesteet, joille altistuminen voi tapahtua hengittämällä, nielemällä tai ihokosketuksen kautta. Määritelmä sisältää myös aineita, joita esiintyy prosessin aikana, kuten dieselpolttoaineen ja hitsaussavun, sekä luonnossa esiintyviä aineita, kuten raakaöljy ja puupöly.

 

Syöpä

 

Vaaralliset aineet ja kemikaalit työympäristössä voivat aiheuttaa erilaisia haittoja terveydelle ja työturvallisuudelle sekä sairauksia. Terveydelle vaarallisille aineille altistumisen vaikutukset voivat vaihdella lyhytaikaisista ja lievistä terveyshaitoista, kuten ihoärsytyksestä, akuutteihin ja kroonisiin sairauksiin, kuten keuhkovaurioihin ja astmaan, aivojen ja hermoston toimintahäiriöihin, allergioihin, ihosairauksiin,  lisääntymisterveyden haittavaikutuksiin ja syöpään.

Jatkuva altistuminen esimerkiksi asbestille on suurin ns. työperäisten syöpätapausten aiheuttaja. Työterveyslaitoksen ylläpitämään Työperäisten sairauksien rekisteriin on vuosina 1996–2009 kertynyt lääkärien ilmoittamia syöpätapauksia noin 1 400 kappaletta. Näistä 1 349 on asbestin aiheuttamia ja kuusi kvartsin aiheuttamia.

Lisäksi syöpää voi aiheuttaa pitkän aikavälin altistuminen muun muassa dieselpolttoaineen pakokaasulle ja puupölylle.

 

Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät

 

Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston kaksivuotinen kampanja Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät kannustaa ja auttaa työpaikkoja kehittymään vaarallisten kemiallisten tekijöiden hallinnassa. EcoOnline on useiden muiden yritysten tavoin mukana tukemassa kampanjaa lisäämällä tietoisuutta terveydelle vaarallisten aineiden ja kemikaalien käytöstä ja hallinnasta työpaikoilla, erityisesti nyt käynnissä olevan Euroopan työsuojeluviikon aikana.

Helppolukuiset oppaamme ja runsaasti tietoa sisältävät artikkelimme auttavat sinua muun muassa riskinarvioinnissa sekä käyttöturvallisuustiedotteiden ja altistumisskenaarioiden lukemisessa. Kemikaalirekisterimme auttaa sinua noudattamaan kaikkia kemikaalivelvollisuuksiasi.

Turvallisia työpäiviä!

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline lanseeraa uuden ohjelmiston kestävyysraportointiin

LONTOO, ISO-BRITANNIA – 5. maaliskuuta 2024 – EcoOnline, johtava ihmisiä ja planeettaa suojelevien SaaS-ohjelmistojen...

| REACH
EcoOnline Appoints New Leaders Across People, Revenue, and Marketing

Additions of SaaS industry veterans sets the company up for go-to-market acceleration and operational scale LONDON,...

| REACH
Ecometrica, Part of EcoOnline, Launches Free Sustainability Navigator Tool

Tool aims to take the complexity out of ESG legislative compliance LONDON, UNITED KINGDOM – October 26, 2023 – October...