Työperäisen syövän torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Työperäisen syövän torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö uudistuu

Published 17 joulukuuta, 2019

1 minute read

Kansallinen työhön liittyvän syöpävaaran torjuntaa ja syöpävaarallisia aineita koskeva lainsäädäntö on parhaillaan uudistumassa merkittävästi EU:n niin kutsutun syöpädirektiivin päivityksien myötä.

Valtioneuvosto antoi torstaina 12.12. uuden asetuksen työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta. Asetuksella kumotaan sekä valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) että työministeriön päätös syöpäsairauden vaaraa aiheuttavista tekijöistä (838/1993) eli luettelo ns. ASA-aineista. Myös ASA-lainsäädäntö on uudistumassa ja uusi ASA-laki parhaillaan käsittelyssä eduskunnassa.

Asetuksessa määritellään uudet sitovat raja-arvot 22 syöpävaaralliselle tekijälle ja tarkistetaan joitakin aiempia raja-arvoja. Sitovia raja-arvoja on aiemmin asetuksessa 716/2000 ollut ainoastaan bentseenille, vinyylikloridille ja kovapuupölylle, minkä lisäksi asbestia ja lyijyä koskee erillinen lainsäädäntö.

Uudet sitovat raja-arvot vastaavat päivitettyjen EU-direktiivien raja-arvoja ja niitä asetetaan muun muassa kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille, formaldehydille, akryyliamidille, kadmiumille ja arseenille. Raja-arvojen lisäksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviin työmenetelmiin lisätään muun muassa työt, joihin liittyy altistumista kiteiselle piidioksidipölylle, dieselmoottorien pakokaasuille tai käytetyille moottoriöljyille.

Työnantajien on otettava muuttuvat vaatimukset ja raja-arvot huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä turvallisen työympäristön suunnittelussa. Kuten tähänkin saakka, työnantajan on vähennettävä kaikkien - ei ainoastaan raja-arvoaineiden - syöpäsairauden vaaraa aiheuttavien tai perimää vaurioittavien tekijöiden käyttöä työpaikalla ensisijaisesti korvaamalla ne kemikaaleilla tai työmenetelmillä, jotka ovat vaarattomia tai aiheuttavat vähemmän vaaraa.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020. Osalle raja-arvoista annetaan kuitenkin siirtymäaikoja.

 

Lisätietoja

 

Lisätietoja ja asetus Sosiaali- ja terveysministeriön uutisessa

 

Kemikaaliturvallisuuden asiantuntijapalvelut


Kirjoittaja Henna Rosilo

Manager, Training & Consulting | EcoOnline

Henna (TkT, kemisti) toimii EcoOnlinessa kemikaaliturvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden asiantuntijana ja kouluttajana. Hän on aiempien tutkimus- ja tuotekehitystehtäviensä ohessa työskennellyt yli 10 vuotta kemikaalitiedonhallinnan, vaatimustenmukaisuuden ja kemikaalien turvallisen käytön kehittämisen parissa.

Lue seuraavaksi

| REACH
EcoOnline and YuzeData announce Strategic Alliance to Improve Safety and Sustainability

Alliance focused on connecting and leveraging EHSQ and ESG data to drive more predictive and impactful outcomes for...

| REACH
EcoOnline nimittää Tom Goodmansonin toimitusjohtajaksi

B2B-veteraani tuo syvää osaamista nopeasti kasvavien yritysten johtamisesta.

| REACH
EcoOnline ostaa johtavan ilmastomittareiden ja ESG-ohjelmistojen toimittajan Ecometrican

LONTOO, YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA – 5. heinäkuuta 2023 – EcoOnline, johtava EHS- ja ESG-ohjelmistojen toimittaja,...